Proricanje iz dlana: Palače i brijegovi u kineskoj hiromantiji

Proricanje iz dlana: Palače i brijegovi u kineskoj hiromantiji
Zanimljivosti i misterije: Čitanje iz dlana – kineska hiromantija

Proricanje iz dlana, hiromantija ili hiromancija je vještina proricanja sudbine i karaktera osobe iz praćenja rasporeda linija na dlanu ruke. U drevnoj kineskoj hiromantiji gledaju se isključivo izbočine, dok su sve crte zanemarene! Gleda se isključivo u lijevi dlan i to navečer. Kako bi se izbočine, zvane palače, jasno raspoznavale, dlan treba jače rastegnuti i gledati kao sjenu prema svjetlu. Čita se značenje samo one izbočine koja se od svih na dlanu najviše i najjasnije ističe.

Slika:

1. Palača vjetra
2. Palača dijeljenja
3. Palača zemlje
4. Palača radosti
5. Palača neba
6. Palača dna
7. Palača planina
8. Palača munje
9. Palača čekanja

Prema drevnom kineskom vjerovanju, koje seže tri tisuće godina unatrag prije rođenja Isusa Krista u prošlost, ljudski dlan je posrednik između neba i zemlje. Tko zna, pročitat će u njemu kao u knjizi značenja koja čovjeku mogu pomoći u promjeni i duhovnom napretku. Svrha spoznaje je, naime, da se čovjek izmijeni i iz sebe izbaci ono loše, a ono dobro pojača. Zato se čitanje iz dlana u drevnoj Kini nazivalo još i školovanje duše.

Proricanje iz dlana u Kini

Kineska hiromantija je u Kini dosegla gotovo savršenstvo. Umijeće čitanja zapisa na dlanu s vremenom se pretvorilo u takvu suptilnost, da je naš zapadnjački školovan i genetički usmjeren um ponekad ne može shvatiti i prihvatiti. Zato smo se u ovom prilogu oslonili isključivo na ono najjednostavnije i svima prihvatljivo.

Kada je kineska hiromantija doprla na Zapad, Europa je bila šokirana. Postavke drevnih vjerovanja niknulih u zapadnim civilizacijama, koje su znanje predavale jedna drugoj, dobile su sasvim drukčiju, novu dimenziju o kakvoj se nije ni sanjalo.

Grozničavo prevođenje starih zapisa na rižinom papiru bilo je samo vanjski znak tog zanimanja kakvo su nekada doživjele jedino egipatske faraonske dinastije u arheologiji.

Čitanje iz dlana – Palača vjetra

Ako se izbočina nalazi točno ispod kažiprsta, onda je to znak hrabrosti i silne vjere u sebe. Što je više pomaknuta udesno, prema stražnjem prstu, to je osoba više senzualna i sklona tjelesnim užicima. Također, to je znak ljubomore i potrebe za posjedovanjem.

Ako je izbočina na vrhu ravna, znak je da će osoba dosegnuti materijalnu sigurnost i slavu u poslovima, ali neće imati u tome ni zadovoljstvo ni osjećaj sreće, ni za sebe ni za druge.

Ako je izbočina na vrhu udubljena, to je znak teškog karaktera, koji se ne prilagođava nikome, koji je sam sebi dovoljan. Poticaj mu može dati jedino požrtvovanje osobe drugog spola, koja će biti njegov rob kroz cijeli život, ugađajući mu.

Ovo je palača koja, inače, označava fleksibilnost karaktera, sposobnost da se prihvate pravila društva, ali da se koriste na za sebe najbolji mogući način i probitak.

Visina ovog brda označava količinu životne vitalnosti i snagu volje. Što je izbočina veća, volja je snažnija, ali s njom i sve ono što joj je antipod. Kako ovom palačom puše vjetar, on sve donosi i odnosi. Kao što se čovjek brani od vjetra, tako se i posjednik palače vjetra treba od njega zaštititi zidovima vlastitih promjena karaktera na bolje.

Proricanje iz dlana – Palača dijeljenja

Palača je između srednjeg prsta i prstenjaka, a što je bliže idealnoj sredini i oosba je sposobnija suprostaviti se svim nedaćama u životu, a iskušenja pretvoriti u vlastitu pobjedu. Ona također označava uspjehe, novčane prihode, ali i blisku povezanost s korijenima svoje obitelji i njezinim ustaljenim pravilima.

Ako je izbočina na vrhu udubljena, radi se o vrlo strogoj, čak škrtoj osobi, koja štedi na svemu pa i na svom životu. U toj škrtosti čak joj je uvijek malo zemlje pod nogama, pa ubire od ostalih i gura pod svoja stopala, samo da bi sama imala više i uživala u tome što ima više od drugih. Iako ima ili dobiva sve, ona želi još više.

Ako ovakva osoba ne pronađe nekoga tko joj je suprotan i tko će je promijeniti, palača dijeljenja će se srušiti. Ali od – škrtosti.

Čitanje iz dlana – Palača zemlje

Nalazi se ispod malog prsta i obuhvaća područje do ruba dlana. Znak je osjećaja za lijepo, plodnost, radost življenja i skladan prirodni ritam koji se provlači kroz cijeli život. Što je smještenija točnije ispod malog prsta, utjecaj je tim veći i jači.

Ako je izbočina na vrhu ravna, ona znači korištenje vlastitog prirodnog šarma za otvaranje svih zatvorenih vrata. Ali, to korištenje je zapravo egoizam koji se vješto prikriva. U njemu se krije i potpuna neodgovornost prema osjećajima drugih, ponekad čak i okrutnost.

Ako je izbočina na vrhu udubljena, onda se radi o osobi okrenutoj samoj sebi, koja nije sposobna uživati u radostima života, jer je uvijek muče sumnje i dvojbe čini li ispravno ono što poduzima. Radi se o osobi koja uslijed prevelikih nametnutih stega povremeno iskače iz uobičajenih ponašanja i onda je sklona ekscesima, zbog kojih se kasnije kaje.

U svakom pokretu i misli, osoba je okrenuta prema sebi iznutra, zato je to šutljivac usred bučnog društva koji se nikako ne može opustiti, iako to zapravo priželjkuje. To je vrlo umna osoba koju je sram pokazati svoju umnost. Ovakve osobe moraju imati oko sebe nekoga tko će ih razumjeti i tko će otključati bravu njihove introvertnosti. Tada im se može pomoći i pretvoriti ih u palaču dragulja, gdje caruju radost i sreća, a gdje sramežljivosti uopće nema mjesta.

Proricanje iz dlana – Palača radosti

Odmah ispod prethodne palače, nalazi se ova palača, a može se pružati prema sredini dlana. Ona znači duboku duhovnu povezanost sa precima, a također i sposobnost da se čuje i vidi više od drugih. To je palača koja označava velik broj bračnih i izvanbračnih veza, kao i raskorak između skromnosti jednog dana i rastrošnosti drugog, sljedećeg dana.

Ako je izbočina na vrhu ravna, onda znači osobu koja će se iznad svega u svemu poslužiti diplomacijom, te taktikom slatkih riječi i poklona dobiti i ono, što se silom ne bi nikada moglo. Ima jaku moć na potomstvo koje je sluša, a sreću pronalazi ne u sebi i svojim postupcima, već upravo u potomcima.

Ako je izbočina na vrhu udubljena, onda označava osobu prepunu unutarnjih sukoba koje teško može sama razriješiti. Takva osoba svoju nesigurnost nadoknađuje pretjeranim, grozničavim kupnjama, a oštrina uma sprječava ju da napravi nešto što bi joj moglo izravno naškoditi.

Ova palača označava dubinu osjećaja, također i zanesenost nečijim fizičkim obličjem, a bez veze s osjećajima. To je palača kojom više caruje slučajnost povezana sa srećom, a manje promišljenost. Dodiri sreće češći su no što bi se to moglo očekivati, zato se možda može ponekad i lagodnije proći životom.

