Poslanica Rimljanima 16: Biblija i Novi zavjet

Poslanica Rimljanima 16: Biblija i Novi zavjet
Vjera i religija – Sveto pismo i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Poslanica Rimljanima 16. Poslanica Rimljanima jedna je od poslanica apostola Pavla; najveća je Pavlova poslanica i dio je Novoga zavjeta u Svetom pismu. Kao i druge poslanice ona je prigodan spis, pismo upućeno konkretnoj zajednici koja ima konkretne probleme. Kratica za nju je: Rim. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Poslanica Rimljanima 16

1 – 5

1 – Preporučujem vam Febu, sestru našu, poslužiteljicu Crkve u Kenhreji:
2 – primite je u Gospodinu kako dolikuje svetima i priskočite joj u pomoć u svemu što od vas ustreba jer je i ona bila zaštitnicom mnogima i meni samomu.
3 – Pozdravite Prisku i Akvilu, suradnike moje u Kristu Isusu.
4 – Oni su za moj život podmetnuli svoj vrat; zahvaljujem im ne samo ja nego i sve Crkve pogana.
5 – Pozdravite i Crkvu u njihovoj kući. Pozdravite ljubljenog mi Epeneta koji je prvina Azije za Krista.

6 – 10

6 – Pozdravite Mariju koja se mnogo trudila za vas.
7 – Pozdravite Andronika i Juniju, rođake i suuznike moje; oni su ugledni među apostolima i prije mene bili su u Kristu.
8 – Pozdravite Amplijata, ljubljenoga moga u Gospodinu.
9 – Pozdravite Urbana, suradnika moga u Kristu, i ljubljenog mi Staha.
10 – Pozdravite Apela, prokušanoga u Kristu. Pozdravite Aristobulove.

11 – 15

11 – Pozdravite Herodiona, rođaka moga. Pozdravite Narcisove koji su u Gospodinu.
12 – Pozdravite Trifenu i Trifozu koje se trude u Gospodinu. Pozdravite ljubljenu Persidu koja se mnogo trudila u Gospodinu.
13 – Pozdravite Rufa, izabranika u Gospodinu, i majku njegovu i moju.
14 – Pozdravite Asinkrita, Flegonta, Herma, Patrobu, Hermu i braću koja su s njima.
15 – Pozdravite Filologa i Juliju, Nereja i njegovu sestru, i Olimpu, i sve svete koji su s njima.

NE PROPUSTI  Poslanica Galaćanima 6: Biblija i Novi zavjet

Poslanica Rimljanima 16: 16 – 20

16 – Pozdravite jedni druge cjelovom svetim. Pozdravljaju vas sve Crkve Kristove.
17 – Zaklinjem vas, braćo, čuvajte se onih koji siju razdore i sablazni mimo nauka u kojem ste poučeni, i klonite ih se.
18 – Jer takvi ne služe Gospodinu našemu Kristu, nego svom trbuhu te lijepim i laskavim riječima zavode srca nedužnih.
19 – Doista, vaša je poslušnost doprla do sviju. Zbog vas se dakle radujem i htio bih da budete mudri za dobro, a bezazleni za zlo.
20 – Bog mira satrt će ubrzo Sotonu pod vašim nogama. Milost Gospodina Isusa s vama!

21 – 27

21 – Pozdravlja vas Timotej, suradnik moj, i Lucije, Jason i Sosipater, rođaci moji.
22 – Pozdravljam vas u Gospodinu ja, Tercije, koji napisah ovu poslanicu.
23 – Pozdravlja vas Gaj, gostoprimac moj i cijele Crkve. Pozdravlja vas Erast, gradski blagajnik, i brat Kvart.
24 – /
25 – Onomu koji vas može učvrstiti – po mojem evanđelju i propovijedanju Isusa Krista, po objavljenju Otajstva prešućenog drevnim vremenima,
26 – a sada očitovanog i po proročkim pismima odredbom vječnoga Boga svim narodima obznanjenog za poslušnost, vjeru –
27 – jedinomu Mudromu, Bogu, po Isusu Kristu: Njemu slava u vijeke! Amen.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Poslanica Rimljanima 16? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: