This Day in History: 1945-08-08

Dana 8.8.1945. godine Staljinov SSSR je objavio rat carskom Japanu. Bilo je to već vrlo kasno doba Drugog svjetskog rata, jer su Amerikanci dva dana ranije bili bacili nuklearnu bombu na Hirošimu, a odmah nakon sovjetske objave rata bačena je i druga američka bomba na Nagasaki. Obavijest o objavi rata uručio je sovjetski državnik Molotov japanskom veleposlaniku Satou. Sljedećeg dana, jednu minutu nakon ponoći, započele su sovjetske trupe invaziju na Mandžuriju, koja je tada bila pod japanskim vrhovništvom (danas se Mandžurija nalazi u sastavu Kine).

U široj javnosti ponajčešće se misli da su američke nuklearne bombe bile odlučni čimbenici koji su natjerali Japan na konačnu predaju. Međutim, među nekim istraživačima postoji mišljenje da su brze sovjetske pobjede nad japanskim trupama bile čak i odlučnije za konačnu predaju Japana. Bilo kako bilo, japanski je car već tjedan dana nakon sovjetske objave rata održao na radiju govor o predaji.