This Day in History: 1646-04-16

Jules Hardouin Mansart, arhitekt francuskog kralja Luja XIV., rođen je 16.4.1646. godine u Parizu. Mansart je nosio titulu prvog kraljevog arhitekta (franc. Premier architecte du Roi) i još višu titulu glavnog nadglednika kraljevih građevina (franc. Surintendant général des Bâtiments du Roi). Stekao je i grofovsku titulu, nazvanu prema posjedu Sagonne u pokrajini Bourbonnais, tako da je u posljednjim godinama života bio grof de Sagonne.

Mansartove građevine predstavljaju vrhunac francuskog baroka, a ujedno po svojoj raskoši i dimenzijama ulaze u skup najveličanstvenijih djela u cjelokupnoj povijesti arhitekture. Dvorac Versailles, koji je Mansart gradio za Luja XIV. predstavlja najveću kraljevsku rezidenciju u francuskoj povijesti, a i onodobnog apsolutizma u Europi. Osim Versaillesa, Mansart je radio na građevinama poput znamenitog Hôtela des Invalides u Parizu, dvorca Saint-Germain-en-Laye, Velikog Trianona pokraj Versaillesa te gradske vijećnice u Lyonu.