Poslanica Efežanima 1: Biblija i Novi zavjet

Poslanica Efežanima 1: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Poslanica Efežanima 1. Poslanica Efežanima je jedna od knjiga Novoga zavjeta i Biblije. Tradicionalno se smatra, da je poslanicu napisao apostol Pavao, dok je bio u zatvoru u Rimu oko 62. godine.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Poslanica Efežanima 1

1 – Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa: svetima koji su u Efezu i vjernima u Isusu Kristu.
2 – Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
3 – Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu.
4 – Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim;
5 – u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje,

6 – 10

6 – na hvalu Slave svoje milosti. Njome nas zamilova u Ljubljenome
7 – u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa po bogatstvu njegove milosti.
8 – Nju preobilno u nas uli zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem
9 – obznanivši nam otajstvo svoje volje po dobrohotnom naumu svojem što ga prije u njemu zasnova
10 – da se provede punina vremena: uglaviti u Kristu sve – na nebesima i na zemlji.

11 – 15

11 – U njemu, u kome i nama – predodređenima po naumu Onoga koji sve izvodi po odluci svoje volje – u dio pade
12 – da budemo na hvalu Slave njegove – mi koji smo se već prije nadali u Kristu.
13 – U njemu ste i vi, pošto ste čuli Riječ istine – evanđelje spasenja svoga – u njemu ste, prigrlivši vjeru, opečaćeni Duhom obećanim, Svetim,
14 – koji je zalog naše baštine: otkupljenja, posvojenja – na hvalu Slave njegove.
15 – Zato i ja, otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima,

16 – 20

16 – ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama:
17 – Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati;
18 – prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima
19 – i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo: ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove
20 – koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima

21 – 23

21 – iznad svakog Vrhovništva i Vlasti i Moći i Gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budućemu.
22 – Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – Glavom Crkvi,
23 – koja je Tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Poslanica Efežanima 1? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: