Psalmi 107 i 108: Biblija i Stari zavjet

Psalmi 107 i 108: Biblija i Stari zavjet
Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Ps 107 i 108

Ispod možete pročitati poglavlja iz Biblije i Starog zavjeta Psalmi 107 i 108. Psalmi predstavljaju jednu od knjiga Svetog pisma, odnosno Starog zavjeta. Knjiga psalama je najveća pojedinačna knjiga Svetog pisma. Psalmi su molitve u stihovima, a imaju najčešće po oko 5 stihova. Kratica je Ps. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – POČETNA

Psalmi 107 i 108

Psalmi 107

Ps 107: 1 – 5

1 – Hvalite Jahvu jer je dobar, jer je dovijeka ljubav njegova!
2 – Tako nek’ reknu svi otkupljenici koje Jahve otkupi iz ruke dušmanske
3 – i koje skupi iz svih zemalja, s istoka i sa zapada, sa sjevera i s juga.
4 – Lutahu pustinjom, u samoći pustoj, puta ne nalazeć’ do naseljena grada.
5 – Gladni su bili, žeđu izmoreni, duša je klonula u njima.

Ps 107: 6 – 10

6 – Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi, i on ih istrže iz svih nevolja.
7 – Pravim ih putem povede da stignu ka gradu naseljenu.
8 – Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za čudesa njegova sinovima ljudskim!
9 – Jer gladnu dušu on nasiti, dušu izgladnjelu on napuni dobrima.
10 – U mraku sjeđahu i u tmini, sputani bijedom i gvožđima,

Ps 107: 11 – 15

11 – jer su prkosili besjedama Božjim i prezreli naum Svevišnjega.
12 – Srce im stoga skrši patnjama: posrtahu, a ne bješe nikog da im pomogne.
13 – Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi i on ih istrže iz svih nevolja.
14 – Izvede ih iz tmina i mraka, raskide okove njihove.
15 – Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za čudesa njegova sinovima ljudskim!

Ps 107: 16 – 20

16 – Jer razbi vrata mjedena i gvozdene polomi zasune.
17 – Zbog svojih bezakonja bolovahu oni, ispaštajuć’ svoje opačine:
18 – svako se jelo gadilo duši njihovoj, do vrata smrti oni dođoše.
19 – Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi i on ih istrže iz svih nevolja.
20 – Riječ svoju posla da ih ozdravi i život im spasi od jame grobne.

NE PROPUSTI  Prva knjiga o Makabejcima 4: Biblija i Stari zavjet

Ps 107: 21 – 25

21 – Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za čudesa njegova sinovima ljudskim!
22 – Nek’ prinose žrtve zahvalnice i kličući nek’ djela njegova kazuju!
23 – Oni koji lađama zaploviše morem da po vodama silnim trguju:
24 – oni vidješe djela Jahvina, čudesa njegova na pučini.
25 – On reče i olujni se vjetar uzvitla što u visinu diže valove mora.

Ps 107: 26 – 30

26 – Do neba se dizahu, u bezdan se spuštahu, u nevolji duša im ginula.
27 – Teturahu i posrtahu kao pijani, sva ih je mudrost izdala.
28 – Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi i on ih istrže iz svih nevolja.
29 – Smiri oluju u tih povjetarac, valovi morski umukoše.
30 – Obradovaše se tišini, u željenu luku on ih povede.

Ps 107: 31 – 35

31 – Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu, za čudesa njegova sinovima ljudskim!
32 – Neka ga uzvisuju u narodnom zboru, neka ga hvale u vijeću staraca!
33 – On pretvori rijeke u pustinju, a izvore vodene u žednu zemlju;
34 – plodonosnu zemlju u slanu pustaru zbog zloće žitelja njezinih.
35 – On obrati pustinju u jezero, a zemlju suhu u vodene izvore

Ps 107: 36 – 43

36 – i naseli ondje izgladnjele te podigoše grad gdje će živjeti.
37 – Zasijaše njive, posadiše vinograde što im doniješe obilnu ljetinu.
38 – I on ih blagoslovi te se namnožiše silno i stada im se ne smanjiše.
39 – Prorijeđeni bjehu i prezreni pod teretom patnja i nevolja.
40 – Onaj što izlijeva prezir na knezove pusti ih da po bespuću pustom lutaju.
41 – Iz nevolje podiže ubogog i obitelji k’o stada umnoži.
42 – Videć’ to, čestiti neka se raduju, a zloća neka sebi usta začepi!
43 – Tko je mudar nek’ o svemu tom razmišlja i nek’ uvidi dobrotu Jahvinu!

NE PROPUSTI  Jošua 2: Biblija i Stari zavjet

Psalmi 108

Ps 108: 1 – 5

1 – (Pjesma. Psalam. Davidov.)
2 – Moje je srce sigurno, Bože, sigurno je srce moje: pjevat ću i svirati.
3 – Probudi se, dušo moja! Probudi se, harfo i citaro! Probudit ću zoru jutarnju.
4 – Hvalit ću te, Jahve, među narodima, među pucima tebi ću pjevati,
5 – jer do neba je dobrota tvoja, do oblaka tvoja vjernost.

Ps 108: 6 – 10

6 – Uzvisi se, Bože, nad nebesa, slava tvoja nek’ je nad svom zemljom!
7 – Da ti se ljubimci izbave, desnicom pomozi, usliši nas!
8 – Bog reče u svom Svetištu: “Šekem ću razdijelit’ kličući, dolinu ću Sukot izmjeriti.
9 – Moj je Gilead, moj Manaše, Efrajim mi kaciga, Judeja žezlo moje!
10 – Moab je sud iz kojeg se umivam, na Edom ću baciti obuću, nad Filistejcem slaviti pobjedu!”

Ps 108: 11 – 14

11 – Tko će me dovesti do utvrđena grada, tko će me dovesti do Edoma?
12 – Zar nećeš ti, o Bože, što nas odbaci? Zar nećeš više, Bože, sa četama našim?
13 – Pomozi nam protiv dušmana, jer je ljudska pomoć ništavna!
14 – S Božjom pomoću hrabro ćemo se boriti, Bog će zgaziti naše dušmane.

Koji su vama najbolji dijelovi iz poglavlja Psalmi 107 i 108? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: