Psalmi 29 i 30: Biblija i Stari zavjet

Vjera i religija: Sveto pismo i Stari zavjet – Ps 29 i 30

Ispod možete pročitati poglavlja iz Biblije i Starog zavjeta Psalmi 29 i 30. Psalmi predstavljaju jednu od knjiga Svetog pisma, odnosno Starog zavjeta. Knjiga psalama je najveća pojedinačna knjiga Biblije. Psalmi su molitve u stihovima, a imaju najčešće po oko 5 stihova. Kratica je Ps. Ako u tekstu ispod postoje bilo kakve greške, slobodno nam to navedite u komentarima i nastojati ćemo to ispraviti u što kraćem roku.

Biblija: Stari zavjet i Novi zavjet – NASLOVNICA

Psalmi 29 i 30

Psalmi 29

Ps 29: 1 – 5

1 – (Psalam. Davidov.) Prinesite Jahvi, o sinovi Božji, prinesite Jahvi slavu i moć!
2 – Prinesite Jahvi slavu njegova imena, poklonite se Jahvi u svetištu njegovu!
3 – Čuj! Jahve nad vodama, Jahve nad vodama silnim! (3b) Čuj! Bog veličanstveni zagrmje,
4 – Čuj! Jahve u sili, Jahve u veličanstvu!
5 – Čuj! Jahve lomi cedre, Jahve lomi cedre libanske,

Ps 29: 6 – 11

6 – i Liban skakuće poput teleta, a Sirion kao mlado bivolče!
7 – Čuj! Jahve sipa munje, Jahve sipa munje ognjene!
8 – Čuj! Jahve potresa pustinjom, Jahve potresa pustinjom kadeškom!
9 – Čuj! Od straha se mlade košute, prerano se mlade košute šumske. (9a) a u Hramu njegovu svi kliknuše: Slava!
10 – Jahve nad valima stoluje, stoluje Jahve – kralj dovijeka!
11 – Jahve narodu svom daje jakost, Jahve narod svoj mirom blagoslivlje.

Psalmi 30

Ps 30: 1 – 5

1 – (Psalam. Pjesma za posvećenje Doma. Davidov.)
2 – Veličam te, Jahve, jer si me izbavio i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani.
3 – Jahve, Bože moj, zazvah te, i ti si me ozdravio;
4 – Jahve, izveo si mi dušu iz Podzemlja, na rubu groba ti si me oživio.
5 – Pjevajte Jahvi, vjernici njegovi, zahvaljujte svetom imenu njegovu!

NE PROPUSTI  Knjiga Sirahova 8: Biblija i Stari zavjet

Ps 30: 6 – 10

6 – Jer samo za tren traje srdžba njegova, a čitav život dobrota njegova. Večer donese suze, a jutro klicanje.
7 – U svojoj sreći rekoh: “Neću se pokolebati nikada!”
8 – Dobrotom si me, o Jahve, na goru nade postavio, ali čim lice sakriješ, sav se uplašim.
9 – Tada, Jahve, zavapih k tebi i zazvah milosrđe Boga svojega:
10 – “Kakva je korist od krvi moje, kakva korist da u grob siđem? Zar će te prašina slaviti, zar će naviještati vjernost tvoju?”

Ps 30: 11 – 13

11 – Slušaj, o Jahve, i smiluj se meni; Jahve, budi mi na pomoć!
12 – Okrenuo si moj plač u igranje, skinuo kostrijet s mene i opasao me radošću.
13 – Zato ti pjeva duša moja i neće zamuknuti: Jahve, Bože moj, dovijeka ću te hvaliti!

Koji su vama najljepši dijelovi iz poglavlja Psalmi 29 i 30? Možete nam reći u komentarima. Hvala

Možda će vas zanimati i ovo: