This Day in History: 1513-09-25

25.9.1513. godine prvi su Europljani ugledali Tihi ocean. Radilo se o ekspediciji pod vodstvom španjolskog istraživača i konkvistadora Vasca Núñeza de Balboe, koji je novopronađeni ocean nazvao Južnim morem (španj. Mar del Sur). Naime, Balboa je do Tihog oceana došao preko Panamske prevlake, putujući načelno sa sjevera prema jugu. Stoga je more do kojeg je dopro nazvao Južnim morem, pri čemu nije bio svjestan činjenice da se radi o najvećem svjetskom oceanu.