Zabavne igre za djecu i mlade: Igra sa guskama

Zabavne igre za djecu i mlade - Igra sa guskama
Cool zabavne igre za djecu i mlade

Evo i nove zabavne igre za djecu i mlade koje će vas opustiti. Razne igre sa kockicama su oduvijek bile zabavne i rijetko kada dosadne. Jedna od tih zabavnih igara sa kockicama je i igra gusaka. Pročitajte ispod kratka pravila igre.

Zabavne igre za djecu – Pravila igre s guskama

Igra gusaka je vrlo stara, svjetski poznata igra. Bacajte kockice i dođite do cilja prije ostalih igrača. Iskoristite bonus polja i izbjegavajte polja sa zamkama da bi što prije pobijedili!

Značenje polja:

– Polje guske: Ponavljate još jednom isti dobitak.
– Polje mosta: Također ponavljate još jednom isti dobitak.
– Polje kuće: Stojite na ovom polju tri bacanja kockica.
– Polje bunara: Stojite i čekate da vas oslobodi drugi igrač.
– Polje zatvora: Također stojite i čekate na ovom polju dok vas dolaskom ne oslobodi drugi igrač.
– Polje zbrke: Dolaskom na ovo polje idete nazad na polje 39.
– Polje groblja: Dolaskom na ovo polje idete nazad na polje 1.
– Polje završnice: Dolaskom na ovo polje ste pobijedili.

Odaberite igru sa dva, tri, četiri, pet ili šest igrača. Ostali igrači nisu stvarni, već igrate protiv programa. Odaberite boju guske i krenite sa igrom. Zabavite se i uz druge cool zabavne igre. Ugodna zabava. 🙂

Pročitaj još: Igra

Igra je aktivnost jedne ili više osoba koja služi za razonodu i zabavu. Bit igre je postići neki cilj pridržavajući se zadanih pravila.

Igra se, najopćenitije, razlikuje od ručnoga ili intelektualnog plaćenog rada, iako se te dvije aktivnosti u nekim aspektima prepleću. Dobar primjer za izrečenu tvrdnju je sport, koji po svim značajkama pripada kategoriji igara, međutim, u profesionalnim okvirima poprima odlike koje se obično vežu za tradicijsko shvaćanje rada.

Ključne sastavnice igre su motivacija za dostizanje nekog cilja, pravila te interakcija, odnosno, kontakt između sudionika. Mnoge igre upravo poradi pobrojanih elemenata imaju obrazovnu ulogu jer sudionike tjeraju na usvajanje novih znanja i vještina.

IZVOR: Wikipedija

Možda će vas zanimati i ovo: