Otkrivenje 21: Biblija i Novi zavjet

Otkrivenje 21: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Novi zavjet – Otk 21

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Otkrivenje 21. Otkrivenje je posljednja knjiga Svetog pisma i Novoga zavjeta. Kratica za ovu knjigu: Otk. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – NASLOVNICA

Otkrivenje 21

Otk 21: 1 – 5

1 – I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema.
2 – I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža.
3 – I začujem jak glas s prijestolja: “Evo Šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima.
4 – I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.”
5 – Tada Onaj što sjedi na prijestolju reče: “Evo, sve činim novo!” I doda: “Napiši: Ove su riječi vjerne i istinite.”

Otk 21: 6 – 10

6 – I još mi reče: “Svršeno je! Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak! Ja ću žednomu dati s izvora vode života zabadava.
7 – To će biti baština pobjednikova. I ja ću njemu biti Bog, a on meni sin.
8 – Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama, bludnicima, vračarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt.”
9 – I dođe jedan od sedam anđela što imaju sedam čaša punih zala konačnih te progovori sa mnom: “Dođi, pokazat ću ti Zaručnicu, Ženu Jaganjčevu!”
10 – I prenese me u duhu na goru veliku, visoku i pokaza mi sveti grad Jeruzalem: silazi s neba od Boga,

NE PROPUSTI  Prva knjiga Ljetopisa 28: Biblija i Stari zavjet

Otk 21: 11 – 15

11 – sav u slavi Božjoj, blistav poput dragoga kamena, kamena slična kristalnom jaspisu;
12 – okružen zidinama velikim i visokim, sa dvanaest vrata: na vratima dvanaest anđela i napisana imena dvanaest plemena Izraelovih.
13 – Od istoka vrata troja, od sjevera vrata troja, od juga vrata troja, od zapada vrata troja.
14 – Gradske su zidine imale dvanaest temelja, a na njima dvanaest imena dvanaestorice apostola Jaganjčevih.
15 – Moj subesjednik imaše mjeru, zlatnu trsku, da izmjeri grad, vrata njegova i zidine.

Otkrivenje 21: 16 – 20

16 – Grad se stere u četvorini: dužina mu jednaka širini. On izmjeri trskom grad: dvanaest tisuća stadija – dužina mu i širina i visina jednaka.
17 – Izmjeri i njegove zidine: sto četrdeset i četiri lakta po čovjekovoj mjeri kojom je mjerio anđeo.
18 – Zidine su gradske sagrađene od jaspisa, a sam grad od čistoga zlata, slična čistu staklu.
19 – Temelji su gradskih zidina urešeni svakovrsnim dragim kamenjem: prvi je temelj od jaspisa, drugi od safira, treći od kalcedona, četvrti od smaragda,
20 – peti od sardoniksa, šesti od sarda, sedmi od krizolita, osmi od berila, deveti od topaza, deseti od krizopraza, jedanaesti od hijacinta, dvanaesti od ametista.

Otk 21: 21 – 25

21 – Dvanaest vrata – dvanaest bisera: svaka od svoga bisera. A gradski trg – čisto zlato, kao prozirno staklo.
22 – Hrama u gradu ne vidjeh. Ta Gospod, Bog, Svevladar, hram je njegov – i Jaganjac!
23 – I gradu ne treba ni sunca ni mjeseca da mu svijetle. Ta Slava ga Božja obasjala i svjetiljka mu Jaganjac!
24 – Narodi će hoditi u svjetlosti njegovoj, a kraljevi zemaljski u nj donositi slavu svoju.
25 – Vrata mu se ne zatvaraju obdan, a noći ondje i nema.

NE PROPUSTI  Knjiga Sirahova 24: Biblija i Stari zavjet

Otk 21: 26 – 27

26 – U nj će se donijeti slava i čast naroda.
27 – Ali u nj neće unići ništa nečisto i nijedan tko čini gadost i laž, nego samo oni koji su zapisani u Jaganjčevoj knjizi života.

Koji su vama najbolji dijelovi iz poglavlja Otkrivenje 21? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: