Prva knjiga o Makabejcima 14: Biblija i Stari zavjet

Prva knjiga o Makabejcima 14: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – 1 Mak 14

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Prva knjiga o Makabejcima 14. Prva knjiga o Makabejcima je jedna od knjiga Svetog pisma i Staroga zavjeta. Pripada u deuterokanonske knjige. Napisana je oko 100. pr. Kr. Biblijska kratica knjige je 1 Mak. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – NASLOVNICA

Prva knjiga o Makabejcima 14

1 Mak 14: 1 – 5

1 – Godine sto sedamdeset i druge skupio je kralj Demetrije svoju vojsku i pošao u Mediju da dobije pomoć za rat protiv Trifona.
2 – Kad je perzijski i medijski kralj Arsak čuo da je Demetrije došao na njegovo područje, posla jednog od svojih zapovjednika da ga uhvati živa.
3 – Taj je otišao i porazio Demetrijevu vojsku, a njega uhvatio i doveo Arsaku, koji ga zatvori.
4 – Zemlja je bila mirna za sve Šimunove vlade. Radio je na dobro svog naroda, i njegovu su vlast voljeli i njegovu slavu za sveg mu života.
5 – Uz ostala slavna djela zauze Jopu, od nje učini svoju luku i sebi otvori pristup k morskim otocima.

1 Mak 14: 6 – 10

6 – Razmakao je međe svog naroda, zadržao zemlju u ruci
7 – i skupio mnoštvo zarobljenika. Zagospodario je Gezerom, Betsurom i Tvrđom, odande je uklonio poganštinu i nitko se nije našao da mu odoli.
8 – Ljudi su mirno obrađivali zemlju, zemlja je davala svoj prirod, a drveće u ravnici plodove.
9 – Starci su na trgovima sjedili, svi su razgovarali o blagostanju, mladići su nosili raskošnu odoru i oklop.
10 – Gradove je opskrbio živežem, opremio ih utvrdama, slava mu se pronijela do nakraj svijeta.

1 Mak 14: 11 – 15

11 – Smirio je zemlju te Izrael doživje veliku radost.
12 – Svatko je sjedio pod svojom lozom i smokvom i nitko ga nije uznemirivao.
13 – Nestali su svi što su ga u zemlji napadali, i tih su dana kraljevi bili poraženi.
14 – Pridizao je ponizne u svom narodu i suzbijao sve bezbožnike i zlikovce. Obdržavao je Zakon,
15 – vratio slavu Svetištu i obogatio ga mnogim posuđem.

1 Mak 14: 16 – 20

16 – Kad se u Rimu i do same Sparte saznalo da je Jonatan umro, nastade velika žalost.
17 – Ali su čuli da ga je kao vrhovni svećenik naslijedio njegov brat Šimun, da je zavladao zemljom i gradovima u njoj
18 – i zato su mu pisali na brončanim pločicama da s njim obnove prijateljstvo i savezništvo koje su već uglavili s njegovim bratom Judom i Jonatanom.
19 – To se pročitalo pred skupštinom u Jeruzalemu.
20 – Evo prijepisa pisma što su ga poslali Spartanci: “Glavari i grad Spartanaca pozdravljaju velikog svećenika Šimuna, starješine, svećenike i sav ostali židovski narod, svoju braću.

NE PROPUSTI  Kuran online: 114 poglavlja svete knjige Islama

1 Mak 14: 21 – 25

21 – Poslanici koje ste poslali našem narodu kazivali su nam o vašoj slavi i časti i obradovali smo se njihovu dolasku.
22 – Mi smo njihov izvještaj zapisali u narodnom vijeću ovako: židovski poslanici, Antiohov sin Numenije i Jasonov sin Antipater, došli su da s nama obnove prijateljstvo.
23 – I narod je odlučio da ljude primi s počastima i da se prijepis njihova izvješća stavi među javne spise, da spartanski narod na to sačuva uspomenu. Osim toga, jedan je prijepis načinjen za vrhovnog svećenika Šimuna.”
24 – Poslije toga Šimun je poslao Numenija u Rim s velikim zlatnim štitom, teškim tisuću mina, da s Rimljanima utvrdi savez.
25 – Kad je narod saznao za te događaje, reče: “Kako da zahvalimo Šimunu i njegovim sinovima?

Prva knjiga o Makabejcima 14: 26 – 30

26 – Jer on se pokazao čvrst, kao i njegova braća i kuća njegova oca. U bojevima je junački odbio izraelske neprijatelje i izvojštio slobodu.” I ispisaše brončane pločice, koje su postavili na stupove na gori Sionu.
27 – A evo, u prijepisu, što su napisali: “Osamnaestog dana mjeseca Elula godine sto sedamdeset i druge, a to je treća godina velikog svećenika Šimuna, u Asaramelu,
28 – na velikoj skupštini svećenika, naroda, narodnih knezova i zemaljskih starješina objavilo se slijedeće:
29 – Dok su se česti ratovi vodili u zemlji, Matatijin sin Šimun, potomak Joaribovih sinova, i njegova braća izlagali su se opasnosti i opirali se protivnicima svog naroda da održe svoje Svetište i Zakon i uvelike su proslavili narod.
30 – Jonatan je okupio narod i postao veliki svećenik, a zatim se pridružio svom narodu.

1 Mak 14: 31 – 35

31 – Neprijatelji Židova naumili su osvojiti njihovu zemlju da opustoše njihovo područje i dignu ruke na Svetište.
32 – Tada je ustao Šimun i počeo vojevati za narod. Dao je mnogo svoga blaga, opremao oružjem hrabre ljude svog naroda i davao im plaću.
33 – Utvrdio je židovske gradove i Betsur na židovskoj međi, gdje se prije nalazilo neprijateljsko oružje, i ondje je smjestio posadu židovskih ratnika.
34 – Utvrdio je i Jopu na moru i Gezer u azotskom kraju, gdje su prije bili neprijatelji. Ondje je naselio Židove i ostavio im sve što im je trebalo za uzdržavanje.
35 – Narod je upoznao Šimunovu vjernost i slavu kojom je on nakanio ovjenčati svoj narod. Zbog svih njegovih zasluga, zbog pravde i vjernosti narodu i jer je svime nastojao da podigne narod, postaviše ga za svoga vođu i velikog svećenika.

NE PROPUSTI  Jakovljeva poslanica 4: Biblija i Novi zavjet

1 Mak 14: 36 – 40

36 – Onih dana on je uspio odstraniti pogane iz zemlje koju su zaposjeli i one iz Davidova grada u Jeruzalemu, gdje su se utvrdili i odakle su provaljivali i onečišćivali okolicu Svetišta i tako teško obeščašćivali njegovu svetost.
37 – Smjestio je ondje židovske ratnike i utvrdio Tvrđu da zemlja i grad budu sigurni. Podigao je i jeruzalemske zidove.
38 – Zato mu je kralj Demetrije potvrdio vrhovno svećeništvo,
39 – podigao ga u red svojih prijatelja i okružio ga velikim sjajem.
40 – Jer je kralj čuo kako Rimljani Židove nazivaju svojim prijateljima, saveznicima i braćom i kako su Šimunove poslanike počastili,

1 Mak 14: 41 – 45

41 – a Židovi i svećenici zaključili neka im Šimun bude vođa i veliki svećenik dovijeka, dok ne ustane vjerodostojan prorok.
42 – Neka im bude upravitelj te određuje one koji će se brinuti za dobro Svetišta, za upravu zemljom, za oružje i utvrde.
43 – Neka se brine za Svetište. Njega neka svi slušaju, sve isprave u zemlji neka se pišu u njegovo ime, a on da se oblači u grimiz i nosi zlatan nakit.
44 – Da se ne usudi nitko, ni od naroda ni od svećenika, da štogod osujećuje ili se protivi onome što je on zapovjedio, niti da mimo njega u zemlji saziva skupštine, niti da se oblači grimizom ili nosi zlatnu kopču.
45 – Tko se god o to ogriješi ili štogod od toga osujeti bit će krivac.

Prva knjiga o Makabejcima 14: 46 – 49

46 – Sav je narod odobrio da se Šimun ovlasti da radi prema svom nahođenju.
47 – Šimun je prihvatio i pristao da bude vrhovni svećenik, vojskovođa i knez Židova i svećenika, da bude na čelu svima.”
48 – Odredili su da se ta isprava ureže u brončane ploče i da se one izlože u predvorju Svetišta na vidljivu mjestu,
49 – a da se njezini prijepisi pohrane u riznici tako da njima raspolažu Šimun i njegovi sinovi.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Prva knjiga o Makabejcima 14? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: