Ponovljeni Zakon 3: Biblija i Stari zavjet

Vjera i religija – Sveto pismo i Stari zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Ponovljeni Zakon 3. Ponovljeni Zakon je ime pete knjige Starog zavjeta, te posljednje knjige Petoknjižja, to jest Tore. Kratica za ovu knjigu: Pnz. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija, Stari zavjet i Novi zavjet – MENU

Ponovljeni Zakon 3

1 – 5

1 – Tada se okrenusmo i pođosmo prema Bašanu. Presrete nas bašanski kralj Og sa svim svojim narodom i nametnu nam boj kod Edreja.
2 – Tada mi Jahve reče: ‘Ne boj ga se! Ta u tvoje sam ruke predao njega, sav njegov narod i njegovu zemlju. Učini s njim kako si učinio sa Sihonom, kraljem amorejskim, koji je živio u Hešbonu.’
3 – Tako je Jahve, Bog naš, u ruke naše predao i bašanskoga kralja Oga sa svim njegovim narodom. Tukli smo ga tako da mu nitko na životu nije ostao.
4 – Osvojili smo tada sve njegove gradove. Nije bilo grada koji im nismo oteli – šezdeset gradova, zapravo svu argopsku krajinu, Ogovo kraljevstvo u Bašanu.
5 – Svi su oni gradovi bili utvrđeni visokim zidinama, vratima i prijevornicama. Uz njih je bilo veoma mnogo otvorenih zaselaka.

6 – 10

6 – Udarismo ih prokletstvom – kako smo učinili i sa Sihonom, kraljem hešbonskim – zatrvši svaki grad, ljude, žene i djecu.
7 – A svu stoku i plijen po tim gradovima zadržasmo za se.
8 – Tako smo u ono vrijeme iz ruku dvaju amorejskih kraljeva uzeli zemlju što se nalazi s onu stranu Jordana, od potoka Arnona do brda Hermona po Visoravni, sav Gilead i sav Bašan, sve do Salke i Edreja – gradove Ogova kraljevstva u Bašanu.
9 – (Sidonci zovu Hermon Sirjon, a Amorejci ga zovu Senir):
10 – sve gradove po Visoravni, sav Gilead i sav Bašan, sve do Salke i Edreja – gradove Ogova kraljevstva u Bašanu.

11 – 15

11 – (Bašanski kralj Og jedini je od preostalih Refaimovaca. Krevet njegov, odar od željeza, još se nalazi u Rabi, gradu sinova Amonovih: deset je lakata – običnih lakata – dug, a četiri lakta širok.)
12 – To je, dakle, bila zemlja koju smo zauzeli u ono vrijeme, počev od Aroera, koji je na potoku Arnonu. Polovicu gileadskog pogorja s njegovim gradovima dao sam Rubenovcima i Gadovcima.
13 – Ostatak Gileada i sav Bašan, Ogovo kraljevstvo, dodijelio sam polovini Manašeova plemena. (Sva argopska krajina i sav Bašan zove se zemlja refaimska.
14 – Manašeov sin Jair zauzeo je svu argopsku krajinu do međe Gešurovaca i Maakinovaca. On ta mjesta bašanska nazva svojim imenom, pa se još i danas zovu Jairova Sela.)
15 – Makiru sam dodijelio Gilead.

Ponovljeni Zakon 3: 16 – 20

16 – Rubenovcima i Gadovcima dao sam od Gileada do potoka Arnona – sredina potoka jest međa – i do potoka Jaboka, amonske granice.
17 – A granicom su služile Araba i Jordan od Kinereta do mora uz Arabu – Slanog mora – na podnožju obronaka Pisge prema istoku.
18 – U ono vam vrijeme naredih: ‘Jahve, Bog vaš, daje vam ovu zemlju u posjed. Svi vi koji ste od boja pođite naoružani pred svojom braćom Izraelcima.
19 – Jedino žene vaše, djeca vaša i stoka vaša – znam da imate mnogo stoke – neka ostanu u vašim gradovima što vam ih dodijelih
20 – dokle Jahve ne dadne miran boravak i vašoj braći kao i vama; tako da i oni zauzmu zemlju što im je Jahve, Bog vaš, daje s onu stranu Jordana. Istom onda neka se svaki od vas vrati na posjed što sam vam ga dodijelio.’

21 – 25

21 – U ono sam vrijeme naredio Jošui: ‘Svojim si očima vidio što je sve Jahve, Bog vaš, učinio onoj dvojici kraljeva. Tako će Jahve učiniti sa svim kraljevstvima preko kojih budeš prelazio.
22 – Ne bojte se njih! Ta Jahve, Bog vaš, bori se za vas.’
23 – Tada zamolih milost u Jahve:
24 – ‘Gospodine moj, Jahve! Ti si počeo pokazivati svome sluzi svoju veličajnost i svoju moć. Ta koji bog, na nebu ili na zemlji, može izvesti takva djela i čudesa kao što su tvoja!
25 – Dopusti mi da odem onamo i pogledam onu blaženu zemlju preko Jordana, onaj krasni gorski kraj i Libanon!’

26 – 29

26 – Ali je Jahve, zbog vas, bio na me ljut, pa me nije uslišao. ‘Dosta’, reče mi Jahve, ‘ne govori mi više o tom!
27 – Popni se na vrhunac Pisge i upri oči svoje na zapad, sjever, jug i istok. Razmotri dobro očima svojim, jer preko Jordana nećeš prijeći.
28 – Uputi Jošuu, osokoli ga i ohrabri! On neka ide na čelu ovoga naroda; neka ih on uvede u posjed zemlje koju vidiš.’
29 – Tako smo ostali u toj dolini kraj Bet Peora.”

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Ponovljeni Zakon 3? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: