Prva knjiga o Makabejcima 4: Biblija i Stari zavjet

Prva knjiga o Makabejcima 4: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – 1 Mak 4

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Prva knjiga o Makabejcima 4. Prva knjiga o Makabejcima je jedna od knjiga Svetog pisma i Staroga zavjeta. Pripada u deuterokanonske knjige. Napisana je oko 100. pr. Kr. Biblijska kratica knjige je 1 Mak. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija, Stari zavjet i Novi zavjet – POČETNA

Prva knjiga o Makabejcima 4

1 Mak 4: 1 – 5

1 – Gorgija povede sa sobom pet tisuća pješaka i tisuću poizbor konjanika; ta je vojska krenula noću
2 – da izvrši prepad na židovski tabor i da ga iznenadi: vodiči joj bijahu stanovnici Tvrđe.
3 – Kad je to dočuo Juda, podigao se i on sa svojim junacima da na kraljevu vojsku, koja je bila u Emausu, udari
4 – dok su joj pripadnici još izvan tabora.
5 – Gorgija je pak došao noću u Judin tabor i nije našao nikoga, pa je zato stao Židove tražiti po gorama, jer, kako je rekao, “oni bježe pred nama”.

1 Mak 4: 6 – 10

6 – U cik zore pojavi se Juda u ravnici sa samo tri tisuće ljudi. Ti nisu imali prikladna obrambenog oružja ni mačeva.
7 – Vidjeli su poganski tabor, jak i utvrđen: opkoljavali ga konjanici, ljudi vični boju.
8 – Juda reče svojim ljudima: “Ne bojte se toga mnoštva i ne plašite se njihovih napadaja.
9 – Sjetite se da su se naši oci spasili na Crvenom moru kad ih je progonio faraon s vojskom.
10 – Zavapimo sada k Nebu: ono će nam se možda smilovati, sjetit će se svog Saveza s našim ocima, pa će danas pred nama tu vojsku satrti.

1 Mak 4: 11 – 15

11 – Tada će svi narodi spoznati da postoji Netko tko izbavlja i spasava Izraela.”
12 – Stranci podigoše oči: opazivši kako im Židovi dolaze s protivne strane,
13 – iziđoše iz tabora da prihvate bitku. Judini vojnici zatrubiše u trube i zametnuše boj.
14 – Razbijeni, pogani nagnuše u bijeg prema ravnici.
15 – Ali svi na zalaznici padoše od mača. Ostale pognaše sve do Gezera i do nizina Idumeje, do Azota i do Jamnije: palo je oko tri tisuće ljudi.

1 Mak 4: 16 – 20

16 – Kad se Juda vratio s potjere kojoj bijaše na čelu,
17 – reče narodu: “Ne lakomite se na plijen jer nam prijeti još jedan rat.
18 – Gorgija je sa svojom vojskom tu u gori. Sad se oduprite našim neprijateljima, borite se protiv njih; potom ćete bez brige pokupiti plijen.”
19 – Juda je još bio u riječi kadli jedan odred proviri s gorskog visa.
20 – Vidješe da su njihovi raspršeni i da je tabor izgorio: o tome je još svjedočio dim koji se vidio.

NE PROPUSTI  Druga knjiga o Samuelu 20: Biblija i Stari zavjet

Prva knjiga o Makabejcima 4: 21 – 25

21 – Od toga se prizora prestraviše. A kad su još na ravnici opazili Judinu vojsku spremnu za boj,
22 – svi pobjegoše u filistejsku zemlju.
23 – Juda se vratio da im oplijeni tabor. Iznijelo se mnogo zlata, srebra, modra i crvena skrletna platna i golemo drugo blago.
24 – Na povratku su Židovi hvalili i blagoslivljali Nebo govoreći: “Ono je dobro i njegova je ljubav vječna!”
25 – Bijaše to dan velike izraelske pobjede.

1 Mak 4: 26 – 30

26 – Oni pak od neprijatelja koji bijahu utekli dođoše k Liziji i javiše mu sve što se dogodilo.
27 – Ta ga vijest smete, duh mu klonu, jer se Izraelu nije dogodilo onako kako je on htio niti je bilo onako kako je zapovjedio kralj.
28 – Zato je iduće godine Lizija sabrao šezdeset tisuća poizbor pješaka i pet tisuća konjanika da svlada Židove.
29 – Došli su u Idumeju i utaborili se u Betsuru. Juda iziđe protiv njih sa deset tisuća ljudi.
30 – Kad vidje tu silnu vojsku, pomoli se ovako: “Blagoslovljen da si, spasitelju Izraela, ti koji si satro juriš diva rukom svoga sluge Davida i koji si filistejsku vojsku predao u ruke Šaulova sina Jonate i njegova štitonoše.

1 Mak 4: 31 – 35

31 – Predaj i ovu vojsku u šake Izraela, svog naroda; neka se osramote i pješaci i konjanici.
32 – Posij strah u njihovim redovima, uništi uzdanje koje imaju u svoju silu i neka se pokolebaju svojim porazom.
33 – Obori ih mačem onih koji te ljube, da te hvale pjesmama svi oni koji ti poznaju Ime!”
34 – I počeše bitku i u srazu prsa o prsa pade iz Lizijine vojske oko pet tisuća ljudi.
35 – Videći kako mu se osula vojska i kako su neustrašivi Judini junaci, koji su bili spremni junački živjeti ili umrijeti, Lizija se vrati u Antiohiju. Ondje unovači najamnike da iznova, s pojačanom vojskom, provali u Judeju.

1 Mak 4: 36 – 40

36 – Juda pak i njegova braća rekoše: “Eto, naši su neprijatelji satrti, hajde da očistimo Svetište i posvetimo ga.”
37 – Sabra se sva vojska i pope se na goru Sion.
38 – Vidjeli su ondje opustjelo sveto mjesto, oskvrnjen oltar, spaljena vrata, u predvorjima naraslo šikarje kao u šumi ili u gorama, a ćelije porušene.
39 – Razdrli su na sebi odjeću, zakukali i glavu posuli pepelom.
40 – Potom padoše ničice pa na znak truba zavapiše k Nebu.

NE PROPUSTI  Knjiga o Jobu 28: Biblija i Stari zavjet

Prva knjiga o Makabejcima 4: 41 – 45

41 – Juda naloži ljudima da tuku one koji su bili u Tvrđi sve dok on Svetište ne očisti.
42 – Zatim je izabrao svećenike neokaljane, vjerne Zakonu.
43 – Očistiše oni Svetište, a oskvrnjeno kamenje ukloniše na nečisto mjesto.
44 – Potom se vijećalo što da se učini od žrtvenika za paljenice, koji je bio oskvrnjen.
45 – Dođoše na dobru misao da ga uklone, bojeći se da im ne bude na sramotu, jer su ga pogani oskvrnuli. I oboriše žrtvenik.

1 Mak 4: 46 – 50

46 – Kamenje staviše na prikladno mjesto na hramskoj gori, dok ne dođe prorok koji će o njem odlučiti.
47 – Nato, prema Zakonu, uzeše neklesano kamenje i podigoše nov žrtvenik, po uzoru na prijašnji.
48 – Popravili su Svetište i unutrašnjost Doma i posvetili predvorje.
49 – Pošto su načinili novo sveto posuđe, unijeli su u Hram svijećnjak, kadioni žrtvenik i stol.
50 – Kadili su tamjan na žrtveniku i zapalili svjetiljke na svijećnjaku koje su rasvijetlile unutrašnjost Hrama.

1 Mak 4: 51 – 55

51 – Postavili su hljebove na stol i objesili zastore. Tako dovršiše djelo koje su poduzeli.
52 – Dvadeset i petog dana devetog mjeseca, zvanog Kislev, godine sto četrdeset i osme ustadoše u rano jutro
53 – i prinesoše po Zakonu žrtvu na novom žrtveniku za paljenice koji bijahu podigli.
54 – Obnovili su posvetu žrtvenika uz pjesme i zvuke citara, harfa i cimbala u ono isto doba i u isti dan u koji su ga pogani oskvrnuli.
55 – Sav je narod pao ničice i poklonio se, a zatim upravio hvalu Nebu, onomu koji ih je tako sretno vodio.

1 Mak 4: 56 – 61

56 – Osam su dana slavili posvetu žrtvenika i radosno prinosili paljenice i žrtve pričesnice i zahvalnice.
57 – Uresili su pročelje Hrama zlatnim vijencima i štitovima, obnovili ulaz i ćelije i postavili im vrata.
58 – Nastala je velika radost u narodu i izbrisala se sramota koju su nanijeli pogani.
59 – Juda je sa svojom braćom i sa svom izraelskom zajednicom odredio da se, počevši od dvadeset i petog dana mjeseca Kisleva, svake godine u svoje vrijeme osam dana radosno i veselo slavi dan posvete žrtvenika.
60 – U to su vrijeme oko gore Siona sagradili visoke zidove s jakim kulama, bojeći se da pogani ne dođu ta mjesta oskvrnuti kao i prije.
61 – Juda je ondje smjestio posadu da čuva goru Sion. Utvrdio je Betsur da narod ima tvrđu protiv Idumeje.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Prva knjiga o Makabejcima 4? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: