Otkrivenje 7: Biblija i Novi zavjet

Otkrivenje 7: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Novi zavjet – Otk 7

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Otkrivenje 7. Otkrivenje je posljednja knjiga Svetog pisma i Novoga zavjeta. Kratica za ovu knjigu: Otk. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Otkrivenje 7

Otk 7: 1 – 5

1 – Nakon toga vidjeh: četiri anđela stoje na četiri kraja zemlje zadržavajući četiri vjetra zemaljska da nikakav vjetar ne puše ni zemljom ni morem nit ikojim drvećem.
2 – I vidjeh drugoga jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bi dano nauditi zemlji i moru:
3 – “Ne udite ni zemlji ni moru ni drveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima!”
4 – I začujem broj opečaćenih – sto četrdeset i četiri tisuće opečaćenih iz svih plemena sinova Izraelovih:
5 – iz plemena Judina dvanaest tisuća opečaćenih, iz plemena Rubenova dvanaest tisuća, iz plemena Gadova dvanaest tisuća,

Otk 7: 6 – 10

6 – iz plemena Ašerova dvanaest tisuća, iz plemena Naftalijeva dvanaest tisuća, iz plemena Manašeova dvanaest tisuća,
7 – iz plemena Šimunova dvanaest tisuća, iz plemena Levijeva dvanaest tisuća, iz plemena Jisakarova dvanaest tisuća,
8 – iz plemena Zebulunova dvanaest tisuća, iz plemena Josipova dvanaest tisuća, iz plemena Benjaminova dvanaest tisuća opečaćenih.
9 – Nakon toga vidjeh: eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika! Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine; palme im u rukama.
10 – Viču iz glasa: “Spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu!”

Otk 7: 11 – 15

11 – I svi anđeli, što stajahu uokolo prijestolja i starješina i četiriju bića, padoše pred prijestoljem ničice, na svoja lica,
12 – i pokloniše se Bogu govoreći: “Amen! Blagoslov i slava, i mudrost, i zahvalnica, i čast, i moć i snaga Bogu našemu u vijeke vjekova. Amen.”
13 – I jedan me od starješina upita: “Ovi odjeveni u bijele haljine, tko su i odakle dođoše?”
14 – Odgovorih mu: “Gospodine moj, ti to znaš.” A on će mi: “Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj.
15 – Zato su pred prijestoljem Božjim i služe mu dan i noć u hramu njegovu, i Onaj koji sjedi na prijestolju razapet će Šator svoj nad njima.

Otk 7: 16 – 17

16 – Neće više gladovati ni žeđati, neće ih više paliti sunce nit ikakva žega
17 – jer – Jaganjac koji je posred prijestolja bit će pastir njihov i vodit će ih na izvore voda života. I otrt će Bog svaku suzu s očiju njihovih.”

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Otkrivenje 7? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: