Poslanica Kološanima 1: Biblija i Novi zavjet

Poslanica Kološanima 1: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Poslanica Kološanima 1. Poslanica Kološanima je jedna od knjiga Novoga zavjeta i Biblije. Tradicionalno se smatra, da je knjigu napisao apostol Pavao. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Poslanica Kološanima 1

1 – Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa, i brat Timotej:
2 – Kološanima, svetoj i vjernoj braći u Kristu. Milost vam i mir od Boga, Oca našega!
3 – Zahvaljujemo Bogu, Ocu Gospodina našega Isusa Krista, svagda za vas moleći.
4 – Jer čuli smo za vašu vjeru u Kristu Isusu i za ljubav koju gajite prema svima svetima
5 – poradi nade koja vam je pohranjena u nebesima. Za nju ste već čuli u Riječi istine –

6 – 10

6 – evanđelju koje je do vas doprlo te plodove nosi i raste, kao što po svem svijetu, tako i među vama od dana kad ste čuli i spoznali milost Božju po istini,
7 – kako ste naučili od ljubljenog Epafre, sluge zajedno s nama; on je umjesto nas, vjeran poslužitelj Kristov,
8 – on nas je i obavijestio o vašoj ljubavi u Duhu.
9 – Zato i mi, od dana kada to čusmo, neprestano za vas molimo i ištemo da se ispunite spoznajom volje Njegove u svoj mudrosti i shvaćanju duhovnome:
10 – da živite dostojno Gospodina i posve mu ugodite, plodni svakim dobrim djelom i rastući u spoznaji Božjoj;

11 – 15

11 – osnaženi svakom snagom, po sili Slave njegove, za svaku postojanost i strpljivost;
12 – s radošću zahvaljujući Ocu koji vas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.
13 – On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,
14 – u kome imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha.
15 – On je slika Boga nevidljivoga, Prvorođenac svakog stvorenja.

16 – 20

16 – Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Vrhovništva, bilo Vlasti – sve je po njemu i za njega stvoreno:
17 – on je prije svega i sve stoji u njemu.
18 – On je Glava Tijela, Crkve; on je Početak, Prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude Prvak.
19 – Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu Puninu
20 – i po njemu – uspostavivši mir krvlju križa njegova – izmiriti sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima.

21 – 25

21 – I vas, nekoć po zlim djelima udaljene i neprijateljski raspoložene,
22 – sada u ljudskom tijelu Kristovu, po smrti, sa sobom izmiri da vas k sebi privede svete, bez mane i besprigovorne.
23 – Samo ako ostanete u vjeri utemeljeni, stalni i nepoljuljani u nadi evanđelja koje čuste, koje se propovijeda svakom stvorenju pod nebom, a ja mu, Pavao, postadoh poslužiteljem.
24 – Radujem se sada dok trpim za vas i u svom tijelu dopunjam što nedostaje mukama Kristovim za Tijelo njegovo, za Crkvu.
25 – Njoj ja postadoh poslužiteljem po rasporedbi Božjoj koja mi je dana za vas da potpuno pronesem Riječ Božju –

26 – 29

26 – otajstvo pred vjekovima i pred naraštajima skriveno, a sada očitovano svetima njegovim.
27 – Njima Bog htjede obznaniti kako li je slavom bogato to otajstvo među poganima: to jest Krist u vama, nada slave!
28 – Njega mi navješćujemo, opominjući svakoga čovjeka, poučavajući svakoga čovjeka u svoj mudrosti da bismo svakoga čovjeka doveli do savršenstva u Kristu.
29 – Za to se i trudim i borim njegovom djelotvornošću koja u meni snažno djeluje.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Poslanica Kološanima 1? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: