Zanimljivosti o Vukovaru: Stari grad Vukovar

Ispod možete pročitati zanimljiv tekst kada su u pitanju neke zanimljivosti o Vukovaru, točnije – Stari grad Vukovar. Te zanimljivosti su vam do sada možda bile više poznate, možda manje poznate ili u potpunosti nepoznate. Autor teksta je Dario Šošić za darkoantolkovic.wordpress.com.

Zanimljivosti o Vukovaru: Stari grad Vukovar
Zanimljivosti iz Hrvatske

Lijepe zanimljivosti o Vukovaru

Od staroga grada Vukovara nije ostalo gotovo ništa, osim par komada podzida. Ime grada vezano je uz rijeku Vuku i u početku je glasilo Vukovo. Vukovo je stari naziv za Vukovar koji se prvi put u pisanim izvorima spominje kao Valko, Walk, Wolkov. Tragovi toga imena postoje u pisanim izvorima iz 1220. godine koji spominju Vukovsku županiju. U to je vrijeme Hrvatska u državnopravnoj zajednici s Ugarskom tako da je Vukovar u tom razdoblju bio čuvar hrvatskog identiteta u dunavsko-savskom međuriječju. Tada je Vukovar bio poznat po svojoj utvrdi koja je bila čvrsto uzidana na visokoj dunavskoj obali unutar koje su živjeli brojni trgovci, obrtnici i seljaci.

Već 1231. godine herceg Koloman dodjeljuje Vukovaru (tadašnjem Vukovu) status slobodnog kraljevskog grada (taj status je dobio među prvima, čak i prije Zagreba).

Povelja hercega Kolomana stanovnicima podgrađa uz tvrđavu Vukovo 1231. (prijevod sa latinskog)

“Koloman po milosti božjoj kralj i herceg cijele Slavonije pozdrav i svakom pozdrav i svako dobro. Brižljivošću mudrih je određeno da se sve ono što se zbiva u vremenu osnaži pismenim svjedočanstvom kako se u njemu ne bi izgubilo. Stoga želimo da dođe svima do znanja da smo našim građanima, koji borave ispod vukovske utvrde, to jest Teutonima, Saksonima, Ugrima i Slavenima, po savjetu i uz pristanak svih naših kmetova odredili takvu slobodu.

Da je svaku parnicu koja nastane među njima osim prolijevanja,dužan presuđivati njihov načelnik kojeg će sami postavljati. A prolijevanje krvi ne može suditi sam, nego zajedno sa zapovjednikom utvrde,s kojim neka zajedno donosi presudu. Određujemo također da su od svakog dvora dužni davati, pošto prođu tri godine,polovicu fertona godišnje, i to tako da na blagdan sv. Jurja plaćaju po tri pondera.

NE PROPUSTI  Yoga

II

Određeno im je, ako netko između njih na samrti, može svoje imanje ostaviti kome god hoće. Određujemo im također da nitko ne može nikoga iz njihova mjesta svezana ili okovana izvući, ako prije toga nije osuđen. Osim toga, da ne bi bilo u čemu oskudijevali, predali smo im čitavo zemljište same utvrde koja se zove T. da na njemu stanuju i šumu na tom zemljištu koja se zove T. iz koje smo im dopustili da uzimaju drvo za izgradnju domova i dovršenje kuća. Dopustili smo im također slobodno ribarenje na Dunavu i rijeci Vuki.

Određujemo također, ako tko hoće neka slobodno kad uzthjedne iseli, pošto proda sve stvari i kuće. Dodajemo da se nijedna parnica između njih ne presudi na dvoboj. A da se naša odredba ne može opozvati, po savjetu i uz pristanak naših kmetova smo zapovjedili da se ova isprava potvrdi zaštitom našeg pečata. A tu su prisutni naši kmetovi: ban Jula i njegov sin, drugi Jula, magister naših tavernika, Nikola zaladski, Opoj šomođski, Petar vukovski, Juraj baranjski, župani i mnogi drugi. Dano rukom magistra File, našeg notara, godine od utjelovljenja Gospodnjeg 1231.“

Zanimljivosti o Vukovaru: Promjena imena grada

1347. godine dolazi do promijene imena grada Vukovo u ime Walcowar koje je u izmijenjenom obliku ostalo i do danas. Tada je u Vukovaru bilo sjedište velike Vukovske županije, koja se protezala između Dunava i Save. Vukovarski je kraj bio gusto naseljen sa brojnim utvrdama i kmetskim selima. U crkvenom pogledu Vukovska je županija bila pod katoličkom nadbiskupijom u Pečuhu. Nekoliko je crkvenih redova ovdje imalo svoje samostane, a najutjecajniji među njima bio je franjevački red.

Vukovar je zbog svog iznimnog zemljopisnog položaja bio važno strateško mjesto. Vukovarska tvrđava se nalazila na povišenom položaju visoke dunavske obale i zauzimala je važno mjesto u obrambenom ratu protiv Turaka. Tvrđava je zauzeta tek poslije Mohačke bitke 1526. godine nakon velike pobjede najvećeg turskog osvajača Sulejmana Veličanstvenog nad hrvatsko-ugarskom vojskom. Grad je tada pao pod tursku vlast pod kojom je ostao punu 161 godinu, do 1687. godine. Početkom turske vladavine u gradu je bilo većinsko Katoličko stanovništvo te je postojalo čak pet katoličkih crkvi te po jedna džamija i kalvinistička crkva. Međutim, uslijed okrutne turske vladavine domicilno katoličko hrvatsko i mađarsko pučanstvo je teško stradalo, ili je bilo pobijeno ili je pobjeglo u šume. Tada je grad imao oko 3000 stanovnika, pet gradskih četvrti, nekoliko džamija i dvije škole.

NE PROPUSTI  Izreke o djeci koje će vas potaknuti na razmišljanje

1687. godine pod vodstvom generala Aspremonta Vukovar je oslobođen od turske vlasti.

IZVOR: darkoantolkovic.wordpress.com

PITANJE ZA VAS:

Da li su vam bile poznate ove navedene zanimljivosti o Vukovaru? Možete nam reći u komentarima. Zahvaljujemo unaprijed!

Možda će vas zanimati i ovo: