Prva knjiga Ljetopisa 8: Biblija i Stari zavjet

Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – 1 Ljet 8

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Prva knjiga Ljetopisa 8. Prva i druga knjiga Ljetopisa su knjige Svetog pisma i Staroga zavjeta. Nastale su kao jedna knjiga, a kasnije su razdvojene. Biblijske kratice ovih knjiga su 1 Ljet i 2 Ljet. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – POČETNA

Prva knjiga Ljetopisa 8

1 Ljet 8: 1 – 5

1 – Benjamin rodi prvenca Belu, drugog Ašbela, trećeg Ahraba,
2 – četvrtog Nohu i petog Rafu.
3 – Belini su sinovi bili: Adar, Gera, Ehudov otac,
4 – Abišua, Naaman, Ahoah,
5 – Gera, Šefufan i Huram.

1 Ljet 8: 6 – 10

6 – Oni su bili Ehudovi sinovi i bili su obiteljski glavari onima koji su živjeli u Gebi, odakle su ih odveli u sužanjstvo u Manahat;
7 – Naaman, Ahija i Gera; on ih je vodio u sužanjstvo i rodio Uzu i Ahihuda.
8 – Šaharajim, pošto je otpustio žene Hušimu i Baru, dobio je sinove u Moapskom polju:
9 – sa svojom ženom Hodešom imao je sinove Jobaba, Sibju, Mešu, Malkama,
10 – Jeusa, Sakju i Mirmu; to su bili njegovi sinovi, obiteljski glavari.

1 Ljet 8: 11 – 15

11 – S Hušimom je rodio Abituba i Elpaala.
12 – Elpaalovi su sinovi bili: Eber, Mišam i Šamed; on je sagradio Ono i Lod s njihovim selima.
13 – Zatim Berija i Šema. Oni su bili obiteljski glavari onima koji su živjeli u Ajalonu i istjerali su gatske stanovnike.
14 – Njegov brat: Šešak. Jeremot,
15 – Zabadja, Arad i Eder,

1 Ljet 8: 16 – 20

16 – Mihael, Jišpa i Joha bili su Berijini sinovi.
17 – Zebadja, Mešulam, Hizki, Haber,
18 – Jišmeraj, Jizlia i Jobab bili su Elpaalovi sinovi.
19 – Jakim, Zikri, Zabdi,
20 – Elijoenaj, Siltaj, Eliel,

Prva knjiga Ljetopisa 8: 21 – 25

21 – Adaja, Beraja i Šimrat bili su Šimijevi sinovi.
22 – Jišpan, Eber, Eliel,
23 – Abdon, Zikri, Hanan,
24 – Hananija, Elam, Antotija,
25 – Jifdeja, Fenuel bili su Šešakovi sinovi.

1 Ljet 8: 26 – 30

26 – Šamšeraj, Šeharja, Atalija,
27 – Jaarešja, Elija i Zikri bili su Jerohamovi sinovi.
28 – To su bili glavari obitelji svrstanih po koljenima. Živjeli su u Jeruzalemu.
29 – U Gibeonu su živjeli: praotac Gibeon, čija se žena zvala Maaka.
30 – Njegov je sin prvenac bio Abdon, pa Sur, Kiš, Baal, Nadab,

1 Ljet 8: 31 – 35

31 – Gedor, Ahjo, Zaker,
32 – i Miklot, koji je rodio Šimu; pa su i oni živjeli kod svoje braće u Jeruzalemu, sa svojom braćom.
33 – Ner rodi Kiša, a Kiš rodi Šaula, Šaul rodi Jonatana, Malki-Šua, Abinadaba, Ešbaala,
34 – Jonatanov je sin bio Merib Baal; Merib Baal rodi Miku.
35 – Mikini su sinovi bili: Piton, Melek, Tarea i Ahaz.

1 Ljet 8: 36 – 40

36 – Ahaz rodi Joadu; Joada rodi Alemeta, Azmaveta i Zimrija; Zimri rodi Mosu.
37 – Mosa rodi Biniju, čiji je sin bio Rafa, a njegov sin Elasa, njegov sin Asel.
38 – Asel je imao šest sinova, kojima su imena: Azrikam, njegov prvenac, Bokru, Jišmael, Šearja, Obadja i Hanan; svi su oni bili Aselovi sinovi.
39 – Sinovi njegova brata Ešeka bili su: Ulam, prvenac mu, drugi Jehuš, treći Elifelet.
40 – Ulamovi su sinovi bili hrabri junaci koji su zapinjali luk i imali mnogo sinova i unuka, sto pedeset. Svi su oni bili od Benjaminovih sinova.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Prva knjiga Ljetopisa 8? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: