Prva knjiga o Makabejcima 9: Biblija i Stari zavjet

Prva knjiga o Makabejcima 9: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – 1 Mak 9

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Prva knjiga o Makabejcima 9. Prva knjiga o Makabejcima je jedna od knjiga Svetog pisma i Staroga zavjeta. Pripada u deuterokanonske knjige. Napisana je oko 100. pr. Kr. Biblijska kratica knjige je 1 Mak. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – NASLOVNICA

Prva knjiga o Makabejcima 9

1 Mak 9: 1 – 5

1 – Kad je Demetrije dočuo da je u borbi poginuo Nikanor i njegova vojska, ponovo je poslao Bakida i Alkima u Judeju, na čelu desnoga krila.
2 – Oni se uputiše prema Galileji i opsjednuše Mesalot na području Arbele. Pošto su ga zauzeli, pogubili su mnogo stanovnika.
3 – Prvoga mjeseca godine sto pedeset i druge utaborili su se pred Jeruzalemom,
4 – a potom su sa dvadeset tisuća pješaka i dvije tisuće konjanika otišli u Beerzet.
5 – Juda se sa tri tisuće odabranih ratnika utaborio u Eleasi.

1 Mak 9: 6 – 10

6 – Videći velik broj neprijatelja, uplašiše se. Mnogi pobjegoše iz tabora. U njem nije ostalo više od osam stotina ljudi.
7 – Juda je vidio da mu se vojska raspala prije bitke. Klonulo mu srce jer više nije imao vremena da je sakupi.
8 – Onako zabrinut reče onima koji su preostali: “Ustanimo! Hajdemo na protivnike! Možda ćemo ih ipak suzbiti.”
9 – Oni su ga odvraćali riječima: “Zasad možemo samo spasiti život, tako da se sa svojom braćom vratimo i nastavimo borbu. Sad nas je zaista premalo.”
10 – Juda odvrati: “Ne, toga neću nikad učiniti da od njih bježim! Ako nam je došlo vrijeme, poginimo junački za svoju braću i ne ostavljajmo ljage na svojoj slavi!”

1 Mak 9: 11 – 15

11 – Vojska je krenula iz tabora i stala prema njima. Konjanici se razdijelili na dva odreda, praćari i strijelci stupiše na čelo vojske, a tako i udarne čete, sve sami junaci. Bakid je držao desno krilo,
12 – bojni se red približavo uza zvuk trube sa dva boka.
13 – Oni na Judinoj strani i sami zatrubiše, potresla se zemlja od bojnog tutnja. Bitka se zapodjela ujutro i trajala do večera.
14 – Juda je opazio da je Bakid s jezgrom svoje vojske nadesno: oko njega se okupili svi srčani ljudi
15 – i razbili su desno krilo i gonili ga do gore Azara.

1 Mak 9: 16 – 20

16 – Ali kad su Sirci s lijevoga krila opazili da im je desno krilo provaljeno, nagnuše za Judom i njegovim ljudima i napadoše ih s leđa.
17 – Zametnula se ogorčena borba i ranjeni su mnogi s jedne i druge strane.
18 – I Juda je pao, a ostali se razbjegli.
19 – Jonatan i Šimun podigli su svog brata Judu i pokopali ga u grobu svojih otaca u Modinu.
20 – Oplakivao ga je sav Izrael i ljuto tužio za njim, naričući više dana ovako:

Prva knjiga o Makabejcima 9: 21 – 25

21 – “O, kako pade junak, Izraelov spas!”
22 – Ostala Judina djela, njegovi ratovi, junaštva koja je izvršio i dokazi njegove slave nisu zapisani jer ih bijaše u obilju.
23 – Kad je poginuo Juda, podigli su glave svi bezakonici na svem izraelskom području i ponovo se pojavili svi zlotvori.
24 – Kako je u to vrijeme pritisnula veoma velika glad, zemlja je prešla na njihovu stranu.
25 – Bakid je namjerno izabirao bezbožne ljude da upravljaju zemljom.

NE PROPUSTI  Jošua 24: Biblija i Stari zavjet

1 Mak 9: 26 – 30

26 – Ti su kod Judinih prijatelja vršili premetačine i istrage i dovodili ih Bakidu, koji ih je kažnjavao i izvrgavao ruglu.
27 – Tada se u Izraelu razbjesnilo takvo ugnjetavanje kakva nije bilo u sve vrijeme otkad se više nije pojavljivao prorok.
28 – Onda se okupiše svi Judini prijatelji i rekoše Jonatanu:
29 – “Otkako je umro tvoj brat Juda, nema više čovjeka slična njemu da se opre našim neprijateljima, Bakidu i mrziteljima našega naroda.
30 – Zato te, dakle, danas biramo na njegovo mjesto da nam budeš poglavar i vođa u borbi koju smo poduzeli.”

1 Mak 9: 31 – 35

31 – Tako je Jonatan prihvatio vodstvo i naslijedio svoga brata Judu.
32 – Kad je Bakid za to doznao, samo je gledao da ubije Jonatana.
33 – Čim je za to dočuo, Jonatan je sa svojim bratom Šimunom i sa svima onima koji su ih pratili pobjegao u pustinju Tekou i utaborio se kraj vode Asfara.
34 – Bakid je to saznao u subotnji dan, pa je i on sa svim svojim vojnicima prešao preko Jordana.
35 – Jonatan je poslao svoga brata, kao vođu pratnje, da zamoli prijatelje Nabatejce kako bi kod njih ostavili obilnu opremu.

1 Mak 9: 36 – 40

36 – Ali Amrajevi sinovi, oni iz Medabe, iziđoše i uhvatiše Ivana sa svim što je imao i otiđoše s tim plijenom.
37 – Poslije tih događaja javili su Jonatanu i njegovu bratu Šimunu da Amrajevi sinovi slave veliku svadbu i da vrlo svečano iz Nadabata vode nevjestu, kćer jednoga od uglednih ljudi u Kanaanu.
38 – Tada se oni sjetiše krvavog svršetka svoga brata Ivana. Popeše se i sakriše u gori.
39 – Podigoše oči i vidješe gdje se usred nejasna žagora pomalja velika povorka, kako za njom slijedi ženik sa svojim prijateljima i braćom, a prate ih bubnjevima, glazbalima i bogatom opremom.
40 – Židovi su nasrnuli na njih iz zasjede i stali ih ubijati. Mnogi su stradali, a ostali utekoše u goru. Odneseno im je sve što su imali.

Prva knjiga o Makabejcima 9: 41 – 45

41 – Tako im se svadba okrenula u žalost, a zvuk glazbe u plač.
42 – Pošto su ljuto osvetili krv svoga brata, vratiše se na muljevite obale Jordana.
43 – Kad je to čuo Bakid, došao je u subotnji dan s mnogom vojskom na obalu Jordana.
44 – Tada Jonatan reče svojim ljudima: “Na noge! Borimo se za svoje živote, jer danas nije kao što je bilo jučer i prekjučer.
45 – Eto, rat je pred nama i za nama. Posvuda je voda Jordana, mulj i šikarje: nema uzmaka.

1 Mak 9: 46 – 50

46 – Zato sad zavapite k Nebu da izbjegnete sili svojih neprijatelja!”
47 – Boj se zametnuo. Jonatan je pružio ruku da udari Bakida, ali mu je ovaj izmakao: skočio je unazad.
48 – Onda se Jonatan sa svojim ljudima baci u Jordan i prepliva na drugu stranu, ali protivnici nisu za njima prelazili preko Jordana.
49 – Taj je dan na Bakidovoj strani palo oko tisuću ljudi.
50 – Vrativši se u Jeruzalem, Bakid poče u Judeji graditi tvrde gradove, tvrđavu u Jerihonu, Emausu, Bet Horonu, Betelu, Tamnati, Faratonu, Tefonu, s visokim zidovima, vratima i prijevornicama.

NE PROPUSTI  Psalmi 91 i 92: Biblija i Stari zavjet

1 Mak 9: 51 – 55

51 – U svakoj je ostavio posadu da divlja protiv Izraela.
52 – Utvrdio je Betsur, Gezer i Tvrđu. Po njima je razmjestio vojnike i zalihe hrane.
53 – Pokupio je za taoce sinove zemaljskih starješina i stavio ih pod stražu u jeruzalemskoj Tvrđi.
54 – Godine stotinu pedeset i treće, drugoga mjeseca, zapovjedio je Alkim da sruše zid unutarnjeg dvorišta Svetišta. Tako je uništio djela proroka i počeo razaranje.
55 – U to je vrijeme Alkima udarila kap i spriječila njegove pothvate. Usta mu zamuknuše: onako uzet, nije više mogao istisnuti ni riječi niti je mogao svojoj kući davati naloge.

1 Mak 9: 56 – 60

56 – I Alkim tako umrije u živim mukama.
57 – Kad je Bakid vidio da je Alkim umro, vratio se kralju i judejska je zemlja počinula dvije godine.
58 – Svi su se bezakonici savjetovali ovim riječima: “Gle, Jonatan i njegovi žive mirno i bezbrižno. Hajde da sad dovedemo Bakida neka ih u jednoj noći pohvata sve.”
59 – Potom su otišli i posavjetovali se s njim.
60 – Bakid se podigao s velikom vojskom i tajno pisao svim svojim pristalicama u Judeji da pohvataju Jonatana i njegove ljude. Ali ne mogoše tako, jer su oni doznali za njihovu namjeru.

Prva knjiga o Makabejcima 9: 61 – 65

61 – Štoviše, uhvatili su pedesetak ljudi u zemlji, počinitelje te opačine, pa su ih pogubili.
62 – Potom se Jonatan i Šimun sa svojim ljudima skloniše u Betbasi u pustinji. Tu su popravili ono što je ondje bilo opustošeno i mjesto utvrdiše.
63 – Kad je za to doznao Bakid, skupio je sve svoje ljude i pozvao svoje pristaše u Judeji.
64 – Otišao se utaboriti kod Betbasija, opsjedao ga više dana i izradio bojne naprave.
65 – Jonatan je u gradu ostavio svoga brata Šimuna, a sam je sa šakom ljudi izišao na obilazak po okolini.

1 Mak 9: 66 – 70

66 – Tukao je Odomeru i njegovu braću i Fasironove sinove u njihovu taborištu. Počeli su vojevati i uzlažahu s vojskom.
67 – Šimun je sa svojim ljudima provalio iz grada i spalio bojne naprave.
68 – Udarivši na Bakida, razbiše ga i teško ga ojadiše, pomrsiše mu namjeru i vojni pohod.
69 – Razgnjevi se on protiv odmetnika koji su mu savjetovali da dođe u tu zemlju, pobi mnoge te sa svojim ljudima odluči da se vrati kući.
70 – Na tu vijest posla Jonatan k njemu poslanike da s njim uglave mir i povratak zarobljenika.

Prva knjiga o Makabejcima 9: 71 – 73

71 – On na to pristade i ostade vjeran svojim obvezama. Zakle mu se da više nikad, dok god živi, neće protiv njega ništa poduzimati.
72 – Pošto mu je predao roblje što ga je prije u judejskoj zemlji zarobio, Bakid se vratio u svoju zemlju i više nije dolazio na židovsko područje.
73 – Mač je otpočinuo u Izraelu. Jonatan se nastani u Mikmasu, gdje je počeo suditi narodu. Iz Izraela je istrijebio bezbožnike.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Prva knjiga o Makabejcima 9? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: