Otkrivenje 6: Biblija i Novi zavjet

Otkrivenje 6: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Novi zavjet – Otk 6

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Otkrivenje 6. Otkrivenje je posljednja knjiga Svetog pisma i Novoga zavjeta. Kratica za ovu knjigu: Otk. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Otkrivenje 6

Otk 6: 1 –  5

1 – I vidjeh: kad Jaganjac otvori prvi od sedam pečata, začujem gdje prvo od četiri bića govori glasom kao gromovnim: “Dođi!”
2 – Pogledam, a ono konj bijelac i u njegova konjanika luk. I dan mu je vijenac te kao pobjednik pođe da pobijedi.
3 – Kad Jaganjac otvori drugi pečat, začujem drugo biće gdje govori: “Dođi!”
4 – I iziđe drugi konj, riđan. I njegovu je konjaniku dano dignuti mir sa zemlje da se ljudi među sobom pokolju. I dan mu je mač velik.
5 – Kad Jaganjac otvori treći pečat, začujem treće biće gdje govori: “Dođi!” Pogledam, a ono konj vranac i njegovu konjaniku u ruci tezulja.

Otk 6: 6 – 10

6 – Tada začujem kao neki glas isred četiriju bića gdje govori: “Mjera pšenice za denar! Tri mjere ječma za denar! A ulju i vinu ne udi!”
7 – Kad Jaganjac otvori četvrti pečat, začujem glas četvrtoga bića gdje govori: “Dođi!”
8 – Pogledam, a ono konj sivac; konjaniku njegovu ime je “Smrt” i prati ga Podzemlje. Dana im je vlast nad četvrtinom zemlje: ubijati mačem i glađu i smrću i zvijerima zemaljskim.
9 – Kad Jaganjac otvori peti pečat, vidjeh pod žrtvenikom duše zaklanih zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva što ga imahu.
10 – Vikahu iza glasa: “Ta dokle, Gospodaru sveti i istiniti! Zar nećeš suditi i osvetiti krv našu na pozemljarima?”

NE PROPUSTI  Krštenje male djece: Kritike nevjernika a i vjernika

Otk 6: 11 – 15

11 – I svakome je od njih dana bijela haljina i rečeno im je neka se strpe još malo vremena dok se ne ispuni broj njihovih sudrugova u službi i braće njihove koja imaju biti pobijena kao i oni.
12 – I vidjeh: kad Jaganjac otvori šesti pečat, potres velik nasta. I sunce pocrnje kao dlakava kostrijet, sav mjesec posta kao krv.
13 – I zvijezde padoše s neba na zemlju kao što smokva smokvice stresa kad je potrese žestok vjetar.
14 – Nebo iščeznu kao savijena knjiga, a sve se planine i otoci pokrenuše s mjesta.
15 – Kraljevi zemaljski, i velikaši, i vojvode, i bogataši, i mogućnici, rob i slobodnjak – svi se sakriše u spilje i pećine gorske

Otk 6: 16 – 17

16 – govoreći gorama i pećinama: “Padnite na nas i sakrijte nas od lica Onoga koji sjedi na prijestolju i od srdžbe Jaganjčeve.
17 – Jer dođe Dan onaj veliki srdžbe njihove i tko će opstati!”

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Otkrivenje 6? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: