This Day in History: 1478-10-25

Dana 25.10.1478. godine umrla je Katarina Kosača, supruga pretposljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaša. Bila je kći vojvode Stjepana Vukčića Kosače, moćnog feudalnog gospodara po čijoj je tituli hercega (vojvode) nazvana Hercegovina. Udala se 1446. godine za bosanskog kralja Stjepana Tomaša. Kao bosanska kraljica postala je snažnom zagovornicom katoličanstva i franjevaca.

Nakon suprugove smrti i osmanskog osvajanja Bosne otišla je preko Dubrovnika u Rim. Ondje se zauzimala za nastavak tradicije bosanskog kraljevstva, kojeg je bila kraljica-udovica. Umrla je u Rimu, otprilike 15 godina nakon osmanskog osvajanja Bosne. Katarina Kosača pokopana je u znamenitoj bazilici Santa Maria in Aracoeli. Nakon smrti proglašena je blaženicom Katoličke crkve.