This Day in History: 1719-01-23

Poznata Kneževina Lihtenštajn osnovana je na području između Austrije i Švicarske. Kako je ta kneževina danas izrazito bogata nezavisna država, zanimljive su okolnosti njenog nastanka. Kneževina je dobila ime po slavnoj obitelji Liechtenstein, koja uopće nije bila podrijetlom iz tog područja, nego iz okolice Beča.

Obitelj Liechtenstein bila je bogata i moćna davno prije nego je osnovana kneževina koja je po njoj dobila ime. Naime, Liechtensteini su posjedovali ogromna zemljišta u Moravskoj, Češkoj i Austriji, a s vremenom su postali najbogatija obitelj u cijeloj Habsburškoj Monarhiji.

Liechtensteini su tek krajem 17. i početkom 18. stoljeća kupili zemlju na kojoj stoji današnja kneževina Lihtenštajn. Bile su to grofovija Vaduz i gospoštija Schellenberg, koje su kupili od obitelji Hohenems.

Habsburški car Karlo VI. 23. veljače 1719. godine proglasio je teritorij Vaduza i Schellenberga novom suverenom Kneževinom Lihtenštajn, a njenog vlasnika Antona Florijana Liechtensteina suverenim knezom Svetog Rimskog Carstva. Suvereni status imao je veliko značenje u to doba jer je uzdizao obitelj na rang kraljevskih dinastija. Liechtensteini su se, dakle, mogli ženiti čak i s europskim princezama kraljevske krvi.

Zanimljivo je spomenuti da spomenuti prvi knez Anton Florijan Liechtenstein nikada nije nogom stupio u svoju kneževinu u Alpama, nego je živio većinom u Beču i na svojim bogatim posjedima u Moravskoj i Austriji.