Otkrivenje 19: Biblija i Novi zavjet

Otkrivenje 19: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Novi zavjet – Otk 19

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Otkrivenje 19. Otkrivenje je posljednja knjiga Svetog pisma i Novoga zavjeta. Kratica za ovu knjigu: Otk. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – POČETNA

Otkrivenje 19

Otk 19: 1 – 5

1 – Nakon toga začujem kao jak glas silnoga mnoštva na nebu: “Aleluja! Spasenje i slava i moć Bogu našemu!
2 – Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi jer osudi veliku Bludnicu, što pokvari zemlju bludom svojim, i osveti na njoj krv slugu svojih!”
3 – I ponove: “Aleluja! Dim njezin suklja u vijeke vjekova!”
4 – Nato starješine, njih dvadesetčetvorica, i ona četiri bića padoše ničice i pokloniše se Bogu, koji sjedi na prijestolju, govoreći: “Amen! Aleluja!”
5 – I s prijestolja iziđe glas: “Hvalite Boga našega, sve sluge njegove, svi koji se njega bojite, i mali i veliki!”

Otk 19: 6 – 10

6 – I začuh kao glas silna mnoštva i kao šum voda mnogih i kao prasak gromova silnih: “Aleluja! Zakraljeva Gospod, Bog naš Svevladar!
7 – Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo jer dođe svadba Jaganjčeva, opremila se Zaručnica njegova!
8 – Dano joj je odjenuti se u lan tanan, blistav i čist!” A lan – pravedna su djela svetih.
9 – I reče mi: “Piši! Blago onima koji su pozvani na svadbenu gozbu Jaganjčevu!” I reče mi: “Ove su riječi istinite, Božje.”
10 – Padoh mu pred noge da mu se poklonim. A on će mi: “Nipošto! Sluga sam kao i ti i braća tvoja koja imaju svjedočanstvo Isusovo. Bogu se pokloni!” Jer svjedočanstvo Isusovo duh je proročki.

Otkrivenje 19: 11 – 15

11 – I vidjeh: nebo otvoreno – i gle, konj bijelac, a na nj sjeo On, zvani Vjerni i Istiniti, a sudi i vojuje po pravdi;
12 – oči mu plamen ognjeni, na glavi mu mnoge krune; nosi napisano ime kojeg nitko ne zna doli on sam;
13 – ogrnut je ogrtačem krvlju natopljenim; ime mu: Riječ Božja.
14 – Prate ga na bijelcima Vojske nebeske, odjevene u lan tanan, bijel i čist.
15 – Iz usta mu izlazi oštar mač kojim će posjeći narode. Vladat će njima palicom gvozdenom. On gazi u kaci gnjevne srdžbe Boga Svevladara.

Otk 19: 16 – 21

16 – Na ogrtač, o boku, napisano mu ime: “Kralj kraljeva i Gospodar gospodara.”
17 – I vidjeh jednog anđela: stajaše na suncu vičući iza glasa svim pticama što nebom lete: “Ovamo! Skupite se na veliku gozbu Božju
18 – da se najedete mesa kraljeva, i mesa vojvoda, i mesa mogućnika, i mesa konja i konjanika njihovih, i mesa svih mogućih ljudi, slobodnjaka i robova, malih i velikih!”
19 – I vidjeh: Zvijer i kraljevi zemlje i vojske njihove skupiše se u boj da se zarate s Onim što sjedi na konju i s vojskom njegovom.
20 – I Zvijer bi uhvaćena, a s njom i Lažni prorok koji je u njenoj nazočnosti činio znamenja i njima zavodio one što su primili žig Zvijeri i klanjali se njezinu kipu. Živi su oboje bačeni u ognjeno jezero što gori sumporom.
21 – A drugi su posječeni mačem što iziđe iz usta Onoga koji sjedi na konju i sve se ptice nasitiše mesa njihova.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Otkrivenje 19? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: