Prva knjiga o Makabejcima 11: Biblija i Stari zavjet

Prva knjiga o Makabejcima 11: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – 1 Mak 11

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Prva knjiga o Makabejcima 11. Prva knjiga o Makabejcima je jedna od knjiga Svetog pisma i Staroga zavjeta. Pripada u deuterokanonske knjige. Napisana je oko 100. pr. Kr. Biblijska kratica knjige je 1 Mak. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – MENU

Prva knjiga o Makabejcima 11

1 Mak 11: 1 – 5

1 – Egipatski je kralj sakupio mnogo vojske kao što je pijeska na morskoj obali, a tako i mnogo brodova, u namjeri da se lukavo dočepa Aleksandrova kraljevstva i pripoji ga svome.
2 – Pođe u Siriju s prijateljskim riječima. Građani su mu otvarali vrata gradova, izlazili mu u susret, jer je kralj Aleksandar naložio da ga primaju. Bio mu je tast.
3 – Ali čim bi Ptolemej ušao u koji grad, ondje bi odmah smjestio posadu.
4 – Kad se približavao Azotu, pokazali su mu spaljen Dagonov hram, opustošeni Azot s okolinom, razbacana mrtva tijela i izgorjele ostatke onih koje je Jonatan spalio u ratu. Nagomilali su ih na hrpu na kraljevu putu.
5 – Pripovijedali su kralju što je Jonatan učinio, željeli ga oklevetati. Ali je kralj šutio.

1 Mak 11: 6 – 10

6 – Jonatan je došao u Jopu i svečano se pridružio kralju. Pozdravili su se i tu prenoćili.
7 – Jonatan je kralja ispratio do rijeke koja se zove Eleuter, a zatim se vratio u Jeruzalem.
8 – Kralj Ptolemej zavladao je primorskim krajevima do Seleucije na moru. Počeo je snovati pakosne osnove protiv Aleksandra.
9 – Poslao je poslanike kralju Demetriju s porukom: “Hajde da među sobom sklopimo savez. Dat ću ti svoju kćer koju ima Aleksandar i kraljevat ćeš u kraljevstvu svog oca.
10 – Žao mi je što sam njemu dao svoju kćer. On mi radi o glavi.”

1 Mak 11: 11 – 15

11 – Oklevetao ga je jer je poželio njegovo kraljevstvo.
12 – Oduzeo mu je svoju kćer i dao je Demetriju. Raskinuo je veze s Aleksandrom, i njihovo neprijateljstvo postade očito.
13 – Ptolemej je ušao u Antiohiju i okrunio se krunom Azije; tako se okrunio dvjema krunama: egipatskom i azijskom.
14 – Kralj Aleksandar bio je u to vrijeme u Ciliciji, jer su se stanovnici onih krajeva pobunili.
15 – Kad je Aleksandar za sve to čuo, pošao je protiv njega u boj. Ptolemej krenu na nj s jakom vojskom i natjera ga u bijeg.

1 Mak 11: 16 – 20

16 – Aleksandar pobježe u Arabiju da se ondje skloni, a Ptolemej je slavio slavlje.
17 – Arapin Zabdiel odrubi Aleksandru glavu i posla je Ptolemeju.
18 – Treći dan potom umro je kralj Ptolemej, a građani su pobili njegove posade po tvrđavama.
19 – Kraljem je godine sto šezdeset i sedme postao Demetrije.
20 – U to je vrijeme Jonatan sabrao one koji su bili u Judeji da osvoji jeruzalemsku Tvrđu. Napao ju je s mnogo bojnih naprava.

1 Mak 11: 21 – 25

21 – Tada su neki mrzitelji svog naroda, ljudi bezakonici, otišli kralju i javili mu kako Jonatan opsjeda Tvrđu.
22 – Na tu se vijest kralj razgnjevi. Čim je to čuo, odmah krenu u Ptolemaidu. Odande je pisao Jonatanu da prekine opsadu i što prije dođe u Ptolemaidu na razgovor s njim.
23 – Kad je Jonatan primio taj poziv, zapovjedio je da se nastavi opsada. U pratnji izraelskih starješina i svećenika, koje je izabrao, i sam se izvrže opasnosti.
24 – Ponijevši srebra i zlata, odjeće i mnogo drugih darova, otišao je kralju u Ptolemaidu. Kralj ga primi milostivo.
25 – Neki su ga odmetnici optuživali,

NE PROPUSTI  Evanđelje po Mateju 8: Biblija i Novi zavjet

Prva knjiga o Makabejcima 11: 26 – 30

26 – ali je kralj učinio s njime kao što i njegovi prethodnici: odlikova ga pred svim svojim prijateljima.
27 – Potvrdio mu je veliko svećeništvo i sve ostale časti što ih je imao otprije i uvrstio ga među svoje prve prijatelje.
28 – Jonatan je zamolio kralja da Judeju oslobodi od plaćanja poreza, a ujedno i tri pokrajine Samarije, a za to mu obeća tri stotine talenata.
29 – Kralj bijaše s time sporazuman te Jonatanu o svemu tome izda pismo ovog sadržaja:
30 – “Kralj Demetrije pozdravlja brata Jonatana i judejski narod.

1 Mak 11: 31 – 35

31 – Prijepis pisma što smo ga o vama pisali svome rođaku Lastenu upućujemo i vama da znate:
32 – kralj Demetrije pozdravlja oca Lastena.
33 – Odlučili smo da učinimo dobro judejskom narodu, svojim prijateljima i vjernim saveznicima, zbog njihove blagonaklonosti prema nama.
34 – Potvrđujemo im i judejsko područje i tri pokrajine – Aferemu, Lidu i Ramataim – koje su bile oduzete Samariji i pripojene Judeji, sa svime što im pripada. Svima koji prinose žrtve u Jeruzalemu to je u naknadu za poreze što ih je kralj ondje svake godine ubirao na poljski prirod i plodove drveća.
35 – Što se tiče naših ostalih prava na desetine i namete, na solarinu i krunski danak što nam pripada, sve im to od danas otpuštamo.

1 Mak 11: 36 – 40

36 – Ništa od toga neće biti opozvano odsele pa dovijeka.
37 – Zato se sad pobrinite i načinite od ovoga prijepis, pa dajte Jonatanu da se na svetoj Gori stavi na vidljivo mjesto.”
38 – Kad je kralj Demetrije vidio da mu se zemlja pod njegovom vladom umirila i da mu se više nitko ne opire, otpustio je sve svoje čete, svaku u svoje mjesto, osim onih stranih, koje je unovačio na otocima pogana. Zato su ga zamrzile sve čete njegovih otaca.
39 – Tada je Trifon, koji je prije pristajao uz Aleksandra, videći da se sve čete bune protiv Demetrija, otišao k Arapinu Jamlikuu, koji je odgajao Aleksandrova sina Antioha.
40 – Usrdno ga je nagovarao da mu preda dječaka, da se sin zakralji umjesto svog oca. Obavijestio ga je o svemu što je učinio Demetrije i kako ga mrze njegove čete. Ondje je ostao mnogo vremena.

1 Mak 11: 41 – 45

41 – Međuto je Jonatan zatražio od kralja Demetrija da iz jeruzalemske Tvrđe i ostalih tvrđava povuče posade koje su neprestano ratovale s Izraelcima.
42 – Demetrije je poručio Jonatanu: “Ne samo da ću to za tebe i tvoj narod učiniti nego ću tebe i tvoj narod obasuti častima čim mi se za to pruži prilika.
43 – Zasad bi dobro učinio kad bi mi u pomoć poslao ljude, jer su mi se sve moje čete iznevjerile.”
44 – Jonatan mu je u Antiohiju poslao tri tisuće ljudi vičnih ratu. Kad su stigli kralju, on se njihovu dolasku silno obradova.
45 – Gotovo stotinu i dvadeset tisuća građana okupilo se usred grada u namjeri da ubiju kralja.

1 Mak 11: 46 – 50

46 – Kralj je utekao u dvor, a građani zaposjeli ulice i počeli napadati.
47 – Tada kralj pozva u pomoć Židove. Oni se svi odmah skupiše oko njega, potom se raziđoše po gradu i toga dana pobiše do stotinu tisuća stanovnika.
48 – Zapalili su grad i pokupili toga dana mnogo plijena i tako izbaviše kralja.
49 – Kad su građani vidjeli da Židovi po miloj volji gospodare gradom, klonuli su srcem i zavapili kralju:
50 – “Pruži nam desnicu, pa neka Židovi prestanu udarati na nas i na grad.”

NE PROPUSTI  Jakovljeva poslanica 3: Biblija i Novi zavjet

Prva knjiga o Makabejcima 11: 51 – 55

51 – Odbacili su oružje te sklopili mir. Židovi su se proslavili pred kraljem i pred svima pripadnicima njegova kraljevstva. Istakli su se u njegovim državama i vratili u Jeruzalem s mnogo plijena.
52 – Kralj je Demetrije opet sjeo na svoje kraljevsko prijestolje, i zemlja je pod njegovom upravom bila mirna.
53 – Ali je prekršio sva svoja obećanja, zavadio se s Jonatanom, nije više priznavao njegovih usluga nego ga silno žalostio.
54 – Poslije toga vratio se Trifon i s njim dječak Antioh, koji se zakraljio i ovjenčao krunom.
55 – Tada su se oko njega skupile sve čete kojih se Demetrije riješio. Zaratile su s Demetrijem, natjerale ga u bijeg i porazile.

1 Mak 11: 56 – 60

56 – Trifon se dočepao slonova i zavladao Antiohijom.
57 – Mladi je Antioh pisao Jonatanu ovo: “Potvrđujem te za vrhovnog svećenika i postavljam te nad četiri pokrajine i određujem da budeš među kraljevim prijateljima.”
58 – Ujedno mu je poslao zlatno posuđe i stolni pribor, ovlastio ga da pije iz zlatnih čaša, da se oblači u grimiz i nosi zlatnu kopču.
59 – Njegova brata Šimuna postavio je za vojskovođu od Tirskih stepenica do međa egipatskih.
60 – Jonatan krenu na obilazak Prekorječja i gradova. Sva sirska vojska prešla je na njegovu stranu da se s njim zajedno bori. Kad je došao u Askalon, građani su ga svečano dočekali.

1 Mak 11: 61 – 65

61 – Odande je otišao u Gazu. Gaza je zatvorila vrata, pa ju je uzeo opsjedati, a okolicu paliti i plijeniti.
62 – Gažani su stali Jonatana zaklinjati, a on im dade mira, ali je sinove njihovih starješina uzeo za taoce i poslao ih u Jeruzalem. Potom je prošao zemljom do Damaska.
63 – Jonatan je čuo da su Demetrijevi zapovjednici došli u Kedeš u Galileji s velikom vojskom da ga maknu s dužnosti.
64 – On krenu prema njima, a svoga brata Šimuna ostavi u zemlji.
65 – Šimun je opsjedao Betsur, napadao ga mnogo dana i opkoljavao stanovnike.

1 Mak 11: 66 – 70

66 – Tada ga zamoliše za mir, a on prihvati. Ali moradoše isprazniti to mjesto, a on zaposjede grad i smjesti u nj posadu.
67 – Jonatan se sa svojom vojskom utaborio kod Genezaretskoga jezera, a u ranu su zoru dosegli ravnicu Hasor.
68 – Strana vojska pođe ravnicom da ga presretne, pošto mu je u gorama postavila zasjedu. Dok je ta vojska nadirala ravno,
69 – ljudi iz zasjede izbili su iz skrovišta i zametnuli bitku.
70 – Svi se Jonatanovi ljudi razbježaše, nijedan od njih nije ostao, osim Matatije, Apsalomova sina, i Jude, Halfijeva sina, zapovjednika njegovih vojnika.

Prva knjiga o Makabejcima 11: 71 – 74

71 – Tada Jonatan razdrije odjeću na sebi, glavu posu prašinom i pomoli se.
72 – Vrati se u borbu i suzbi neprijatelja i natjera ga u bijeg.
73 – Kad su to vidjeli oni koji bijahu pobjegli, vratiše se k njemu te su s njim tjerali neprijatelja do Kedeša, do njegova tabora, pa se tu i oni utaboriše.
74 – Taj su dan pale tri tisuće ljudi tuđinske vojske. Jonatan se tada vrati u Jeruzalem.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Prva knjiga o Makabejcima 11? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: