Prva knjiga Ljetopisa 9: Biblija i Stari zavjet

Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – 1 Ljet 9

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Prva knjiga Ljetopisa 9. Prva i druga knjiga Ljetopisa su knjige Svetog pisma i Staroga zavjeta. Nastale su kao jedna knjiga, a kasnije su razdvojene. Biblijske kratice ovih knjiga su 1 Ljet i 2 Ljet. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – MENU

Prva knjiga Ljetopisa 9

1 Ljet 9: 1 – 5

1 – Svi su Izraelci bili upisani u plemenskim rodovnicima, a zapisani su i u Knjizi izraelskih kraljeva. A Judejci su zbog nevjere bili odvedeni u sužanjstvo u Babilon.
2 – Prvi su stanovnici na svojem posjedu i u svojim gradovima bili Izraelci, svećenici, leviti i netinci.
3 – U Jeruzalemu su živjeli ljudi od Judinih sinova, od Benjaminovih sinova, od Efrajimovih i Manašeovih sinova, i to:
4 – Utaj, sin Amihuda, sina Omrija, sina Imrija, sina Banija, od sinova Judina sina Peresa.
5 – Od Šilonaca: Asaja, prvenac, sa svojim sinovima.

1 Ljet 9: 6 – 10

6 – Od Zarehovih sinova: Jeuel i njegova braća, šest stotina i devedeset.
7 – Od Benjaminovih sinova Salu, sin Mešulama, sina Hodavje, Hasenuina sina;
8 – Ibneja, Jerohamov sin, i Ela, sin Uzije, Mokrijeva sina, i Mešulam, sin Šefatje, sina Reuela, Ibnijina sina.
9 – Imali su po svojim rodovima devet stotina pedeset i šestero braće. Svi su oni bili glavari, svaki svoga roda.
10 – Od svećenika: Jedaja, Jojarib i Jakin,

1 Ljet 9: 11 – 15

11 – Azarja, sin Hilkije, sina Mešulama, sina Sadoka, sina Merajota, Ahitubova sina, predstojnik Doma Božjeg.
12 – Adaja, sin Jerohama, sina Pašhura, Malkijina sina, Masaj, sin Adiela, sina Jahzere, sina Mešulama, sina Mešilemita, Imerova sina.
13 – Njihove braće, glava obitelji, boraca što su obavljali službu u Domu Božjem, bilo je tisuću sedam stotina i šezdeset.
14 – Od levita Šemaja, sin Hašuba, sin Azrikama, Hašabjina sina, između Merarijevih sinova;
15 – Bakbakar, Hereš, Galal i Matanija, sin Mike, sina Zikrija, Asafova sina;

NE PROPUSTI  Knjiga Sirahova 24: Biblija i Stari zavjet

1 Ljet 9: 16 – 20

16 – Obadja, sin Šemaje, sina Galala, Jedutunova sina, i Berekja, sin Ase, Elkanina sina, koji je živio u Netofatskim selima.
17 – Vratari: Šalum, Akub, Talmon i Ahiman, i njihova braća; Šalum je bio poglavar,
18 – i dosad je bio na kraljevskim vratima prema istoku. Oni su bili vratari po četama levita.
19 – Šalum, sin Korea, sina Abjasafa, Korahova sina, sa svojom braćom Korahovcima iz njihove obitelji, bili su odgovorni za bogoslužje; oni su čuvali pragove Šatora, dok su njihovi oci čuvali ulaz u Jahvin tabor.
20 – Eleazarov sin Pinhas bio je predstojnik nad njima nekada (Jahve bio s njim!).

Prva knjiga Ljetopisa 9: 21 – 25

21 – Mešelemjin sin Zaharija bio je vratar na vratima Šatora sastanka.
22 – Svih izabranih vratara pragova bilo je dvjesta i dvanaest. Bili su upisani u rodovnike u svojim selima. Postavili su ih u službu David i vidjelac Samuel zbog njihove vjernosti.
23 – Oni i njihovi sinovi čuvali su stražu na vratima Doma Jahvina, Doma Šatora.
24 – Vratari su stajali na četiri strane: na istoku, na zapadu, na sjeveru i na jugu.
25 – Njihova braća po selima dolazila su od vremena do vremena da im se pridruže po sedam dana.

1 Ljet 9: 26 – 30

26 – Samo su četiri vratarska predstojnika bila neprestano u službi. Bili su leviti, postavljeni nad sobama i nad riznicama Božjega Doma.
27 – Noćivali su oko Božjega Doma jer im je bila dužnost da stražare i da otključavaju svako jutro.
28 – Neki su od njih bili odgovorni za bogoslužno posuđe. Prebrojavali su ga kad bi ga unosili i kad bi ga iznosili.
29 – Neki su se od njih brinuli za pokućstvo, sve posvećene stvari, fino brašno, vino, ulje, tamjan i miomirise;
30 – a neki od svećeničkih sinova miješali su pomast od miomirisa.

NE PROPUSTI  Knjiga mudrosti 19: Biblija i Stari zavjet

1 Ljet 9: 31 – 35

31 – Matitja, jedan od levita, prvenac Šaluma Korahovca, brinuo se za stvari koje se peku na tavi.
32 – Neki od Kehatovaca, njihove braće, bili su odgovorni za kruhove što se postavljaju svake subote.
33 – Oni su bili i pjevači, glavari levitskih obitelji. Kad su bili slobodni, živjeli su u hramskih sobama, jer su dan i noć bili na dužnosti.
34 – To su bili glavari levitskih obitelji prema svom srodstvu. Ti su poglavari živjeli u Jeruzalemu.
35 – U Gibeonu su živjeli: Gibeonov otac Jeiel, čijoj je ženi bilo ime Maaka.

1 Ljet 9: 36 – 40

36 – Sin mu je prvenac bio Abdon, pa Sur, Kiš, Baal, Ner, Nadab,
37 – Gedor, Ahjo, Zaharija i Miklot.
38 – Miklot rodi Šimeama. I oni su živjeli u Jeruzalemu, naprama svojoj braći.
39 – Ner rodi Kiša; a Kiš rodi Šaula; Šaul rodi Jonatana, Malki-Šuu, Abinadaba i Ešbaala.
40 – Jonatanov je sin bio Merib Baal. Merib Baal rodi Miku.

Prva knjiga Ljetopisa 9: 41 – 44

41 – Mikini su sinovi bili: Piton, Melek, Tahrea i Ahaz.
42 – Ahaz rodi Jaru; Jara rodi Alemeta, Azmaveta i Zimrija; Zimri rodi Mosu.
43 – Mosa rodi Binu; njegov je sin bio Rafaja, njegov sin Elasa, njegov sin Asel.
44 – Asel je imao šest sinova, kojima su imena: Azrikam, Bokru, Jišmael, Šearja, Obadja i Hanan; to su Aselovi sinovi.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Prva knjiga Ljetopisa 9? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: