This Day in History: 1405-10-18

Dana 18.10.1405. godine rođen je Enea Silvio Bartolomeo Piccolomini, kasniji papa Pio II. Rodio se u gradu Corsignano u Toskani. Zanimljivo je da je gradu Corsignanu kasnije ime promijenjeno u Pienza, upravo prema tom papi. Papom je Pio II. bio od 1458. pa sve do svoje smrti 1464. godine. U to vrijeme europski su pomorci počeli otkrivati brojne nove krajeve, a zanimljivo je da je papa Pio II. oštro osudio stavljanje pokrštenih ljudi u ropstvo. Papa Pio II. umro je u 59. godini života u Anconi, a sahranjen je u Rimu, u crkvi Sant’Andrea della Valle.