This Day in History: 1866-12-16

Spomenik banu Josipu Jelačiću svečano je otkriven na glavnom zagrebačkom trgu 16.12.1866. godine. Dogodilo se to samo sedam godina nakon banove smrti. Kip prikazuje Jelačića na konju sa sabljom u ispruženoj desnoj ruci okrenutoj prema sjeveru, tj. Mađarskoj. Prema legendi, taj položaj označavao je tada raširen stav otpora prema Mađarima. Banov kip su komunisti uklonili i rastavili pod okriljem noći 1947. godine. Od potpune propasti spomenik je spasio dr. Antun Bauer koji je njegove dijelove čuvao u podrumu zagrebačke Gliptoteke, čiji je bio ravnatelj. Na Trg kip je ponovno vraćen 1990. godine, ali sad okrenut prema jugu.