This Day in History: 1959-08-21

Dana 21.8.1959. godine Havaji su postali 50. saveznom državom SAD-a. Havaji su danas jedina američka savezna država koja se u cijelosti sastoji od otoka. Premda nose naziv američke države ne nalaze se na američkom kontinentu, nego u Oceaniji, po čemu su također jedinstveni.