Prva knjiga Ljetopisa 11: Biblija i Stari zavjet

Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – 1 Ljet 11

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Prva knjiga Ljetopisa 11. Prva i druga knjiga Ljetopisa su knjige Svetog pisma i Staroga zavjeta. Nastale su kao jedna knjiga, a kasnije su razdvojene. Biblijske kratice ovih knjiga su 1 Ljet i 2 Ljet. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – POČETNA

Prva knjiga Ljetopisa 11

1 Ljet: 1 – 5

1 – Tada se sabraše svi Izraelci k Davidu u Hebron i rekoše: “Evo, mi smo od tvoje kosti i tvojeg mesa.
2 – Još prije, dok je Šaul bio kralj, ti si upravljao svim pokretima Izraela; Jahve, tvoj Bog, rekao ti je: ‘Ti ćeš pasti moj izraelski narod i ti ćeš biti knez nad mojim narodom Izraelom.'”
3 – Tako dođoše sve izraelske starješine kralju u Hebron, a kralj David s njima sklopi savez u Hebronu pred Jahvom i pomazaše Davida za kralja nad Izraelom, kako bijaše Jahve rekao Samuelu.
4 – Onda je otišao David sa svim Izraelom na Jeruzalem, a to je Jebus, jer su ondje bili Jebusejci i živjeli su u onoj zemlji.
5 – Ali su Jebusejci poručili Davidu: “Nećeš ući ovamo!” Ipak David osvoji Sionsku tvrđavu, to jest Davidov grad.

1 Ljet 11: 6 – 10

6 – Jer je David rekao: “Tko prvi porazi Jebusejce, bit će vrhovni vojvoda i knez.” Prvi se popeo Sarvijin sin Joab i postao vojvoda.
7 – Tada se David nastanio u toj tvrđavi; zato su je prozvali Davidovim gradom.
8 – Sazidao je tada grad unaokolo, od Milona do ograde, a Joab je obnovio ostali dio grada.
9 – David je postajao sve silniji, jer je Jahve nad vojskama bio s njim.
10 – Evo vojvoda Davidovim junacima koji su junački radili uza nj za njegovo kraljevstvo sa svim Izraelom da ga po Jahvinoj riječi zakralje nad Izraelom.

1 Ljet 11: 11 – 15

11 – Evo popisa Davidovih junaka: Hakmonijev sin Jašobam, glavar nad tridesetoricom; on je mahnuo svojim kopljem na tri stotine i pobio ih odjednom.
12 – Za njim Dodonov sin Eleazar, Ahošanin, jedan između tri junaka.
13 – On je bio s Davidom u Pas Damimu, kad su se Filistejci skupili na boj, a ondje je bilo polje puno ječma; kad je narod počeo bježati ispred Filistejaca,
14 – oni su stali usred toga polja i obranili ga pobivši Filistejce. Tako im Jahve dade veliku pobjedu.
15 – Trojica su između tridesetorice jednom sišla do hridi k Davidu u Adulamsku pećinu kad su filistejske čete stajale u taboru u Refaimskoj dolini.

NE PROPUSTI  Tobija 1: Biblija i Stari zavjet

1 Ljet 11: 16 – 20

16 – David je tada bio u svojoj kuli, a filistejska je posada tada bila u Betlehemu.
17 – David uzdahnu: “O kad bi me tko napojio vodom iz betlehemskoga studenca što je kod vrata!”
18 – Tada ta trojica prodriješe kroz filistejski tabor i, zahvativši vode iz betlehemskoga studenca što je kod vrata, donesoše je i dadoše Davidu. Ali je David ne htjede piti nego je proli kao ljevanicu Jahvi
19 – govoreći: “Ne dao mi moj Bog da to učinim! Zar da pijem krv ovih ljudi? Ta izlažući život pogibli donijeli su vode.” I nije htio piti. To su, eto, učinila ta tri junaka.
20 – Abišaj, Joabov brat, bio je vojvoda nad tridesetoricom; on je vitlao kopljem na tri stotine, pobio ih i proslavio se među tridesetoricom.

Prva knjiga Ljetopisa 11: 21 – 25

21 – Bio je među trojicom ugledniji od druge dvojice i bio im vojvoda, ali prve trojice nije dostigao.
22 – Jojadin sin Benaja, junak iz Kabseela, bogat junačkim djelima, ubio je dva sina Ariela iz Moaba; on je jednoga snježnog dana sišao i ubio lava usred jame.
23 – Ubio je i nekog Egipćanina, čovjeka od pet lakata. Egipćanin je imao u ruci koplje kao tkalačko vratilo, a on je izišao preda nj sa štapom i, istrgavši Egipćaninu koplje iz ruke, ubio ga njegovim kopljem.
24 – To je učinio Jojadin sin Benaja i proslavio se imenom među ona tri junaka.
25 – Bio je najznamenitiji među tridesetoricom, ali one prve trojice nije dostigao. David ga postavi za zapovjednika svoje tjelesne straže.

NE PROPUSTI  Knjiga Izlaska 27: Biblija i Stari zavjet

1 Ljet 11: 26 – 30

26 – Hrabri su junaci bili: Joabov brat Asahel, Dodonov sin Elhanan iz Betlehema,
27 – Haroranin Šamot, Pelonjanin Heles;
28 – Akešov sin Ira, Tekoanin, Abiezer Anatoćanin;
29 – Sibkaj Hušaćanin, Ilaj Ahošanin;
30 – Mahraj Netofaćanin, Baanin sin Heled, Netofaćanin;

1 Ljet 11: 31 – 35

31 – Ribajev sin Itaj iz Gibeata sinova Benjaminovih, Benaja Piratonjanin;
32 – Huraj iz Gaaških potoka, Abiel Arbaćanin;
33 – Azmavet Bahurimljanin, Eljahba Šaalbonjanin.
34 – Sinovi Hašema Gizonjanina: Sagejin sin Jonatan, Hararanin;
35 – Sakarov sin Ahiam, Hararanin, Urov sin Elipal;

1 Ljet 11: 36 – 40

36 – Hefer Mekeranin, Ahija Pelonjanin;
37 – Hesro Karmelac, Ezbajev sin Naaraj;
38 – Natanov brat Joel, Hagrijev sin Mibhar;
39 – Amonac Selek, Beroćanin Nahraj, štitonoša Sarvijina sina Joaba;
40 – Ira Jitranin, Gareb Jitranin;

Prva knjiga Ljetopisa 11: 41 – 47

41 – Urija Hetit, Ahlajev sin Zabad;
42 – Šizin sin Adina, Rubenovac, vojvoda Rubenova plemena, i s njime tridesetorica.
43 – Maakin sin Hanan i Jošafat Mitnjanin.
44 – Uzija Aštaroćanin, Šama i Jeiel, sinovi Aroerca Hotama;
45 – Šimrijev sin Jediael i njegov brat Joha Tišanin.
46 – Mahavac Eliel i Elnaamovi sinovi Jeribaj i Jošavja i Moabac Jitma;
47 – Eliel i Obed i Mesobajanin Jaasiel.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Prva knjiga Ljetopisa 11? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: