This Day in History: 1937-06-30

Prva telefonska linija za hitne službe uvedena je 30.6.1937. u Londonu. Broj koji je trebalo birati bio je 999.