Poslanica Rimljanima 11: Biblija i Novi zavjet

Vjera i religija – Sveto pismo i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Poslanica Rimljanima 11. Poslanica Rimljanima jedna je od poslanica apostola Pavla; najveća je Pavlova poslanica i dio je Novoga zavjeta u Svetom pismu. Kao i druge poslanice ona je prigodan spis, pismo upućeno konkretnoj zajednici koja ima konkretne probleme. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Poslanica Rimljanima 11

1 – Pitam dakle: Zar je Bog odbacio narod svoj? Nipošto? Ta i ja sam Izraelac, iz potomstva Abrahamova, plemena Benjaminova.
2 – Nije Bog odbacio naroda svojega koga predvidje. Ili zar ne znate što veli Pismo, ono o Iliji – kako se tuži Bogu na Izraela:
3 – Gospode, proroke tvoje pobiše, žrtvenike tvoje porušiše; ja ostadoh sam i još mi o glavi rade.
4 – Pa što mu veli Božji glas? Ostavih sebi sedam tisuća ljudi koji ne prignuše koljena pred Baalom.
5 – Tako dakle i u sadašnje vrijeme postoji Ostatak po milosnom izboru.

6 – 10

6 – Ako pak po milosti, nije po djelima; inače milost nije više milost!
7 – Što dakle? Što Izrael ište, to nije postigao, ali izabrani postigoše. Ostali pak otvrdnuše,
8 – kao što je pisano: Dade im Bog duh obamrlosti, oči da ne vide, uši da ne čuju sve do dana današnjega.
9 – I David veli: Nek im stol pred njima bude zamkom, i mrežom, i stupicom, i plaćom.
10 – Nek im potamne oči da ne vide i leđa im zauvijek pogni!

11 – 15

11 – Pitam dakle: jesu li posrnuli da propadnu? Nipošto! Naprotiv: po njihovu posrtaju spasenje poganima da se tako oni, Židovi, izazovu na ljubomor.
12 – Pa ako je njihov posrtaj bogatstvo za svijet, i njihovo smanjenje bogatstvo za pogane, koliko li će više to biti njihov puni broj?
13 – Vama pak, poganima, velim: ja kao apostol pogana službu svoju proslavljam
14 – ne bih li na ljubomor izazvao njih, tijelo svoje, i spasio neke od njih.
15 – Jer ako je njihovo odbačenje izmirenje svijeta, što li će biti njihovo prihvaćanje ako ne oživljenje od mrtvih?

Poslanica Rimljanima 11: 16 – 20

16 – Ako li su prvine svete, sveto je i tijesto; ako li je korijen svet, svete su i grane.
17 – Pa ako su neke grane odlomljene, a ti, divlja maslina, pricijepljen umjesto njih, postao suzajedničar korijena, sočnosti masline,
18 – ne uznosi se nad grane. Ako li se hoćeš uznositi – ne nosiš ti korijena, nego korijen tebe.
19 – Reći ćeš na to: grane su odlomljene da se ja pricijepim.
20 – Dobro! Oni su zbog nevjere odlomljeni, a ti po vjeri stojiš. Ne uznosi se, nego strahuj!

21 – 25

21 – Jer ako Bog ne poštedje prirodnih grana, ni tebe neće poštedjeti.
22 – Promotri dakle dobrotu i strogost Božju: strogost na palima, a dobrotu Božju na sebi ako ostaneš u toj dobroti, inače ćeš i ti biti odsječen.
23 – A i oni, ako ne ostanu u nevjeri, bit će pricijepljeni; ta moćan je Bog da ih opet pricijepi.
24 – Doista, ako si ti, po naravi divlja maslina, odsječen pa mimo narav pricijepljen na pitomu maslinu, koliko li će lakše oni po naravi biti pricijepljeni na vlastitu maslinu!
25 – Jer ne bih htio, braćo, da budete sami po sebi pametni, a da ne znate ovo otajstvo: djelomično je otvrdnuće zadesilo Izraela dok punina pogana ne uđe.

26 – 30

26 – I tako će se cio Izrael spasiti, kako je pisano: Doći će sa Siona Otkupitelj, odvratit će bezbožnost od Jakova.
27 – I to će biti moj Savez s njima, kad uklonim grijehe njihove.
28 – U pogledu evanđelja oni su, istina, protivnici poradi vas, ali u pogledu izabranja oni su ljubimci poradi otaca.
29 – Ta neopozivi su dari i poziv Božji!
30 – Doista, kao što vi nekoć bijaste neposlušni Bogu, a sada po njihovoj neposlušnosti zadobiste milosrđe

31 – 36

31 – tako i oni sada po milosrđu vama iskazanu postadoše neposlušni da i oni sada zadobiju milosrđe.
32 – Jer Bog je sve zatvorio u neposlušnost da se svima smiluje.
33 – O dubino bogatstva, i mudrosti, i spoznanja Božjega! Kako li su nedokučivi sudovi i neistraživi putovi njegovi!
34 – Doista, tko spozna misao Gospodnju, tko li mu bi savjetnikom?
35 – Ili: tko ga darom preteče da bi mu se uzvratiti moralo?
36 – Jer sve je od njega i po njemu i za njega! Njemu slava u vjekove! Amen.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Poslanica Rimljanima 11? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: