Prva knjiga Ljetopisa 26: Biblija i Stari zavjet

Prva knjiga Ljetopisa 26: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – 1 Ljet 26

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Prva knjiga Ljetopisa 26. Prva i druga knjiga Ljetopisa su knjige Svetog pisma i Staroga zavjeta. Nastale su kao jedna knjiga, a kasnije su razdvojene. Biblijske kratice ovih knjiga su 1 Ljet i 2 Ljet. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – MENU

Prva knjiga Ljetopisa 26

1 Ljet 26: 1 – 5

1 – Vratarski su redovi bili: od Korahovaca: Korahov sin Mešelemja između Asafovih sinova;
2 – a Mešelemjini sinovi: prvenac Zaharija, drugi Jediael, treći Zebadja, četvrti Jatniel;
3 – peti Elam, šesti Johanan, sedmi Elijoenaj.
4 – Sinovi Obed-Edomovi: prvenac Šemaja, drugi Jozabad, treći Joah, četvrti Sakar, a peti Netanel,
5 – šesti Amiel, sedmi Jisakar, osmi Peuletaj, jer ga je blagoslovio Bog,

1 Ljet 26: 6 – 10

6 – a njegovu su se sinu Šemaji rodili sinovi koji su bili poglavari u porodici jer bijahu hrabri junaci.
7 – Šemajini su sinovi bili: Otni, Rafael, Obed, Elzabad sa svojom braćom, vrsnim ljudima, Elihu i Semakja.
8 – Svi su oni bili od Obed-Edomovih sinova, oni i njihovi sinovi i njihova braća, vrsni ljudi, sposobni za službu; bilo ih je šezdeset i dva od Obed-Edoma.
9 – Mešelemjinih sinova i braće, vrsnih ljudi, bilo je osamnaest.
10 – Hosini sinovi od Merarijevih sinova: poglavar Šimri, iako nije bio prvenac, njegov ga je otac postavio za poglavara;

1 Ljet 26: 11 – 15

11 – drugi Hilkija, treći Tebalija, četvrti Zaharija; Hosinih svih sinova i braće bilo je trinaest.
12 – Ovo su vratarski redovi. Glavari ovih junaka bili su, kao i njihova braća, čuvari u službi Jahvina Doma.
13 – Bacali su ždrebove, najmanji kao i najveći, po obiteljima za svaka pojedina vrata.
14 – Ždrijeb na istok pao je Šelemji; njegov sin Zaharija bio je mudar savjetnik. Kad su bacili ždrebove, dopao mu je ždrijeb na sjever,
15 – Obed-Edomu na jug; a njegovim sinovima na spremište;

Prva knjiga Ljetopisa 26: 16 – 20

16 – Šufimu i Hosi na zapad Šaleketskim vratima, na putu koji vodi k usponu; straža je bila do straže.
17 – S istoka šest levita, sa sjevera četiri na dan, s juga četiri na dan; a kod spremišta po dva.
18 – Na hramskoj prigradnji, sa zapada, četiri na usponu, dva kod prigradnje.
19 – To su vratarski redovi među Korahovim i Merarijevim sinovima.
20 – Leviti, njihova braća, bili su: Ahija nad blagom Božjega Doma i nad blagom posvećenih stvari.

1 Ljet 26: 21 – 25

21 – Ladanovi sinovi, Geršonovci po Ladanu, poglavari obitelji Ladana Geršonovca, bili su Jehielovci.
22 – Jehielovci Zetam i brat mu Joel bili su nadstojnici nad blagom Jahvina Doma.
23 – Od Amramovaca, Jisharovaca, Hebronovaca i Uzielovaca bili su:
24 – Šebuel, sin Mojsijeva sina Geršoma, nadstojnik nad blagom.
25 – Njegova braća po Eliezeru: Rehabja, sin mu, njegov sin Izaija, njegov sin Joram, njegov sin Zikri, njegov sin Šelomit.

Prva knjiga Ljetopisa 26: 26 – 30

26 – Taj je Šelomit sa svojom braćom bio odgovoran za sve blago od posvećenih stvari koje je posvetio kralj David s porodičnim poglavarima, s tisućnicima, stotnicima i vojnim zapovjednicima.
27 – Posvetili su dio ratnog plijena da se bolje ojača Jahvin Dom.
28 – Što je god bio posvetio vidjelac Samuel, Kišev sin Šaul, Nerov sin Abner i Sarvijin sin Joab, sve posvećeno, bilo je pod nadzorom Šelomita i njegove braće.
29 – Jisharovci Kenanija i njegovi sinovi bili su nad svjetovnim poslovima kao nadzornici i suci u Izraelu.
30 – Hebronovci Hašabja i njegova braća, tisuću i sedam stotina vrsnih ljudi, upravljali su Izraelom s ovu stranu Jordana na zapadu u svakom Jahvinu poslu i u kraljevskoj službi.

1 Ljet 26: 31 – 32

31 – Poglavar Hebronovaca bio je Jerija. Četrdesete godine Davidova kraljevanja potražili su obiteljska rodoslovlja Hebronovaca i našlo se među njima vrsnih ljudi u Gileadskom Jazeru.
32 – Njegove braće, vrsnih ljudi, bilo je dvije tisuće i sedam stotina porodičnih poglavara; kralj David postavio ih je nad Rubenovim i Gadovim plemenom i nad polovinom Manašeova plemena za sve Božje poslove i za kraljevske poslove.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Prva knjiga Ljetopisa 26? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: