This Day in History: 1826-05-25

Dana 25.5.1826. godine rođen je Danilo Petrović Njegoš, prvi svjetovni knez Crne Gore tj. prvi vladar koji u svojoj osobi nije objedinjavao vjersku i svjetovnu vlast nad Crnom Gorom. Naime, prethodno su Crnom Gorom više od stotinu godina vladali nasljedni pravoslavni biskupi (episkopi) iz dinastije Njegoš, nazivani vladikama i knezovima.

Njegovu svjetovnu vlast podržale su strane sile, što je bio jak poticaj razvoju pune državnosti Crne Gore. Ta državnost bila je ojačana u smislu formalne nezavisnost prema Osmanskom Carstvu, što su priznale i strane sile. Danilova se vlast prostirala na nešto manjem području od onoga koje danas obuhvaća Crna Gora, a glavni mu je grad tj. prijestolnica bila u Cetinju.

Danilo je ubijen prilikom atentata u Kotoru 1860. godine, kad su mu bile samo 34 godine. Budući da nije imao sinova naslijedio ga je njegov nećak tj. sin njegovog brata, Nikola I. Petrović Njegoš, koji je 1910. godine proglašen crnogorskim kraljem.