Prva knjiga o kraljevima 6: Biblija i Stari zavjet

Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – 1Kr 6

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Prva knjiga o kraljevima 6. Prva knjiga o Kraljevima jedna je od starozavjetnih povijesnih knjiga u Svetom pismu, a u židovskom kanonu pripada Prednjim prorocima. U biblijskoj znanosti drži se da pripada deuteronomističkoj povijesti. Kratica je ove knjige 1Kr. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastoajti ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija, Stari zavjet i Novi zavjet – POČETNA

Prva knjiga o kraljevima 6

1Kr 6: 1 – 5

1 – Četiri stotine i osamdesete godine poslije izlaska Izraelaca iz zemlje egipatske, četvrte godine kraljevanja svoga nad Izraelom, mjeseca Ziva – to je drugi mjesec – počeo je Salomon graditi Dom Jahvin.
2 – Hram što ga je kralj Salomon gradio Jahvi bio je dug šezdeset lakata, širok dvadeset, a visok dvadeset i pet lakata.
3 – Trijem pred Hekalom Hrama bio je dvadeset lakata dug, prema širini Hrama, a deset lakata širok, prema dužini Hrama.
4 – Na Hramu je napravio prozore zatvorene rešetkama.
5 – Uza zid Hrama oko Hekala i Debira sagradio je prigradnju na katove, sve unaokolo.

1Kr 6: 6 – 10

6 – Donji kat bio je pet lakata širok, srednji šest, a treći sedam lakata, jer je zasjeke rasporedio s vanjske strane naokolo Hrama da ih ne bi morao ugrađivati u hramske zidove.
7 – Hram je građen od kamena koji je već u kamenolomu bio oklesan, tako da se za gradnje nije čuo ni čekić ni dlijeto, ni ikakvo željezno oruđe.
8 – Ulaz u donji kat bio je s desne strane Hrama, a zavojnim se stubama uspinjalo na srednji kat i sa srednjega na treći.
9 – Sagradio je tako Hram i dovršio ga; i pokrio ga cedrovim gredama i daskama.
10 – I sagradi još prigradnju oko cijeloga Hrama; bila je pet lakata visoka, a vezana s Hramom cedrovim gredama.

1Kr 6: 11 – 15

11 – I riječ Jahvina stiže Salomonu:
12 – “To je Dom što ga gradiš … Ako budeš hodio prema naredbama mojim, ako budeš vršio naredbe moje i držao se mojih zapovijedi, tada ću ispuniti tebi obećanje što sam ga dao tvome ocu Davidu:
13 – prebivat ću među sinovima Izraelovim i neću ostaviti naroda svoga Izraela.”
14 – I tako Salomon sazida Hram i dovrši ga.
15 – I obloži iznutra zidove Hrama cedrovim daskama – od poda do stropa obloži ih drvetom iznutra – a daskama čempresovim obloži pod Hrama.

1Kr 6: 16 – 20

16 – I načini pregradu od dvadeset lakata, od cedrovih dasaka, s poda pod strop, i odijeli taj dio Hrama za Debir, za Svetinju nad svetinjama.
17 – A Hekal – Svetište, dio Hrama ispred Debira – imaše četrdeset lakata.
18 – A po cedrovini unutar Hrama bijahu urezani ukrasi – pleteri od pupoljaka i cvijeća; sve je bilo od cedrovine i nigdje se nije vidio kamen.
19 – Debir je uredio unutra u Hramu da onamo smjesti Kovčeg saveza Jahvina.
20 – Debir bijaše dvadeset lakata dug, dvadeset lakata širok i dvadeset lakata visok, a obložio ga je čistim zlatom. Napravio je i Žrtvenik od cedrovine,

Prva knjiga o kraljevima 6: 21 – 25

21 – pred Debirom, i obložio ga čistim zlatom.
22 – I sav je Hram obložio zlatom, sav Hram i sav oltar koji je pred Debirom obložio je zlatom.
23 – U Debiru načini dva kerubina od maslinova drveta. Bili su visoki deset lakata.
24 – Jedno je krilo u kerubina bilo pet lakata i drugo je krilo u kerubina bilo pet lakata; deset je lakata bilo od jednoga kraja krila do drugoga.
25 – I drugi je kerubin bio od deset lakata: jednaka mjera i jednak oblik obaju kerubina.

1Kr 6: 26 – 30

26 – Visina jednog kerubina bila je deset lakata, tako i drugoga.
27 – Smjestio je kerubine usred nutarnje prostorije; širili su svoja krila, tako da je krilo jednoga ticalo jedan zid, a krilo drugoga ticalo drugi zid; u sredini prostorije krila im se doticahu.
28 – I kerubine je obložio zlatom.
29 – Po svim zidovima Hrama unaokolo, iznutra i izvana, urezao je likove kerubina, palma i rastvorenih cvjetova,
30 – zlatom je pokrio i pod Hramu iznutra i izvana.

1Kr 6: 31 – 35

31 – A za ulaz u Debir načini dvokrilna vrata od maslinova drveta; dovraci s pragom bijahu na pet uglova.
32 – Oba krila na vratima od maslinova drveta ukrasi likovima kerubina, palma i rastvorenih cvjetova, i sve ih obloži zlatom; listićima zlata oblijepi kerubine i palme.
33 – Tako i za ulaz u Hekal načini vrata od maslinova drveta, sa četverokutnim dovracima.
34 – Oba krila na vratima bijahu od čempresova drveta i oba se otvarahu na jednu i na drugu stranu.
35 – Urezao je na njima kerubine, palme i rastvorene cvjetove i obložio zlatom sve što bijaše urezano.

1Kr 6: 36 – 38

36 – Potom je sagradio unutrašnje predvorje od tri reda klesanog kamena i jednoga reda tesanih greda cedrovih.
37 – Temelji su Hramu Jahvinu bili položeni četvrte godine, mjeseca Ziva;
38 – a jedanaeste godine, mjeseca Bula – to je osmi mjesec – Hram je dovršen sa svim dijelovima i sa svim što mu pripada. Salomon ga sagradi za sedam godina.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Prva knjiga o kraljevima 6? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: