Poslanica Rimljanima 8: Biblija i Novi zavjet

Vjera i religija – Biblija i Novi zavjet

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Novog zavjeta Poslanica Rimljanima 8. Poslanica Rimljanima jedna je od poslanica apostola Pavla; najveća je Pavlova poslanica i dio je Novoga zavjeta u Bibliji. Kao i druge poslanice ona je prigodan spis, pismo upućeno konkretnoj zajednici koja ima konkretne probleme. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija, Stari i Novi zavjet – MENU

Poslanica Rimljanima 8

1 – Nikakve dakle sada osude onima koji su u Kristu Isusu!
2 – Ta zakon Duha života u Kristu Isusu oslobodi me zakona grijeha i smrti.
3 – Uistinu, što je bilo nemoguće Zakonu, jer je zbog tijela onemoćao, Bog je učinio: poslavši Sina svoga u obličju grešnoga tijela i s obzirom na grijeh, osudi grijeh u tijelu
4 – da se pravednost Zakona ispuni u nama koji ne živimo po tijelu nego po Duhu.
5 – Da, oni koji žive po tijelu, teže za onim što je tjelesno; a koji po Duhu, za onim što je Duhovo:

6 – 10

6 – težnja je tijela smrt, a težnja Duha život i mir.
7 – Jer težnja je tijela protivna Bogu: zakonu se Božjemu ne podvrgava, a i ne može.
8 – Oni pak koji su u tijelu, ne mogu se Bogu svidjeti.
9 – A vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov.
10 – I ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti.

11 – 15

11 – Ako li Duh Onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama.
12 – Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu da po tijelu živimo!
13 – Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je, ako li pak Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete.
14 – Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji.
15 – Ta ne primiste duh robovanja da se opet bojite, nego primiste Duha posinstva u kojem kličemo: “Abba! Oče!”

NE PROPUSTI  Ezekiel 24: Biblija i Stari zavjet

16 – 20

16 – Sam Duh susvjedok je s našim duhom da smo djeca Božja;
17 – ako pak djeca, onda i baštinici, baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo.
18 – Smatram, uistinu: sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama.
19 – Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih:
20 – stvorenje je uistinu podvrgnuto ispraznosti – ne po svojoj volji, nego zbog onoga koji ga podvrgnu – ali u nadi.

Poslanica Rimljanima 8: 21 – 25

21 – Jer i stvorenje će se osloboditi robovanja pokvarljivosti da sudjeluje u slobodi i slavi djece Božje.
22 – Jer znamo: sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se u porođajnim bolima sve do sada.
23 – Ali ne samo ono! I mi koji imamo prvine Duha, i mi u sebi uzdišemo iščekujući posinstvo, otkupljenje svoga tijela.
24 – Ta u nadi smo spašeni! Nada pak koja se vidi nije nada. Jer što tko gleda, kako da se tomu i nada?
25 – Nadamo li se pak onomu čega ne gledamo, postojano to iščekujemo.

26 – 30

26 – Tako i Duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sam Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima.
27 – A Onaj koji proniče srca zna koja je želja Duha – da se on po Božju zauzima za svete.
28 – Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani.
29 – Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom.
30 – Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.

NE PROPUSTI  Knjiga Izlaska 24: Biblija i Stari zavjet

31 – 35

31 – Što ćemo dakle na to reći? Ako je Bog za nas, tko će protiv nas?
32 – Ta on ni svojega Sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao! Kako nam onda s njime neće sve darovati?
33 – Tko će optužiti izabranike Božje? Bog opravdava!
34 – Tko će osuditi? Krist Isus umrije, štoviše i uskrsnu, on je i zdesna Bogu – on se baš zauzima za nas!
35 – Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač?

36 – 39

36 – Kao što je pisano: Poradi tebe ubijaju nas dan za danom i mi smo im ko ovce za klanje.
37 – U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi.
38 – Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile,
39 – ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Poslanica Rimljanima 8? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: