This Day in History: 1959-12-01

1.12.1959. godine otvoren je za potpisivanje međunarodni Ugovor o Antarktici. Isprva ga je potpisalo dvanaest zemalja a do danas je Ugovoru pristupilo ukupno 50 država. Tim se ugovorom Antarktika definira kao cjelokupno kopno i svi ledeni šelfovi južno od 60. paralele južne geografske širine. Važna odredba Ugovora o Antarktici je zabrana vojnih aktivnosti na tom kontinentu. Ugovorom su zabranjena i nuklearna testiranja na Antarktici, kao i odlaganje nuklearnog otpada. Ugovorom o Antarktici nisu razriješeni teritorijalni zahtjevi pojedinih država potpisnica prema određenim dijelovima tog kontinenta, nego su ta potraživanja praktički zamrznuta. Danas čak sedam država polaže neku vrstu prava na dio teritorija Antarktike. To su: Argentina, Australija, Čile, Francuska, Norveška, Novi Zeland, Rusija i Ujedinjena Kraljevina.