Čitanje iz dlana – Palača neba

Nalazi se ispod palače Radosti, na mjestu gdje dlan prelazi u prve nabore područja. Označava sve ono što ćemo steći u životu, a onda ostaviti u naslijeđe svojim potomcima. To je palača materijalnog, a ne moralnog.

Ako je izbočina na vrhu ravna, označava veliku sklonost prema uživanju u tjelesnosti na bilo koji način. To su osobe kojima je tjelesni užitak na prvom mjestu, a kojega se ne ustručavaju pokazati i na javnom mjestu. Ovo se može spriječiti oštrim odgajanjem u mladosti, a uspijeva ako je na vrijeme. To su inače osobe izuzetno maštovite i umne, ali svu svoju snagu koriste samo na užitak.

Ako je izbočina na vrhu udubljena, onda se radi o osobi koja ništa u životu ne može ostvariti sama. Potrebno joj je pronaći što prije osobu koja će je razumjeti i pomoći joj svojim kvalitetama, da njezine dođu do izražaja.

U protivnom slijedi moralna i materijalna propast. U takvih osoba uopće nema praktičnosti, sve što god poduzmu na njihovu je štetu. Ovo je palača u kojoj je pohranjeno niz iznenađenja, a da bi se došlo do vješto skrivenih dragulja treba jako puno rada. Zato takve osobe moraju puno raditi na samima sebi, izgraditi sebe kao drugu osobu, da bi pobijedile sva iskušenja koja ih inače vrebaju.

Proricanje iz dlana – Palača dna

Ova palača nalazi se u dnu centralnog dijela dlana, tamo gdje kuca žila kucavica. Ona označava opterećenost pogreškama roditelja, koje se sada moraju platiti, jer im je došlo vrijeme naplate. To je inače palača političara, bogatih, uglednih i vladajućih u drevnoj Kini. Ipak, kako moraju platiti za ono što je bilo prije njih, ta je palača i svojevrsno opterećenje koje nije lako breme za ponijeti na plećima.

Ako je izbočina na vrhu ravna, označava kako osoba ne smije slijediti vlastiti put, već se podvrgnuti željama izabrane osobe drugog spola. Treba se okrenuti tradiciji, poštivanju starih vrijednosti društva. Samo tako može se dosegnuti spokojstvo uspjeha, samo tako opterećenje na plećima može se umanjiti.

Ako je izbočina na vrhu udubljena, radi se o osobama koje imaju sklonost za duhovne discipline, ali i o osobama koje svoje tajne spoznaje često mogu koristiti za vlastiti probitak. To može biti čak i crna magija, međutim takve su tehnike vrlo opasne i strelice im najčešće pogađaju upravo one koji ih odapinju.

Ovo je palača tunela svemirske energije. Zato se taj dio toliko često okreće prema gore, prema nebu, da bi se energija uhvatila što više. Onaj tko crpi tu energiju čista srca, dobit će je čistu, onaj tko poseže za njom iz niskih pobuda, dobit će je u najgorem obliku s najtežim posljedicama po sebe.

Čitanje iz dlana – Palača planina

Ova palača nalazi se do prethodne, a u dnu velikog mišića palca. Zato je često vrlo snažno izražena, što pri gledanju može i zavesti. Pokazuje ono što smo već dosegnuli i ono što još moramo, ali se iz njezine veličine također može pročitati koliko smo sposobni boriti se sa samim zlom u sebi. Ovo je palača koja znači da osoba sama odlučuje o svojoj sudbini i da samo o njoj ovisi hoće li dosegnuti nebo ili pasti u pakao.

Ako je izbočina na vrhu ravna, onda označava nagnuća prema računici i procjeni u svemu, pa i u pitanjima osjećaja, gdje im nije mjesto. Takve osobe ne zaljubljuju se prije procjene što će time dobiti. Čine se zbog toga ponekad hladne i proračunate. Ono što osjećaju neće otvoreno pokazati prije nego li procjene da je pravi trenutak.

Ako je izbočina na vrhu udubljena, onda je to znak sukoba i teškoća u svakodnevnom životu i poslu. To je znak da osjećaje, znanje, sposobnosti i želje treba objektivizirati, otkriti što je ostvarljivo a što ne, pa ono racionalno odmah zaboraviti kako se ne bi gubilo vrijeme.

Inače, to je palača ljudskih vrlina koje se ovisno od situacije ističu ili kriju. To je također palača osamljenosti, jer nerijetko teški karakter nije lagano podnijeti, pa oni koji ne izdrže bježe od posjednika ove palače. To je i prostor na kojem se pokazuje koliko smo snažni da se othrvamo iskušenjima, te koliko smo slabići.

Proricanje iz dlana – Palača munja

Nalazi se između prethodne palače i palače Vjetra. Ovo je sjedište ljubavnih poticaja, onih prolaznih i onih trajnih. Ovdje se nalazi također i plodnost, ljubavna moć, dobročinstvo i ljubaznost kojom je osoba darovana na rođenju. Ovdje se nalaze znaci bolesti, kao i financije.

Ako je izbočina na vrhu ravna, to je znak osobe koja uspijeva pobijediti sve svoje nedaće koje izviru iz nje same i njezinog ponašanja, koja sazrijeva nakon što mladost nije puno toga obećala. To je palača u kojoj se godinama rađa sigurnost koja na koncu prerasta u nadmoć nad ostalima kada se pobijede vlastite slabosti.

Ako je izbočina na vrhu udubljena, onda se radi o prigušenom plamenu pod pepelom koji cijelo vrijeme gori, iako nikada neće zaplamsati. To je noćna vatra topline i sigurnosti, a koju treba potaknuti želi li se na njoj nešto pripremiti. To je također osoba koja taj plamen ne može izazvati sama, već joj u tome netko mora pomoći.

U ovoj palači stanuju svi oni znaci jakih osjećaja koji su značajni za život, ali također i svi oni demoni koji život mogu uništiti. Ovdje su zajedno Eros kao život i Tantos kao smrt, koji nisu razdvojeni već isprepleteni. To je također mjesto stanovanja želja, kao i htijenja da se ipak na koncu uzdigne iznad sitnih slabosti u velike vrline. To uspijevaju samo najodlučniji.

Čitanje iz dlana – Palača čekanja

Ovo je palača koja se nalazi u samom centru dlana, u onom njegovom najdubljem dijelu. U pravilu tu nema planina i bregova, ali zato ima drugih znakova po kojima se čitaju značajke. Ukoliko ih ima jako puno, onda one prevladavaju nad svim drugim spomenutim palačama.

Ako su znakovi brojni a sitni, volja osobe je jaka. Ako su veliki, ali porazbacani bez reda onda osoba uživa u svojoj pasivnosti i s fatalizmom se prepušta svemu. Ako su znakovu četverokutasti ili likovi koji se mogu izvesti iz njih, onda osiguravaju uspjeh dugotrajnog traženja. Također trokutasti znakovi su znaci duboke promišljenosti, čak sklonost prema okultnom i magijskom. Krugovi su znak bogatstva i dobrih obećanja sudbine. Zvjezdice obećavaju dobar uspjeh u diplomaciji, novčarstvu, pisanju i vojsci. Svi ovi znakovi čitaju se posebno i ne pridaju se značenju koja izviru iz ostalih palača.

Ova palača označava što će se dogoditi, ali do čega se treba izboriti vlastitim snagama, a ne čekati nečiju pomoć. Također, ovo je palača strpljenja, jer sve što je u njoj pohranjeno ne može se dobiti odmah.

Ako su na tom mjestu na dlanu polumjeseci otvoreni prema natrag, onda to znači čvrsto zdravlje s malo bolesti i jaku životnu energiju kojom se može djelovati na druge. Ako su polumjeseci prema prtsima ili rubovima dlana, onda je to slabost, mlitavost i bezvoljnost. Ako su drugi bregovi veći, moć ove palače poništava se ili smanjuje.

Koja su vaša iskustva kada je u pitanju proricanje iz dlana? Možete nam reći u komentarima. Zahvaljujemo unaprijed!

Možda će vas zanimati i ovo: