This Day in History: 1799-03-07

Općenito je poznato da je Napoleon izvršio vojnu ekspediciju u Egipat, no manje je poznato da je u nastavku te ekspedicije pokušao osvojiti i Svetu Zemlju (područje današnjeg Izraela i Palestine), koja je tada bila u sastavu Osmanskog Carstva. Njegove su trupe 7.3.1799. osvojile lučki grad Jaffu.

Nakon osvajanja Jaffe Napoleon je nastavio prodor. Osvojio je mjesta Nazaret i Kanu te je pobijedio Osmanlije kod znamenitog brda Tabor. Međutim, nakon što Francuzi nisu uspjeli osvojiti lučki grad Akru, povukli su se natrag prema Egiptu. Tako je završena Napoleonova ekspedicija u Svetoj Zemlji.