Trodnevnica Svetom Anti

Trodnevnica Svetom Anti
Vjera i religija – molitve

Trodnevnica Svetom Anti se moli od 10.lipnja do 12.lipnja. Uvodna molitva se moli svaki dan prije razmatranja.

Sveti Anto, evanđeoski naučitelju riječju i životom, ljiljane čistoće i nevinosti, pravi sljedbenice i prijatelju Kristov, isprosi nam od Boga milost da i mi živimo po evanđeoskoj poruci u pravednosti i čistoći svoga kršćanskog poziva i u ljubavi Kristovoj. Dubokom vjerom i čistim ufanjem preporučamo se tvojemu moćnom zagovoru kod Boga sada i uvijek, a posebno za ustrajnost u milosti Božjoj do sretna prijelaza u blaženu vječnost. Amen.

Trodnevnica Svetom Anti – Prvi dan

SVETI ANTO SA SVETIM PISMOM U RUCI…

Razmatranje.

“Ispunilo se vrijeme, blizu je Kraljestvo Božje. Obratite se i vjerujete u Radosnu vijest ”Te je Spasiteljeve riječi sv. Anto prihvatio svim srcem i svom dušom. Znao je da je, kako je sv. Pavao preporučivao Crkvi i Rimu, ”uistinu sve što je nekoć napisao, napisao nam za pouku, da strpljivošću i utjehom, koje daje Pismo, trajno imao nadu ”kao i da je” Bog nekoć u mnogo navrata i na mnogo načina govorio očima po prorocima, i na kraju, to jest u ovo vrijeme, govorio nam po Sinu ”Zato je marljivo proučavao Sveto Pismo, posebno Evanđelje, to jest nauk i život Isusa Krista.

I ne samo proučavao nego i na najdostojniji način živio po nauci i primjeru Kristovu, prihvativši i one evanđeoske savjete koji će ga po uzoru sv. Franje učiniti njegovim savršenim nasljednikom i dovesti do vrhunca svetosti. Znajući da je kraljestvo evanđelje jedini siguran put spasenja, neumorno je propovijedao njegovu radosnu vijest i drugima, kako bi i oni spoznali da je Isus zaista za sve “Put ,Istina i Život” zbog Antina evanđeoskoga života, učenja i požrtvovana propovijedanja Božje poruke čovjeku. Crkva ga je zasluženo odlikovala naslovom “Evanđeoskog naučitelja”.

Molitva

Evanđeoski naučitelju, sveti Anto!
S pouzdanjem se utječemo tvom svetom zagovoru kod Boga i molimo te da nam od njega isprosiš milost ustrajnosti u kršćanskoj vjeri, ufanju i ljubavi, milost evanđeoskog nasljedovanja Isusa Krista, kako bismo se jednom mogli s njim, s tobom is a svim svetima radovati na nebesima u sve vijeke vjekova. Amen.

Javna pobožnost svetom Anti..
Ak’ čudesa tražiš, gle,
Smrt i bludnja, nevolje,
Vrag i guba nestaju,
Zdrave bolesnici.
More, lanci uzmiču,
Uda, stvari propale,
Mole i dobivaju,
Mladi pa i starci.
Iščezava pogibelj,
Prestaju i potrebe,
Neka kaže tko to zna,
Pa i Padovanci,
More, Lanci….
Slava ocu i Sinu, slava Duhu Svetome,
More, lanci…
R. Moli za nas blaženi Anto,
O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se

Crkvu tvoju, Bože neka razveseli zavjetni spomen blaženog Ante, priznavaoca tvojega naučitelja, da se vazda utvrđuje duhovnom pomoću i bude dostojan uživati radost vječnu, po Kristu Gospodinu našem. Amen.

NE PROPUSTI  Jošua 4: Biblija i Stari zavjet

Drugi dan – Sveti Anto s ljiljanom u ruci

Sveti Anto, evanđeoski naučitelju riječju i životom, ljiljane čistoće i nevinosti, pravi sljedbeniče i prijatelju Kristov, isprosi nam od Boga milost da i mi živimo po evanđeoskoj poruci u pravednosti i čistoći svoga kršćanskog poziva i u ljubavi Kristovoj. Dubokom vjerom i čistim ufanjem preporučamo se tvojemu moćnom zagovoru kod Boga sada i uvijek, a posebno za ustrajnost u milosti Božjoj do sretna prijelaza u blaženu vječnost. Amen.

Razmatranje

“Blaženi čista srca jer će oni Boga vidjeti”, proglasio je Isus u Govoru na gori. Tim je riječima Krist naznačio da je uvjet vječnoga spasenja čistoća života na zemlji. Kršćanska čistoća može se shvatiti u užem smislu rijeci kao doživotno i vjerno djevičanstvo, u širem smislu kao posebna krepost za sve staleže, i napokon u našem, općem smislu riječi, kao čistoća savjesti, kao odsutnost grijeha, kao pravednost pred Bogom i ljudima. Na doživotno djevičanstvo Bog poziva samo neke, no na stalešku čistoću savjesti poziva sve bez razlike.

”U miru sa svima težite za spasenjem i posvećenjem bez kojega nitko neće vidjeti Gospodina” kaže sv. Pavao. I opet: ”Bog nas uistinu nije pozvao ka nečistoći, nego k posvećenju!”

Sv. Anto bio je uzor čistoga života. Svi su poznavali njegovu nevinost i svetost, pa su s pravom djeca prigodom njegove smrti klicala po Padovi:
”Umro je svetac, umro je svetac”. Bogu je u zreloj mladosti zavjetovao djevičanstvo. Da u tom ustraje, prihvaćao je nužnu strogost života. Odlikovao se u svim kršćanskim krepostima u herojskom stupnju, osobito u ljubavi prema Isusu i bližnjemu. Proveo je život koji je dostojno simboliziran bijelim ljiljanima u njegovom naručju…

Molitva

Bijeli ljiljane čistoće i nevinosti, sv. Anto! Isprosi i nama milost od Boga da ustrajemo u krepostima čistoće usprkos svim napastima, kojih ćemo se savjesno čuvati, i našim slabostima, koje ćemo svladati Božjim darovima.
Po tvom moćnom zagovoru neka nam Bog dade milost čestita, pravedna i sveta života, da bismo i mi postali dostojni jednom “Boga vidjeti”. Amen.

Javna pobožnost svetom Anti

Ak’ čudesa tražiš, gle,
Smrt i bludnja, nevolje,
Vrag i guba nestaju,
Zdrave bolesnici.
More, lanci uzmiču,
Uda, stvari propale,
Mole i dobivaju,
Mladi pa i starci.
Iščezava pogibelj,
Prestaju i potrebe,
Neka kaže tko to zna,
Pa i Padovanci,
More, Lanci….
Slava ocu i Sinu, slava Duhu Svetome,
More, lanci…
R. Moli za nas blaženi Anto,
O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se

Crkvu tvoju, Bože neka razveseli zavjetni spomen blaženog Ante, priznavaoca tvojega naučitelja, da se vazda utvrđuje duhovnom pomoću i bude dostojan uživati radost vječnu, po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Trodnevnica Svetom Anti: Treći dan – Sveti Anto s djetetom Isusom u naručju

Sveti Anto, evanđeoski naučitelju riječju i životom, ljiljane čistoće i nevinosti, pravi sljedbeniče i prijatelju Kristov, isprosi nam od Boga milost da i mi živimo po evanđeoskoj poruci u pravednosti i čistoći svoga kršćanskog poziva i u ljubavi Kristovoj. Dubokom vjerom i čistim ufanjem preporučamo se tvojemu moćnom zagovoru kod Boga sada i uvijek, a posebno za ustrajnost u milosti Božjoj do sretna prijelaza u blaženu vječnost. Amen.

NE PROPUSTI  Prva knjiga o kraljevima 18: Biblija i Stari zavjet

Razmatranje

Ljubav prema Božjoj rijeci, Svetom pismu, posebno Evandjelju, vodila je sv. Antu do upoznavanja i ljubavi prema Isusu Kristu. Njegova čistoća i nevinost činile su ga dostojnim da s njime bude najintimnije sjedinjen. Za Krista je htio umrijeti, njemu se jednom posvetio svojim redovničkim i svećeničkim djevićnstvom, s njime je u molitvi provodio svoje najradosnije časove, njega je propovijedao kao Otkupitelja i Spasitelja svih ljudi. Kao sto je njegov serafski otac sv. Franjo na La Verni ugledao razapetoga Krista i primio njegove svete rane, tako je Anto u Camposampieru bio za svoju ljubav prema Isusu nagrađen time da ga je video svojim očima i primio u svoje naručje.

Ako smo pravi štovatelji sv. Ante onda ćemo i mi ljubiti i nasljedovati Isusa Krista. Prava pobožnost prema ovom ljubljenom našem svecu jest jedno ona koja nas, po njemu, vodi k Spasitelju Bogu, koja nas čini takvom Božjom djecom kakvom nas nebeski otac želi, za naše dobro i vječno spasenje: da vjerujemo u njega i da ga ljubimo ne samo riječju nego i dijelom. Nema drugog imena pod nebom – osima imena Isusa Krista – po kojemu bismo se mogli spasiti, kaže sv.Petar, a sam Isus opet upozorava: ”Neće svaki koji mi govori: Gospodine, Gospodine!’ ući u kraljestvo nebesko, nego onaj koji vrši volju moga nebeskoga Oca!”

Molitva

Sveti Anto, štovatelju Isusa Krista! I mi želimo ljubiti Božanskoga Spasitelja, živjeti po njegovoj nauci i spremno ga nasljedovati i onda kada ga promatramo na njegovu kriznom putu i ze nas razapeta na Kalvariji. Moli za nas da u tome, po tom primjeru, ustrajemo te tako postignemo ujedno i plodove njegova slavnog uskrsnuća. Amen.

Javna pobožnost svetom Anti

Ak’ čudesa tražiš, gle,
Smrt i bludnja, nevolje,
Vrag i guba nestaju,
Zdrave bolesnici.
More, lanci uzmiču,
Uda, stvari propale,
Mole i dobivaju,
Mladi pa i starci.
Iščezava pogibelj,
Prestaju i potrebe,
Neka kaže tko to zna,
Pa i Padovanci,
More, Lanci….
Slava ocu i Sinu ,slava Duhu Svetome,
More, lanci…
R. Moli za nas blaženi Anto,
O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Trodnevnica Svetom Anti – Pomolimo se

Crkvu tvoju, Bože neka razveseli zavjetni spomen blaženog Ante, priznavaoca tvojega naučitelja, da se vazda utvrđuje duhovnom pomoću i bude dostojan uživati radost vječnu, po Kristu Gospodinu našem. Amen.

IZVOR: svjedocanstva.wordpress.com

Možda će vas zanimati i ovo: