Prva knjiga Ljetopisa 24: Biblija i Stari zavjet

Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – 1 Ljet 24

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Prva knjiga Ljetopisa 24. Prva i druga knjiga Ljetopisa su knjige Svetog pisma i Staroga zavjeta. Nastale su kao jedna knjiga, a kasnije su razdvojene. Biblijske kratice ovih knjiga su 1 Ljet i 2 Ljet. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – POČETNA

Prva knjiga Ljetopisa 24

1 Ljet 24: 1 – 5

1 – Aronovi su sinovi imali svoje redove. Sinovi Aronovi bili su: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.
2 – Ali su Nadab i Abihu umrli prije oca i nisu imali djece; zato su svećeničku službu vršili Eleazar i Itamar.
3 – David je razdijelio na redove njih i Sadoka, od Eleazarovih sinova, i Ahimeleka, od Itamarovih sinova, po njihovu redu u njihovoj službi.
4 – Ali se u Eleazarovih sinova našlo više muških poglavara nego u Itamarovih sinova, pa kad ih podijeliše, od Eleazarovih je sinova bilo šesnaest porodičnih poglavara, a od Itamarovih sinova samo osam porodičnih poglavara.
5 – Zato su ih razdijelili ždrebovima, jedne i druge, jer su posvećeni knezovi i Božji knezovi bili i od Eleazarovih sinova i od Itamarovih sinova.

1 Ljet 24: 6 – 10

6 – Popisao ih je Netanelov sin Šemaja, pisar od Levijeva plemena, pred kraljem, knezovima, svećenikom Sadokom, Ebjatarovim sinom Ahimelekom, pred poglavarima porodica među svećenicima i levitima, uzevši po jednu porodicu za Eleazara, a po jednu opet za Itamara.
7 – Prvi je ždrijeb pao na Jojariba, drugi na Jedaju,
8 – treći na Harima, četvrti na Seorima,
9 – peti na Malkiju, šesti na Mijamina,
10 – sedmi na Hakosa, osmi na Abiju,

1 Ljet 24: 11 – 15

11 – deveti na Ješuu, deseti na Šekaniju,
12 – jedanaesti na Elijašiba, dvanaesti na Jakima,
13 – trinaesti na Hupu, četrnaesti na Ješebaba,
14 – petnaesti na Bilgu, šesnaesti na Imera,
15 – sedamnaesti na Hezira, osamnaesti na Hapisesa,

NE PROPUSTI  Hošea 9: Biblija i Stari zavjet

Prva knjiga Ljetopisa 24: 16 – 20

16 – devetnaesti na Petahju, dvadeseti na Ezekiela,
17 – dvadeset i prvi na Jakina, dvadeset i drugi na Gamula,
18 – dvadeset i treći na Delaju, dvadeset i četvrti na Maazju.
19 – To je njihov red u službi kojim treba da idu u Jahvin Dom, po svom pravilu, primljenu od oca im Arona, kako mu je zapovjedio Jahve, Bog Izraelov.
20 – Od ostalih Levijevih sinova bio je od Amramovih sinova Šubael; od Šubaelovih sinova Jehdeja;

1 Ljet 24: 21 – 25

21 – od Rehabje, od Rehabjinih sinova poglavar Jišija;
22 – od Jisharovaca Šelomot; od Šelomotovih sinova Jahat.
23 – Od Jerijinih sinova: drugi Amarja, treći Jahaziel, četvrti Jekaman.
24 – Od sinova Uzielovih Mika; od Mikinih sinova Šamir;
25 – Mikin brat Jišija; od Jišijinih sinova Zaharija;

Prva knjiga Ljetopisa 24: 26 – 31

26 – Merarijevi sinovi: Mahli i Muši; sinovi Jaazije, njegova sina.
27 – Merarijevi sinovi po Jaaziji, njegovu sinu: Šoham, Zakur i Ibri;
28 – po Mahliju Eleazar, koji nije imao djece;
29 – po Kišu, Kišovi sinovi, Jerahmeel.
30 – Mušijevi sinovi: Mahli, Eder i Jerimot. To su bili levitski sinovi po svojim porodicama.
31 – I oni su bacali ždrebove kao njihovi rođaci, Aronovi sinovi, pred kraljem Davidom, Sadokom, Ahimelekom i porodičnim poglavarima među svećenicima i levitima, i to jednako glavar obitelji kao i njegov najmlađi brat.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Prva knjiga Ljetopisa 24? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: