Psalmi 119 i 120: Biblija i Stari zavjet

Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Ps 119 i 120

Ispod možete pročitati poglavlja iz Biblije i Starog zavjeta Psalmi 119 i 120. Psalmi predstavljaju jednu od knjiga Svetog pisma, odnosno Starog zavjeta. Knjiga psalama je najveća pojedinačna knjiga Svetog pisma. Psalmi su molitve u stihovima, a imaju najčešće po oko 5 stihova. Kratica je Ps. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – NASLOVNICA

Psalmi 119 i 120

Psalmi 119

Ps 119: 1 – 5

1 – Blaženi oni kojih je put neokaljan, koji hode po Zakonu Jahvinu!
2 . Blaženi oni koji čuvaju propise njegove, čitavim srcem njega traže;
3 – koji ne čine bezakonje, već hode putovima njegovim.
4 – Naredbe si svoje dao da se brižno čuvaju.
5 – O, kad bi čvrsti bili putovi moji da tvoja čuvam pravila!

Ps 119: 6 – 10

6 – Neću se postidjeti tada kad budem pazio na zapovijedi tvoje.
7 – Slavit ću te u čestitosti srca kad naučim sudove pravde tvoje.
8 – Tvoja ću pravila čuvati: ne zapusti me nikada!
9 – Kako će mladić čistim sačuvati put svoj? Čuvajući riječi tvoje.
10 – Svim srcem svojim tebe tražim; ne daj da zastranim od zapovijedi tvojih.

Ps 119: 11 – 15

11 – U srce pohranih riječ tvoju da protiv tebe ne sagriješim.
12 – Blagoslovljen si, o Jahve, nauči me svojim pravilima.
13 – Usnama svojim navješćujem sudove usta tvojih.
14 – Putu se propisa tvojih radujem više no svemu bogatstvu.
15 – Razmišljat ću o naredbama tvojim i putove ću tvoje razmatrat’.

Ps 119: 16 – 20

16 – Uživat ću u pravilima tvojim, riječi tvojih neću zaboravit’.
17 – Milostiv budi meni, sluzi svojem, da živim i tvoje riječi čuvam.
18 – Otvori oči moje da gledam divote tvoga Zakona!
19 – Ja sam došljak na zemlji, zapovijedi svoje nemoj od mene skrivati!
20 – Duša mi gine u svako doba žudeći za tvojim odlukama.

Ps 119: 21 – 25

21 – Oholima ti si zaprijetio: prokleti koji odstupaju od zapovijedi tvojih.
22  Uzmi s mene rug i sramotu, jer tvoje ja čuvam propise.
23 – Pa nek’ se sastaju knezovi i proti meni govore, tvoj sluga razmišlja o pravilima tvojim.
24 – Jer tvoja su svjedočanstva uživanje moje, tvoja su pravila moji savjetnici.
25 – Moja duša leži u prašini: po riječi svojoj vrati mi život.

Ps 119: 26 – 30

26 – Kazivao sam ti svoje putove i ti si me čuo: pravilima me svojim nauči.
27 – Pokaži mi put odredaba svojih i o čudesima ću tvojim razmišljat’.
28 – Suze roni duša moja od žalosti: po riječi svojoj ti me podigni!
29 – Daleko me drži od puta zablude i Zakonom me svojim obdari!
30 – Put istine ja sam odabrao, pred oči sam stavio odluke tvoje.

Ps 119: 31 – 35

31 – Uz propise tvoje ja čvrsto prianjam, o Jahve, nemoj me postidjeti!
32 – Ja kročim putem zapovijedi tvojih jer si mi prosvijetlio srce.
33 – Pokaži mi, Jahve, stazu pravila svojih i ja ću je čuvati do kraja.
34 – Pouči me da se tvoga držim Zakona i čuvat ću ga svim srcem.
35 – Uputi me stazom svojih zapovijedi, jer ja u njoj uživam.

Ps 119: 36 – 40

36 – Prikloni mi srce propisima svojim, a ne k pohlepi!
37 – Odvrati moje oči da ne vide ništavost, život mi čuvaj na putu svojemu!
38 – Ispuni svom sluzi obećanje koje si onima dao što te se boje.
39 – Ukloni sramotu od koje strahujem, jer divni su tvoji sudovi.
40 – Evo, čeznem za naredbama tvojim: pravdom me svojom poživi.

Ps 119: 41 – 45

41 – Nek’ milost tvoja, o Jahve, dođe na mene i spasenje tvoje po tvom obećanju.
42 – Odgovorit ću onima koji me ruže, jer se uzdam u riječ tvoju.
43 – Od mojih usta ne oduzmi riječ istine, jer se uzdam u sudove tvoje.
44 – Tvoj ću Zakon čuvati uvijek i dovijeka.
45 – Hodit ću putem prostranim, jer naredbe tvoje istražujem.

Ps 119: 46 – 50

46 – Pred kraljevima o tvojim ću propisima govorit’ i zbunit’ se neću.
47 – U zapovijedima tvojim moja je naslada jer ih ljubim.
48 – Prema zapovijedima tvojim ja podižem ruke i o tvojim odredbama razmišljam.
49 – Spomeni se svoje riječi sluzi svojem kojom si mi dao nadu.
50 – U nevolji sva mi je utjeha što mi život čuva riječ tvoja.

Ps 119: 51 – 55

51 – Oholice me napadaju žestoko, ali ja od tvog Zakona ne odstupam.
52 – Sjećam se, o Jahve, davnih sudova tvojih i to me tješi.
53 – Bijes me hvata zbog grešnika koji tvoj Zakon napuštaju.
54 – Tvoje su mi naredbe pjesma u zemlji kojom putujem.
55 – Noću se spominjem, Jahve, imena tvojega i tvoj čuvam Zakon.

Ps 119: 56 – 60

56 – Evo što je želja moja: čuvati tvoje odredbe.
57 – Dio je moj, o Jahve – rekoh – da tvoje čuvam riječi.
58 – Svim srcem lice tvoje ganuti hoću: smiluj mi se po svom obećanju.
59 – Promislio sam putove svoje i k tvojem sam svjedočanstvu upravio noge.
60 – Hitam i ne oklijevam da zapovijedi tvoje čuvam.

NE PROPUSTI  Psalmi 77 i 78: Biblija i Stari zavjet

Ps 119: 61 – 65

61 – Opletoše me užeta grešnika, ali tvoga Zakona ja ne zaboravljam.
62 – U ponoći ustajem da te slavim zbog pravednih tvojih odluka.
63 – Prijatelj sam svima koji te se boje i koji tvoje čuvaju naredbe.
64 – Dobrote tvoje, Jahve, puna je zemlja; nauči me odredbama svojim.
65 – Učinio si dobro svom sluzi, Jahve, po riječi svojoj.

Ps 119: 66 – 70

66 – Nauči me razumu i znanju, jer u zapovijedi tvoje vjerujem.
67 – Prije nego bjeh ponižen, lutao sam, ali sada tvoju čuvam riječ.
68 – Ti si tako dobar i dobrostiv: nauči me pravilima svojim.
69 – Oholi na me prijevare smišljaju, ali se ja svim srcem držim naredaba tvojih.
70 – Srce im je poput sala bešćutno, a ja uživam u tvom Zakonu.

Ps 119: 71 – 75

71 – Dobro mi je što sam ponižen da bih tvoja naučio pravila.
72 – Draži mi je zakon usta tvojih no tisuće zlatnika i srebrnika.
73 – Tvoje me ruke stvoriše i oblikovaše; prosvijetli me da naučim zapovijedi tvoje.
74 – Štovatelji tvoji videć’ me vesele se, jer se u riječ tvoju ja pouzdah.
75 –  Znadem, o Jahve, da su ti sudovi pravedni i da si me s pravom ponizio.

Psalmi 119 i 120: Ps 119, 76 – 80

76 – Tvoja ljubav nek’ mi bude tješiteljicom po obećanju koje si dao sluzi svom.
77 – Nek’ dođe na me milosrđe tvoje da poživim, jer Zakon tvoj moja je naslada.
78 – Nek’ se smetu oholi, jer me tlače nizašto, a ja ću o naredbama tvojim razmišljat’.
79 – Nek’ mi se priklone štovatelji tvoji i koji znaju tvoje zapovijedi.
80 – Nek’ mi srce savršeno bude u tvojim pravilima da ne budem postiđen.

Ps 119: 81 – 85

81 – Duša moja gine za tvojim spasenjem riječ tvoju željno čekam.
82 – Oči mi čeznu za tvojom besjedom: kad ćeš mi donijeti utjehu?
83 – Kao mijeh u dimu postadoh, ali pravila tvojih ne zaboravih.
84 – Koliko dana ima sluga tvoj? Kad ćeš suditi progonitelje moje?
85 – Oholnici mi jame iskopaše: oni ne rade po Zakonu tvojemu.

Ps 119: 86 – 90

86 – Sve zapovijedi tvoje istina su sama: nekriva me gone, pomozi mi.
87 – Umalo me smrviše u zemlji, ali naredaba tvojih ja ne ostavljam.
88 – Po svojoj me milosti poživi i čuvat ću svjedočanstvo tvojih usta.
89 – Dovijeka, o Jahve, riječ tvoja ostaje, stalna poput nebesa.
90 – od koljena do koljena tvoja je vjernost; učvrstio si zemlju i ona stoji.

Ps 119: 91 – 95

91 – Po tvojim zakonima stoje zauvijek jer sve tebi služi.
92 – Da nije tvoj Zakon uživanje moje, propao bih u nevolji svojoj.
93 – Naredaba tvojih neću zaboravit’ dovijeka, jer po njima ti me oživljavaš.
94 – Tvoj sam, Gospodine: spasi me, jer tvoje ja ištem naredbe.
95 – Bezbožni vrebaju da me upropaste, ali ja na tvoje pazim propise.

Ps 119: 96 – 100

96 – Svakom savršenstvu vidim granicu, a zapovijed tvoja nema granica.
97 – O, kako ljubim Zakon tvoj, po cio dan o njemu razmišljam.
98 – Tvoja me zapovijed mudrijim učini od dušmana mojih jer ona je sa mnom vječito.
99 – Umniji sam od svih svojih učitelja jer razmišljam o svjedočanstvima tvojim.
100 – Razumniji sam i od staraca jer tvoje čuvam naredbe.

Ps 119: 101 – 105

101 – Zla puta klone mi se noge da riječ tvoju sačuvam.
102 – Od tvojih sudova ne odstupam, jer ti si me poučio.
103 – Kako su slatke nepcu mom riječi tvoje, od meda su slađe ustima mojim.
104 – Po tvojim naredbama postajem razuman, stoga mrzim sve putove lažne.
105 – Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi.

Ps 119: 106 – 110

106 – Kunem se i čvrsto odlučujem, i riječ ću održati: pravedne ću tvoje slijedit’ odluke.
107 – U nevolji sam velikoj, Jahve, po riječi me svojoj poživi.
108 – Prinose usta mojih primi, Jahve, uči me sudovima svojim.
109 – Život mi je u pogibelji neprestanoj, ali tvog Zakona ja ne zaboravljam.
110 – Grešnici mi postaviše zamku, ali ne skrećem od tvojih naredaba.

Ps 119: 111 – 115

111 – Svjedočanstva tvoja vječna su mi baština, ona su radost mome srcu.
112 – Prignuh srce da vrši naredbe tvoje uvijek i do kraja.
113 – Ja mrzim one koji su dvostruka srca, a ljubim Zakon tvoj.
114 – Ti si moj štit i moj zaklon, u tvoju se riječ ja uzdam.
115 – Odstupite od mene, zlikovci: držat ću zapovijedi Boga svoga.

Psalmi 119 i 120: Ps 119, 116 – 120

116 – Podrži me po svom obećanju i živjet ću; nemoj da se u svojoj nadi postidim.
117 – Pomozi mi i spasit ću se, na tvoja ću pravila svagda paziti.
118 – Ti prezireš one koji odstupaju od pravila tvojih jer je lažna misao njihova.
119 – K’o hrđu zlotvore zemlje uklanjaš, zato ljubim tvoje propise.
120 – Moje tijelo dršće od straha pred tobom, sudova tvojih ja se bojim.

Ps 119: 121 – 125

121 – Činim što je pravo i pravedno, ne predaj me tlačiteljima mojim.
122 – Založi se za slugu svojega da me ne satru oholice!
123 – Moje oči ginu od čežnje za spasenjem tvojim, za tvojom riječi pravednom.
124 – Učini sluzi svom po svojoj dobroti i nauči me pravilima svojim.
125 – Ja sam sluga tvoj: prosvijetli me da upoznam tvoje propise.

NE PROPUSTI  Druga knjiga Ljetopisa 20: Biblija i Stari zavjet

Ps 119: 126 – 130

126 – Čas je, o Jahve, da se javiš: oskvrnuše Zakon tvoj.
127 – Stoga ljubim zapovijedi tvoje više no zlato, zlato žeženo.
128 – Zato hodim po odredbama tvojim, mrski su mi svi lažni putovi.
129 – Divna su tvoja svjedočanstva, stoga ih čuva duša moja.
130 – Objava riječi tvojih prosvjetljuje, bezazlene urazumljuje.

Ps 119: 131 – 135

131 – Otvaram usta svoja zadahtan u žudnji jer čeznem za zapovijedima tvojim.
132 – Obrati se k meni i milostiv mi budi kao onima koji ljube ime tvoje.
133 – Korake mi upravljaj po svom obećanju da nikakva opačina ne ovlada mnome.
134 – Izbavi me od nasilja ljudskog, i naredbe tvoje ja ću čuvati.
135 – Licem svojim obasjaj slugu svog i nauči me pravilima svojim!

Ps 119: 136 – 140

136 – Potoci suza potekoše mi iz očiju jer se Zakon tvoj ne čuva.
137 – Pravedan si, Jahve, i pravi su sudovi tvoji.
138 – Dao si Zakon pravedan i vjeran veoma.
139 – Revnost me moja izjeda jer moji tlačitelji zaboravljaju riječi tvoje.
140 – Tvoje su riječi prokušane veoma, zato ih tvoj sluga ljubi.

Ps 119: 141 – 145

141 – Malen sam i prezren, ali naredaba tvojih ne zaboravljam.
142 – Pravda je tvoja pravda vječita i Zakon tvoj sama istina.
143 – Tjeskoba me i nevolja snađe, al’ tvoje su zapovijedi uživanje moje.
144 – Vječna je pravda tvojeg svjedočanstva, prosvijetli me i živjet ću.
145 – Iz svega srca vapijem, Jahve, usliši me: tvoja ću pravila čuvati.

Ps 119: 146 – 150

146 – K tebi vapijem, spasi me, tvojeg ću se držat’ svjedočanstva.
147 – Pretječem zoru i molim za pomoć, u tvoje se riječi uzdam.
148 – Oči moje straže noćne pretječu da razmišljam o besjedi tvojoj.
149 – Po svojoj dobroti, Jahve, glas mi poslušaj, i po svojoj odluci poživi me.
150 – Primiču se koji me podlo progone, daleko su oni od Zakona tvojega.

Ps 119: 151 – 155

151 – A ti si blizu, Jahve, i vjerne su sve zapovijedi tvoje.
152 – Odavno znam za tvoje propise da si ih sazdao zasvagda.
153 – Pogledaj na nevolju moju, izbavi me, jer Zakona tvog ne zaboravih.
154 – Parnicu moju brani, po svom obećanju poživi me!
155 – Daleko je spasenje od grešnika jer za pravila tvoja ne mare.

Ps 119: 156 – 160

156 – Veliko je, o Jahve, tvoje smilovanje: po odlukama svojim poživi me.
157 – Mnogi me progone i tlače, od tvojih svjedočanstava ja ne odstupam.
158 – Otpadnike vidjeh i zgadiše mi se jer tvojih riječi ne čuvaju.
159 – Gle, naredbe tvoje ljubim, o Jahve: po dobroti svojoj poživi me.
160 – Srž je riječi tvoje istina, vječan je sud pravde tvoje.

Ps 119: 161 – 165

161 – Mogućnici me progone nizašto, al’ samo pred tvojim riječima srce mi dršće.
162 – Radujem se besjedama tvojim kao onaj koji se domogao velika plijena.
163 – Mrzim na laž, grsti mi se ona, a ljubim tvoj Zakon.
164 – Sedam puta na dan tebe hvalim zbog pravednih sudova tvojih.
165 – Koji tvoj Zakon ljube, velik mir uživaju, ni o što se oni ne spotiču.

Ps 119: 166 – 170

166 – Pomoć tvoju čekam, o Jahve, tvoje zapovijedi izvršavam.
167 – Moja duša čuva propise tvoje i ljubi ih veoma.
168 – Čuvam tvoje naredbe i svjedočanstvo tvoje, jer svi su putovi moji pred tobom.
169 – Vapaj moj, Jahve, nek’ do tebe dopre, po svojoj me riječi prosvijetli.
170 – Nek’ molitva moja dođe pred lice tvoje, po svojoj me riječi izbavi.

Ps 119: 171 – 176

171 – Usne moje nek’ zapjevaju pohvalnu pjesmu jer si me naučio pravilima svojim.
172 – Nek’ mi pjeva jezik o riječi tvojoj, jer zapovijedi su tvoje sve pravedne.
173 – Nek’ mi ruka tvoja na pomoć bude jer odabrah tvoje naredbe.
174 – Jahve, za tvojim spasenjem čeznem, uživam u tvom Zakonu.
175 – Nek’ živi duša moja i neka te hvali, a tvoji sudovi nek’ mi na pomoć budu!
176 – K’o ovca izgubljena ja zalutah: o, potraži slugu svojega jer zapovijedi tvoje ja ne zaboravih.

Psalmi 119 i 120 II

Psalmi 120

Ps 120: 1 – 7

1 – (Hodočasnička pjesma.) Kad bijah u nevolji, Jahvi zavapih i on me usliša.
2 – Jahve, izbavi dušu moju od usana prijevarnih, od zlobna jezika!
3 – Kojim zlom da te prokunem, zlobni jeziče?
4 – Strelicama oštrim iz ratničke ruke i ugljevljem žarkim.
5 – Jao meni što mi je boraviti u Mešeku i stanovati u šatorima kedarskim!
6 – Predugo mi duša mora živjeti s mrziteljima mira.
7 – Kada o miru govorim, oni sile na rat.

Koliko vam se sviđaju ovi Psalmi 119 i 120? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: