Prva knjiga o Samuelu 18: Biblija i Stari zavjet

Prva knjiga o Samuelu 18: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – 1Sam 18

Ispod možete pročitati poglavlje iz Biblije i Starog zavjeta Prva knjiga o Samuelu 18. Prva knjiga o Samuelu naslov je devete knjige Staroga zavjeta prema kanonu Katoličke Crkve, koji ovu knjigu ubraja među Povijesne knjige, dok je židovstvo ubraja među Prednje proroke. Kratica za ovu knjigu: 1Sam. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – MENU

Prva knjiga o Samuelu 18

1Sam 18: 1 – 5

1 – Kad je David završio razgovor sa Šaulom, Jonatanova se duša prikloni Davidovoj duši i Jonatan ga zavolje kao samoga sebe.
2 – Šaul zadrža Davida onoga istog dana kod sebe i nije mu dao da se vrati kući svoga oca.
3 – I Jonatan sklopi savez s Davidom jer ga je ljubio kao samoga sebe.
4 – I skide Jonatan plašt koji je imao na sebi i dade ga Davidu; tako i svoju odoru, čak i svoj mač, svoj luk i svoj pojas.
5 – Na svim svojim pohodima, kamo ga je god slao Šaul, David bijaše sretne ruke i Šaul ga postavi na čelo svojim ratnicima; omilje on svemu narodu, pa i Šaulovim dvoranima.

1Sam 18: 6 – 10

6 – Za njihova povratka, kad se David vraćao ubivši Filistejca, izađoše žene iz svih gradova Izraelovih u susret kralju Šaulu veselo kličući, pjevajući i plešući uza zvuke bubnjeva i cimbala.
7 – Žene su plešući pjevale: “Pobi Šaul svoje tisuće, David na desetke tisuća.”
8 – Šaul se vrlo ražestio, nije mu bila draga ta pjesma. Zato reče: “Davidu su dale desetke tisuća, a meni samo tisuće! Još mu samo treba kraljevstvo!”
9 – I od toga dana Šaul poprijeko gledaše Davida.
10 – Sutradan zao duh Božji napade Šaula, tako da je bjesnio po kući. David je rukom udarao u harfu kao drugih dana, a Šaul je u ruci imao koplje.

NE PROPUSTI  Biblijski stihovi koji oslobađaju od straha - njih 5

1Sam 18: 11 – 15

11 – I Šaul baci koplje govoreći u sebi: “Sad ću pribiti Davida uza zid!” Ali mu se David izmače dva puta.
12 – Šaul se poče bojati Davida, jer je Jahve bio s njim a od Šaula je odstupio.
13 – Zato ga Šaul ukloni iz svoje blizine i postavi ga za tisućnika: on je izlazio i vraćao se na čelu naroda.
14 – David je imao uspjeha na svim svojim putovima jer Jahve bijaše s njim.
15 – Kad je Šaul vidio da David ima mnogo uspjeha, obuze ga strah od njega.

Prva knjiga o Samuelu 18: 16 – 20

16 – Ali svemu Izraelu i Judi omilje David jer ih je on vodio na svim njihovim putovima.
17 – Šaul reče Davidu: “Evo svoju najstariju kćer Merabu dat ću ti za ženu, samo mi budi hrabar i vodi Jahvine bojeve!” Mišljaše Šaul: “Neću da padne od moje ruke, nego filistejska ruka neka se digne na njega!”
18 – A David odgovori: “Tko sam ja i što znači moj život, što li kuća oca mojega u Izraelu da budem kraljev zet?”
19 – I kad dođe vrijeme da Šaulova kći Meraba pođe za Davida, dadoše je za ženu Adrielu iz Mehole.
20 – Ali je Davida ljubila Šaulova kći Mikala; kad su to javili Šaulu, bilo mu je pravo.

1Sam 18: 21 – 25

21 – Reče on u sebi: “Dat ću mu je, ali će mu ona biti zamka i ruka filistejska dići će se na njega.” (Šaul je po drugi put rekao Davidu: “Danas ćeš mi biti zet.”)
22 – Tada Šaul zapovjedi svojim slugama ovako: “Razgovarajte se s Davidom tajno i recite mu: ‘Gle, omilio si kralju i svi te njegovi dvorani vole; zato budi kraljev zet.'”
23 – I Šaulove sluge ponoviše te riječi Davidu, ali im David odgovori: “Zar je u vašim očima malenkost postati kraljev zet? Ja sam samo siromah i mali čovjek!”
24 – Šaulove sluge dojaviše to Šaulu govoreći: “Evo riječi što ih je rekao David.”
25 – A Šaul odgovori: “Ovako recite Davidu: ‘Kralj ne traži nikakva ženidbenog dara nego samo sto filistejskih obrezaka da se osveti kraljevim neprijateljima.'” Šaul mišljaše da će tako Davida gurnuti u ruke Filistejcima.

NE PROPUSTI  Prva knjiga o kraljevima 10: Biblija i Stari zavjet

Prva knjiga o Samuelu 18: 26 – 30

26 – Šaulove sluge dojaviše te riječi Davidu, a njemu bijaše po volji da postane kraljev zet. Još prije nego što je isteklo vrijeme,
27 – spremi se David i krenu sa svojim ljudima te ubi Filistejcima dvije stotine ljudi; i donese njihove obreske i predade ih kralju na broj da bi postao njegov zet. Tada mu Šaul dade svoju kćer Mikalu za ženu.
28 – Šaul je jasno vidio da je Jahve s Davidom i da ga ljubi sav dom Izraelov.
29 – I Šaul se još većma poboja Davida i posta neprijatelj Davidu zauvijek.
30 – A filistejski su knezovi izlazili u boj, ali koliko su god puta izlazili, David je imao više uspjeha nego svi Šaulovi dvorani; i tako ime njegovo posta vrlo slavno.

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Prva knjiga o Samuelu 18? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: