This Day in History: 1811-02-13

Dana 13.2.1811. rođen je François Achille Bazaine, francuski maršal i jedan od najslavnijih pripadnika Legije stranaca. Vojnikom je Bazaine postao 1831. godine, a ubrzo je ušao u Legiju stranaca, koja je formirana upravo u to vrijeme. Tijekom svoje se vojničke karijere Bazain zatim uspinjao po činovima do samog vrha, tako da je prošao sve činove i položaje, od običnog vojnika do maršala Francuske.

Napoleon III. dao mu je vodeću ulogu u Francusko-pruskom ratu. Francuzi su pobijeđeni, a nova ga je republikanska vlast osudila na smrt, no presuda mu je ipak preinačena u tamnicu. Nakon nekog vremena uspio je pobjeći iz zatvoreništva na francuskom sredozemnom otoku Sainte-Marguerite. Bazaine se zatim sklonio u inozemstvo, a preminuo je 1888. u Madridu kao siromah.