Prva knjiga Ljetopisa 5: Biblija i Stari zavjet

Prva knjiga Ljetopisa 5: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – 1 Ljet 5

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Prva knjiga Ljetopisa 5. Prva i druga knjiga Ljetopisa su knjige Svetog pisma i Staroga zavjeta. Nastale su kao jedna knjiga, a kasnije su razdvojene. Biblijske kratice ovih knjiga su 1 Ljet i 2 Ljet. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari zavjet i Novi zavjet – MENU

Prva knjiga Ljetopisa 5

1 Ljet 5: 1 – 5

1 – Sinovi Izraelova prvenca Rubena. On je doista bio prvenac; ali kad je oskvrnuo očevu postelju, njegovo je pravo prvorodstva bilo dano sinovima Izraelova sina Josipa, ali im nije bilo upisano u rodovnik,
2 – jer je Juda nadvladao među braćom, a od njega se rodio knez. Ipak je pravo prvorodstva pripalo Josipu.
3 – Sinovi Izraelova prvenca Rubena bili su Henok, Falu, Hesron i Karmi.
4 – Joelovi sinovi: njegov sin Šemaja, njegov sin Gog, njegov sin Šimej,
5 – njegov sin Mika, njegov sin Reaja, njegov sin Baal,

1 Ljet 5: 6 – 10

6 – njegov sin Beera, koga je odveo u sužanjstvo asirski kralj Tiglat Pileser; on je bio poglavar Rubenova plemena.
7 – Njegovoj braći, po obiteljima, kad su se zapisali u plemenski rodovnik po naraštajima, bio je poglavar Jeiel, Zaharija,
8 – Bela, sin Azazov, sin Šemin, sin Joelov. On je živio u Aroeru i do Neba i Baal Meona.
9 – Prema istoku njegova se zemlja prostirala do ulaza u pustinju, od rijeke Eufrata, jer mu se stoka umnožila u gileadskoj zemlji.
10 – Za Šaulovih vremena vojevali su s Hagrijcima koji su izginuli od njihove ruke; tako su se naselili u njihove šatore po svemu istočnom području od Gileada.

1 Ljet 5: 11 – 15

11 – Gadovi su sinovi živjeli blizu njih u bašanskoj zemlji do Salke.
12 – Poglavar je bio Joel, a drugi Šafan, pa Janaj i Šafat u Bašanu.
13 – Njihova su braća po svojim rodovima bila: Mihael, Mešulam, Šeba, Joraj, Jakan, Zija, Eber, sedmorica.
14 – To su bili sinovi Abihajila, sina Hurija, sina Jaroaha, sina Gileada, sina Mihaela, sina Ješišaja, sina Jahdona, sina Buza.
15 – Ahi, sin Abdiela, Gunijeva sina, bio je poglavar njihova roda.

1 Ljet 5: 16 – 20

16 – Živjeli su u Gileadu i u njihovim zaseocima te po svim šaronskim pašnjacima do njihovih krajeva.
17 – Svi su bili zapisani u plemenski rodovnik za vremena judejskoga kralja Jotama i za vremena izraelskoga kralja Jeroboama.
18 – Rubenovih i Gadovih sinova, i polovine Manašeova plemena, hrabrih junaka koji su nosili štit i mač te zapinjali luk i bili vješti boju, bijaše četrdeset tisuća sedam stotina i šezdeset vojnika.
19 – Ratovali su protiv Hagrijaca, Iturejaca, Nafišejaca i Nodabejaca.
20 – U boju su zavapili k Bogu i on ih je uslišao jer su se pouzdali u nj: potpomognuti su protiv neprijatelja te su im predani u ruke Hagrijci sa svim njihovim saveznicima.

Prva knjiga Ljetopisa 5: 21 – 25

21 – Zaplijenili su njihovu stoku – pedeset tisuća deva, dvije stotine i pedeset tisuća ovaca i koza i dvije tisuće magaraca – i odveli u ropstvo sto tisuća ljudi.
22 – Pobijenih je mnogo palo, jer je taj boj bio od Boga; onda se naseliše na njihovo mjesto do sužanjstva.
23 – Sinovi polovine Manašeova plemena nastanili su se u toj zemlji od Bašana do Baal Hermona i Šenira i do Hermonske gore. I bijahu se umnožili.
24 – Ovo su bili poglavari njihovih rodova: Efer, Jiši, Eliel, Azriel, Jeremija, Hodavja i Jahdiel, hrabri junaci i ugledni muževi: poglavari u svojim rodovima.
25 – Ali kad su se iznevjerili Bogu svojih otaca i odali se preljubu s bogovima naroda one zemlje koje je Bog iskorijenio pred njima,

1 Ljet 5: 26 – 30

26 – probudio je Izraelov Bog neprijateljstvo asirskoga kralja Pula i neprijateljstvo asirskoga kralja Tiglat Pilesera. Oni su odveli u sužanjstvo Rubenovo i Gadovo pleme i polovinu Manašeova plemena. Doveli su ih u Helah, Habor i Haru i na Gozansku rijeku do današnjega dana.
27 – Levijevi su sinovi bili Geršom, Kehat i Merari.
28 – Kehatovi sinovi: Amram, Jishar, Hebron i Uziel.
29 – Amramovi sinovi: Aron, Mojsije i Mirjama. Aronovi sinovi: Nabad i Abihu, Eleazar i Itamar.
30 – Eleazar rodi Pinhasa, Pinhas rodi Abišuu;

1 Ljet 5: 31 – 35

31 – Abišua rodi Bukija, Buki rodi Uziju;
32 – Uzija rodi Zerahju; Zerahja rodi Merajota.
33 – Merajot rodi Amarju; Amarja rodi Ahituba;
34 – Ahitub rodi Sadoka; Sadok rodi Ahimaasa;
35 – Ahimaas rodi Azarju, Azarja rodi Johanana;

1 Ljet 5: 36 – 41

36 – Johanan rodi Azarju, koji je bio svećenik u Hramu što ga je sagradio Salomon u Jeruzalemu.
37 – Azarja rodi Amarju; Amarja rodi Ahituba;
38 – Ahitub rodi Sadoka, Sadok rodi Šaluma;
39 – Šalum rodi Hilkiju, Hilkija rodi Azarju;
40 – Azarja rodi Seraju; Seraja rodi Josadaka.
41 – Josadak je otišao kad je Jahve odveo u sužanjstvo Judu i Jeruzalem Nabukodonozorovom rukom.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Prva knjiga Ljetopisa 5? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: