This Day in History: 1877-01-02

2.1.1877. rođena je znamenita hrvatska slikarica Slava Raškaj. Bila je gluhonijema od rođenja. Slavna slikarica rodila se u Ozlju, a školovala se u Zavodu za gluhonijeme u Beču od 1885. do 1893. godine. Nakon povratka u Hrvatsku postala je učenica poznatog slikara Bele Čikoša Sesije dosegnuvši najviši domet u hrvatskom akvarelnom slikarstvu, a radovi su bili izloženi čak i na Svjetskoj izložbi u Parizu 1900. godine. Glavno izražajno sredstvo bio joj je akvarel, a glavnu je inspiraciju pronalazila u prirodi. Još za života svrstavana je među najbolje impresionistice u Europi.