This Day in History: 1837-10-28

Dana 28.10.1837. godine rođen je Yoshinobu Tokugawa, posljednji japanski šogun. Pripadnici njegove dinastije Tokugawa vladali su kao šoguni Japanom umjesto careva još od 1600. godine, tako da su obilježili cijelu jednu epohu u japanskoj povijesti.

Yoshinobu Tokugawa postao je šogunom 1866. godine, u dobi od 28 godina, naslijedivši svog rođaka Iemochija Tokugawu no kratko je vladao jer je u Japanu izbio rat između pristalica obnove carske vlasti i pristalica šogunata. Yoshinobu je predao svoju ostavku i vratio caru vlast nad Japanom. Preselio se u Shizuoku, smještenu jugozapadno od znamenite planine Fuji, te se ondje umirovio. Preminuo je 22. studenog 1913. godine, u 77. godini, 46 godina nakon svog napuštanja šogunske vlasti u Japanu.