Psalmi 105 i 106: Biblija i Stari zavjet

Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Ps 105 i 106

Ispod možete pročitati poglavlja iz Biblije i Starog zavjeta Psalmi 105 i 106. Psalmi predstavljaju jednu od knjiga Svetog pisma, odnosno Starog zavjeta. Knjiga psalama je najveća pojedinačna knjiga Svetog pisma. Psalmi su molitve u stihovima, a imaju najčešće po oko 5 stihova. Kratica je Ps. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem vremenu.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – POČETNA

Psalmi 105 i 106

Psalmi 105

Ps 105: 1 – 5

1 – Hvalite Jahvu, prizivajte mu ime, navješćujte među narodima djela njegova!
2 – Pjevajte mu, svirajte mu, pripovijedajte sva njegova čudesa!
3 – Dičite se svetim imenom njegovim, neka se raduje srce onih što traže Jahvu!
4 – Tražite Jahvu i njegovu snagu, tražite svagda njegovo lice!
5 – Sjetite se čudesa koja učini, njegovih čuda i sudova usta njegovih!

Ps 105: 6 – 10

6 – Abrahamov rod sluga je njegov, sinovi Jakovljevi njegovi izabranici!
7 – On je Jahve, Bog naš; po svoj su zemlji njegovi sudovi!
8 – On se uvijek sjeća svojega Saveza, riječi koju dade tisući naraštaja:
9 – Saveza koji sklopi s Abrahamom i zakletve svoje Izaku.
10 – Ustanovi je kao zakon Jakovu, Izraelu vječni Savez,

Ps 105: 11 – 15

11 – govoreći: “Tebi ću dati kanaansku zemlju kao dio u baštinu vašu.”
12 – Kad ih još bješe malo na broju, vrlo malo, i kad bjehu pridošlice u njoj,
13 – išli su od naroda do naroda, iz jednoga kraljevstva k drugom narodu,
14 – ali ne dopusti nikom da ih tlači, kažnjavaše zbog njih kraljeve:
15 – “Ne dirajte u moje pomazanike, ne nanosite zla mojim prorocima!”

Ps 105: 16 – 20

16 – I on pozva glad na zemlju, sve zalihe uništi krušne.
17 – Pred njima čovjeka posla: Josip u ropstvo bijaše prodan.
18 – Sputaše uzama noge njegove, u gvožđe mu vrat staviše,
19 – dok se ne ispuni proroštvo njegovo, Jahvina ga riječ potvrdi.
20 – Kralj naredi da ga driješe, naroda poglavar oslobodi njega.

Ps 105: 21 – 25

21 – Za domaćina ga stavi kući svojoj, za nadstojnika sveg imanja svoga,
22 – da velikaše njegove po volji uči i starce njegove mudrosti da vodi.
23 – Tad Izrael u Egipat uđe, Jakov došljak bješe u Kamovoj zemlji.
24 – Narod svoj umnoži veoma, učini ga jačim od dušmana.
25 – Okrenu im srce da zamrze narod njegov, da slugama njegovim opaki budu.

Ps 105: 26 – 30

26 – Mojsija posla, slugu svoga, Arona, kog odabra.
27 – Činjahu među njima znake njegove i čudesa u Kamovoj zemlji.
28 – Posla tmine, i smrknu se, al’ prkosiše oni riječima njegovim.
29 – U krv im vode prometnu i pobi ribe njihove.
30 – Zemljom im žabe provrvješe, prodriješe i u dvore kraljevske.

NE PROPUSTI  Jošua 15: Biblija i Stari zavjet

Ps 105: 31 – 35

31 – Reče, i muha roj doletje i komarci u sve kraje njine.
32 – Mjesto kiše grad im dade, ognjene munje po njihovoj zemlji.
33 – Udari im lozu i smokve, polomi stabla u krajima njinim.
34 – Reče, i skakavci dođoše i bezbrojne gusjenice s njima.
35 – U zemlji im proždriješe svu bilinu, proždriješe rod njihovih njiva.

Ps 105: 36 – 40

36 – Pobi sve prvorođene u njihovoj zemlji, sve prvine snage njihove.
37 – Izvede ih sa srebrom i zlatom; u plemenima njinim bolesnih ne bješe.
38 – Odlasku njihovu Egipat se obradova, jer ga od njih strah spopade.
39 – Rasprostro je oblak kao pokrov i oganj da se obnoć sja.
40 – Zamoliše, i dovede prepelice, nebeskim ih kruhom tad nahrani.

Ps 105: 41 – 45

41 – Hrid rascijepi, i provri voda, pustinjom poteče kao rijeka.
42 – Tad se sjeti svete riječi svoje što je zada sluzi svome Abrahamu.
43 – Puk svoj s klicanjem izvede i s veseljem izabrane svoje.
44 – I dade im zemlje poganske, trud naroda baštiniše,
45 – da čuvaju naredbe njegove i zakone da mu paze. Aleluja!

Psalmi 105 i 106 II

Psalmi 106

Ps 106: 1 – 5

1 – (Aleluja!) Hvalite Jahvu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova!
2 – Tko će izreć’ djela moći Jahvine, tko li mu iskazat’ sve pohvale?
3 – Blaženi što drže naredbe njegove i čine pravo u svako doba!
4 – Sjeti me se, Jahve, po dobroti prema svome puku, pohodi me spasenjem svojim
5 – da uživam sreću izabranih tvojih, da se radujem radosti naroda tvoga, da tvojom se baštinom ponosim.

Ps 106: 6 – 10

6 – Zgriješismo kao oci naši, činismo bezakonje, bezbožno radismo.
7 – Oci naši u Egiptu, nehajni za čudesa tvoja, ne spominjahu se velike ljubavi tvoje, već na Svevišnjeg digoše se na Crvenom moru.
8 – Al’ on ih izbavi rad’ imena svoga da pokaže silu svoju.
9 – Zapovjedi Crvenome moru, i presahnu ono, provede ih izmed vala kao kroz pustinju.
10 – Iz ruku mrzitelja njih izbavi, oslobodi iz ruku dušmana.

Ps 106: 11 – 15

11 – I prekriše vode neprijatelje njine, ne ostade nijednoga od njih.
12 – Vjerovahu riječima njegovim i hvale mu pjevahu.
13 – Zaboraviše brzo djela njegova, ne uzdaše se u volju njegovu.
14 – Pohlepi se daše u pustinji, iskušavahu Boga u samoći.
15 – I dade im što iskahu, al’ u duše njine on groznicu posla.

Ps 106: 16 – 20

16 – Zavidješe tada Mojsiju u taboru, Aronu, kog posveti Jahve.
17 – Otvori se zemlja, Datana proždrije, Abiramovo pokri mnoštvo.
18 – Oganj pade na sve mnoštvo njino i zlotvore plamen sažga.
19 – Načiniše tele na Horebu, klanjahu se liku od zlata slivenu.
20 – Zamijeniše Slavu svoju likom bika što proždire travu.

NE PROPUSTI  Druga knjiga Ljetopisa 13: Biblija i Stari zavjet

Ps 106: 21 – 25

21 – Zaboraviše Boga, koji ih izbavi u Egiptu znamenja čineći
22 – i čudesa u Kamovoj zemlji i strahote na Crvenome moru.
23 – Već namisli da ih satre, al’ Mojsije, izabranik njegov, zauze se za njih da srdžbu mu odvrati, te ih ne uništi.
24 – Prezreše oni zemlju željkovanu ne vjerujuć’ njegovoj riječi.
25 – Mrmljahu pod šatorima svojim, ne poslušaše glasa Jahvina.

Ps 106: 26 – 30

26 – Zakle se tada podignutom rukom: sve će ih pokosit’ u pustinji,
27 – potomstvo njino međ’ narode razbacat’, njih razasut’ po zemljama.
28 – Posvetiše se Baal Peoru i jedoše žrtve bogova mrtvih.
29 – Razjariše ga nedjelima svojim, i on na njih pošast baci.
30 – Al’ se Pinhas diže, sud izvrši i pošasti nesta tada.

Ps 106: 31 – 35

31 – U zasluge to mu uđe u sva pokoljenja dovijeka.
32 – Razjariše ga opet kraj voda meripskih, i Mojsija zlo pogodi zbog njih,
33 – jer mu duh već ogorčiše, nesmotrenu riječ izusti.
34 – I ne istrijebiše naroda za koje im Jahve bješe naredio.
35 – S poganima miješahu se, naučiše djela njina.

Ps 106: 36 – 40

36 – Štovahu likove njihove, koji im postaše zamka.
37 – Žrtvovahu sinove svoje i svoje kćeri zlodusima.
38 – Prolijevahu krv nevinu, krv sinova i kćeri svojih, koje žrtvovahu likovima kanaanskim. Zemlja bješe krvlju okaljana,
39 – djelima se svojim uprljaše, učiniše preljub svojim nedjelima.
40 – Na svoj narod Jahve srdžbom planu, zgadi mu se njegova baština.

Ps 106: 41 – 48

41 – Predade ih u ruke pogana te vladahu njima mrzitelji njini.
42 – Mučili ih neprijatelji i tlačili rukom svojom.
43 – Prečesto ih izbavljaše, al’ ga razjariše naumima svojim: pokošeni bjehu za bezakonja svoja.
44 – On pogleda opet na nevolju njinu kad njihove molitve začu
45 – i sjeti se svog Saveza s njima, sažali se na njih u velikom milosrđu svome.
46 – Učini da nađu milost u onih što ih bjehu zarobili.
47 – Spasi nas, Jahve, Bože naš, i saberi nas od bezbožnih naroda da slavimo tvoje sveto ime, da se tvojom slavom ponosimo.
48 – Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, od vijeka dovijeka! I sav narod neka kaže: “Amen! Aleluja!”

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Psalmi 105 i 106? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.