Pozitivne misli dana koje će vas natjerati na razmišljanje

Pozitivne misli dana koje će vas natjerati na razmišljanje
Pozitivne misli za bolji dan

 Zanimljive pozitivne misli

Na slici ove objave su neke pozitivne misli dana koje će vas potaknuti da dobro razmislite koje su prave vrijednosti života. Naravno da se bez novca ne može živjeti, ali on nikako ne smije postati gospodar naših života. Možete nam u komentarima reći što vi mislite o novcu te koliko vam je bitan u životu. Ako vas zanima, možete pročitati neke citate poznatih osoba. Ugodna zabava.

Pročitaj još: Misao

Misao i mišljenje su psihološke funkcije koje nam omogućuju da putem misaonih operacija određujemo svojstva pojava i otkrivamo odnose među njima.

Mišljenje (ili tok mišljenja) je mentalni proces koji se odlikuje rasuđivanjem i zaključivanjem, odnosno shvaćanjem uzročno-posljedičnih veza između različitih pojmova. Misao (odnosno sadržaj mišljenja) se redovno očitava u nekom sudu ili tvrdnji.

U filozofiji se obično pretpostavlja da su ljudi okarakterizirani racionalnošću, a najočiglednije ispoljavanje racionalnosti je sposobnost mišljenja. Zbog povezanosti s emocionalnim i drugim faktorima razlikujemo: konkretno i apstraktno, logično i nelogično, magijsko i arhaično mišljenje.

IZVOR: Wikipedija

Psihičke funkcije

Pod psihičkom funkcijom Carl Gustav Jung je razumijevao izvjestan oblik psihičke djelatnosti koji u različitim okolnostima načelno ostaje sebi jednak. Energetski promatrano psihička funkcija je pojavni oblik libida koja u različitim okolnostima načelno ostaje sebi jednaka. Možda na sličan način kako se fizikalna snaga može promatrati kao svakodnevni oblik fizikalne energije. Jung je razlikovao četiri osnovne psihičke funkcije, dvije racionalne i dvije iracionalne, to su mišljenje i osjećanje, osjet i intuicija.

Mišljenje

Mišljenje je ona psihička funkcija koja, shodno svojim vlastitim zakonima, dovodi date predstavne sadržaje u pojmovni spoj. Mišljenje je aperceptivna djelatnost i kao takva se dijeli na aktivnu i pasivnu. Aktivno mišljenje je racionalna voljna radnja, pasivno mišljenje je događaj. Jung je sposobnost mišljenja upravljenog na nešto obilježio je kao intelekt, a sposobnost pasivnog ili neupravljanog mišljenja obilježio je kao intelektualnu intuiciju.

IZVOR: Wikipedija

Možda će vas zanimati i ovo: