This Day in History: 1905-02-23

Dana 23.2.1905. nastao je svjetski poznati Rotary klub i to na neobično spontan način. Naime, tog su se dana u Chicagu sastala četvorica poslovnih poznanika, i to na poticaj jednog od njih – Paula P. Harrisa. Taj 36-godišnji čikaški odvjetnik organizirao je sastanak s namjerom da to bude prijateljsko i kolegijalno druženje. Sam naziv Rotary Club dolazio je od ideje da se rotira lokacija budućih sastanaka – svaki tjedan bi se sastajali naizmjence u uredu jednog od njih.

Međutim, ubrzo je smisao tih sastanaka nadišao početnu ideju jednostavnog prijateljskog druženja i postao nešto znatno više. Naime, počeli su organizirati humanitarne aktivnosti te su prerasli u tzv. service club. Uskoro su osnovani slični klubovi u još četiri američka grada osim spomenutog Chicaga: u San Franciscu, Oaklandu, Los Angelesu i Seattleu.

Paul P. Harris bio je predsjednik čikaške podružnice, a do njegove smrti Rotary club već je imao oko 200.000 članova u 75 zemalja svijeta. Danas Rotary klub ima oko 1.200.000 članova u otprilike 34.300 podružnica u svijetu.