This Day in History: 2009-04-01

1.4.2009. Republika Hrvatska pristupila je Sjevernoatlantskom savezu (engl. North Atlantic Treaty Organization – NATO), najsnažnijem vojnom savezu na svijetu. Prije pristupanja Hrvatske NATO je već imao 26 članica, koje su na obranu izdvajale oko 70 % ukupnog svjetskog iznosa utrošenog u tu svrhu. Istovremeno s Hrvatskom, članica NATO-a postala je i Albanija.