Prirodne katastrofe koje su doista jako potresne

Prirodne katastrofe koje su doista jako potresne
Katastrofe

Na slikama ispod možete pogledati neke prirodne katastrofe, a i neke katastrofe izazvane ljudskom rukom. Razne su katastrofe kao što su: poplave, velike oluje, erupcije vulkana, požari, potresi itd. U današnja vremena sve je više prirodnih katastrofa jer je Zemlja zagađena sa svime. U ovoj objavi možete vidjeti slike raznih katastrofa ali ne mjesto i vrijeme pojedine katastrofe. U svemu tome je nešto i pozitivno a to je da se danas uz modernu tehnologiju dosta katastrofa može predvidjeti na vrijeme pa se tako ljudi mogu evakuirati. Ako vas zanima, pročitajte nešto o pomicanju kontinenata.

Prirodne katastrofe – poplave

Poplave nastaju radi velikih količina kiša ili drugih uzroka kao što su popuštanje brana i slično. Pogledajte neke slike ispod koje nisu ugodne.

Slika iz zraka prikazuje cijela naselja koja su potopljena.

Prirodne katastrofe i velike poplave
Poplave

Poplavljene ulice u gradu.

Velike poplave u gradovima
Poplave

Slika jasno pokazuje koliko je teško stanje radi naleta velikih količina vode.

Velike kiše i poplave
Velike poplave

Jasan pokazatelj što je priroda u stanju učiniti.

Velike prirodne katastrofe
Kiše i poplave

Još jedna slika prirodne nepogode.

Katastrofalne poplave
Poplave

Velike oluje

Oluja je olujno nevrijeme ili nevrijeme s olujnim vjetrom. Oluja je poremećaj u atmosferi, koji izaziva značajne promjene u polju vjetra, tlaka i temperature. Pogledajte neke slike oluja.

Slika dovoljno govori koliko mogu biti jake oluje.

Velike prirodne katastrofe i oluje
Oluja

Gledajući sliku to je sigurno bila velika oluja.

Olujno nevrijeme
Olujno nevrijeme

Još jedna slika koja pokazuje da nije izuzetak da se dešavavaju prirodne katastrofe.

Oluja
Oluja

Trenutak zabilježen fotoaparatom i velika grmljavina.

Prirodne katastrofe
Vremenske nepogode

Očekivanje velike oluje.

Velike vremenske nepogode
Nepogoda

Prirodne katastrofe – erupcije vulkana

Vulkan je geološki oblik koji je najčešće planina, no također ima i podmorskih vulkana. Iz vulkana lava izlazi na površinu Zemljine kore. Pogledajte neke slike vulkana i erupcija.

Jedan neaktivni veliki vulkan.

Vulkanske prirodne katastrofe
Vulkan

Još jedan neaktivni vulkan.

NE PROPUSTI  Kako čestitati rođendan na 160 jezika?
Vulkani
Vulkani

Jedna slika aktivnog vulkana.

Erupcije vulkana
Vulkan

Jača aktivnost vulkana.

Erupcije vulkana
Vulkan

Jedna slika iz zraka koja prikazuje veliku aktivnost vulkana. Dokaz koliko je jaka priroda.

Velike prirodne katastrofe
Vulkan

Požari

Požar je nekontrolirano gorenje koje nanosi materijalnu štetu i ugrožava ljudske živote. Često je požar uzrokovan nepažnjom ljudi ili namjerom. Ispod su neke slike požara.

Veliki požar na jednom objektu.

Prirodne katastrofe i požari
Požar

Slika koja prikazuje veliki požar u šumi. Ti požari su često uzrokovani ljudskom nepažnjom i time nastaju velike prirodne katastrofe, uništi se veliki dio biljnog i životinjskog svijeta kojemu treba više vremena da se obnovi.

Veliki požari u šumi
Požar

Još jedan šumski požar.

Šumski požar
Šumski požar

Vatrogasci u borbi sa nekontroliranim požarom.

Nekontrolirani požari i prirodne katastrofe
Veliki požar

Evo jedna slika koja prikazuje zapaljenu vatru u šumi. To često zna biti opasno, te se požar počne nekontrolirano širiti.

Nekontrolirani požari
Požar

Prirodne katastrofe – potresi

Potresi se dešavaju radi iznenadnih i kratkotrajnih vibracija tla. Ispod su neke slike na kojima možete vidjeti posljedice potresa.

Kuća oštećena radi potresa.

Potresi i prirodne katastrofe
Potres

Teške posljedice potresa.

Potres u Albaniji
Veliki potres

Sanacija ruševina nakon razornog potresa.

Razorni potresi u svijetu
Razorni potres

Još jedna slika posljedica velikog potresa.

Najveće prirodne katastrofe
Katastrofalni potres

Posljedice potresa.

Katastrofalni potresi
Katastrofe

Ovo je kraj objave. Da li ste vi nekada imali priliku vidjeti prirodne katastrofe uživo? Recite nam u komentarima. Hvala.

Možda će vas zanimati i ovo: