Poslanica Rimljanima 15: Biblija i Novi zavjet

Vjera i religija – Sveto pismo i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Poslanica Rimljanima 15. Poslanica Rimljanima jedna je od poslanica apostola Pavla; najveća je Pavlova poslanica i dio je Novoga zavjeta u Svetom pismu. Kao i druge poslanice ona je prigodan spis, pismo upućeno konkretnoj zajednici koja ima konkretne probleme. Kratica za nju je: Rim. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Poslanica Rimljanima 15

1 – 5

1 – Mi jaki treba da nosimo slabosti slabih, a ne da sebi ugađamo.
2 – Svaki od nas neka ugađa bližnjemu na dobro, na izgrađivanje.
3 – Ta ni Krist nije sebi ugađao, nego kao što je pisano: Poruge onih koji se rugaju tebi padoše na me.
4 – Uistinu, što je nekoć napisano, nama je za pouku napisano da po postojanosti i utjesi Pisama imamo nadu.
5 – A Bog postojanosti i utjehe dao vam da međusobno budete složni po Kristu Isusu

6 – 10

6 – te jednodušno, iz jednoga grla, slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista.
7 – Prigrljujte jedni druge kao što je Krist prigrlio vas na slavu Božju.
8 – Krist je, velim, postao poslužitelj obrezanika za istinu Božju da ispuni obećanja dana ocima,
9 – a pogani da za milosrđe proslave Boga, kao što je pisano: Zato ću te slaviti među pucima i psalam pjevati tvome imenu.
10 – I još veli: Kličite, puci, s njegovim narodom.

11 – 15

11 – I još: Hvalite, svi puci, Gospodina, slavili ga svi narodi!
12 – Izaija opet veli: Pojavit će se Jišajev izdanak, dignut da vlada narodima, u njemu je nada narodima.
13 – A Bog nade napunio vas svakom radošću i mirom u vjeri da izobilujete u nadi snagom Duha Svetoga.
14 – Ja sam, braćo moja, uvjeren: vi ste i sami puni čestitosti, ispunjeni svakim znanjem, sposobni jedni druge urazumljivati.
15 – Ipak vam djelomično smionije napisah da vas na poznato nekako podsjetim poradi milosti koja mi je dana od Boga –

Poslanica Rimljanima 15: 16 – 20

16 – da budem bogoslužnik Krista Isusa među poganima, svećenik evanđelja Božjega te prinos pogana postane ugodan, posvećen Duhom Svetim.
17 – Imam se dakle čime dičiti u Kristu Isusu s obzirom na ono što je Božje.
18 – Jer ne bih se usudio govoriti o nečemu što Krist riječju i djelom, snagom znamenja i čudesa, snagom Duha nije po meni učinio da k poslušnosti privede pogane. Tako sam od Jeruzalema pa uokolo sve do Ilirika pronio evanđelje Kristovo,
19 – i to tako da sam se trsio navješćivati evanđelje ne gdje se već spominjao Krist – da ne bih gradio na temeljima drugih –
20 – nego, kako je pisano: Vidjet će ga oni kojima nije naviješten, shvatiti oni koji za nj nisu čuli.

21 – 25

21 – Time sam ponajčešće i bio spriječen doći k vama.
22 – Sad mi pak više nema mjesta u ovim krajevima, a živa mi je želja, ima već mnogo godina, doći k vama
23 – kad pođem u Španjolsku. Nadam se doista da ću vas na proputovanju posjetiti i da ćete me onamo otpraviti pošto mi se najprije bar donekle ispuni želja biti s vama.
24 – Ali sad idem u Jeruzalem da poslužim svetima.
25 – Makedonija i Ahaja odlučiše očitovati neko zajedništvo prema siromašnim svetima u Jeruzalemu.

26 – 32

26 – Da, odlučiše, a i dužnici su im. Jer ako su pogani postali sudionicima njihovih duhovnih dobara, dužni su im u tjelesnima poslužiti.
27 – Pošto dakle to obavim – ovaj im plod zapečaćen uručim – uputit ću se u Španjolsku i usput k vama.
28 – A kada dođem k vama, doći ću, znam, s puninom blagoslova Kristova.
29 – Ali zaklinjem vas, braćo, Gospodinom Isusom Kristom i ljubavlju Duha: suborci mi budite u molitvama Bogu upravljenima za me,
30 – da umaknem onim nevjernima u Judeji i da moja pomoć Jeruzalemu bude po volji svetima
31 – te s Božjom voljom radosno dođem k vama i s vama zajedno odahnem.
32 – Bog mira sa svima vama! Amen.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Poslanica Rimljanima 15? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: